PDA

Zobacz pełną wersję : ABC TobagoNatasza
17-02-2011, 18:32
Tobago - przepisy wjazdowe
Obywatele polscy odwiedzający Trynidad muszą mieć wizy. Należy złożyć w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Polsce następujące dokumenty: 2 wypełnione wnioski wizowe, 2 fotografie formatu paszportowego, ważny paszport (do wglądu) oraz kserokopię paszportu, potwierdzenie zakwaterowania na Trynidadzie, wyciąg z konta bankowego potwierdzający posiadanie środków na wydatki związane z pobytem, potwierdzenie zatrudnienia i nauki w Polsce, rezerwację biletu powrotnego. Opłata wizowa wynosi 120 zł plus opłata za teleks 60 zł płatne przy składaniu dokumentów. Dokumenty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-10.00. Procedura wniosku wizowego realizowanego przez Ambasadę Wielkiej Brytanii trwa ok. 3 tygodni. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi 6 miesięcy. Istnieje obowiązek okazania biletu powrotnego oraz rezerwacji hotelowej. Nie została określona wymagana kwota pieniędzy na dzień pobytu.