PDA

Zobacz pełną wersję : Przystanki turystyczne i parkingiNatasza
20-04-2011, 09:35
Przystanki turystyczne, usytuowane w centrum Krakowa, przeznaczone są wyłącznie dla autokarów turystycznych dowożących zorganizowane grupy turystów, tzn. będących pod opieką pilota wycieczek lub oprowadzanych przez miejskiego przewodnika turystycznego (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U.04.223.2268, art. 30, art. 34 ust. 1 pkt. 6 oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Dz. U. Z dnia 30 stycznia 2006 r.).


W Krakowie istnieje 9 przystanków turystycznych, zlokalizowanych w następujących miejscach: Plac Matejki (2 przystanki), ul. Kopernika (wjazd od ul. Westerplatte), ul.Dajwór (wjazd od ul. Starowiślnej), ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego, Plac Bohaterów Getta, ul. Powiśle, ul. Straszewskiego, ul. Grodzka (wjazd od ul. Św. Idziego).


1. Do przystanku należy podjeżdżać wyłącznie dla umożliwienia pasażerom opuszczenia autobusu. Jeśli przystanek turystyczny znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu noclegowego, możliwy jest podjazd autokaru do przystanku celem zabrania oczekującej tam grupy.


2. Podczas postoju na przystanku należy wyłączyć silnik autobusu.


3. Dla umożliwienia płynności ruchu drogowego należy odjechać z przystanku natychmiast po opuszczeniu lub wejściu pasażerów do autokaru. Czas postoju autokaru nie może przekraczać 10 minut.


UWAGA!
Jeśli zarządzasz parkingiem, który nie został zaznaczony na mapie i wyrażasz chęć zgłoszenia jego lokalizacji, skontaktuj się z Biurem ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, tel. 012 616 60 64.
Adresy parkingów turystycznych na terenie Krakowa [PDF] (http://www.krakow.pl/turystyka/html/parkingi/parkingi_adresy2.pdf)

Natasza
20-04-2011, 09:37
Osoby niepełnosprawne przyjeżdżające do Krakowa mogą parkować z ulgą w obszarze strefy płatnego parkowania


Osoby niepełnosprawne, posiadające Kartę Parkingową, przyjeżdżające do Krakowa samochodem, mogą parkować z ulgą w strefach płatnego parkowania.
Istnieje możliwość wykupienia przez osobę niepełnosprawną ulgowego Abonamentu Postojowego, ważnego od 1 do 12 miesięcy. Koszt Abonamentu Postojowego wynosi 2,5 zł / miesiąc.
Abonament Postojowy można wykupić w Biurze Strefy Parkowania przy ulicy Retoryka 1.
Dokumenty potrzebne do wykupienia ulgowego Abonamentu Postojowego :
- dowód rejestracyjny pojazdu potwierdzający własność pojazdu lub umowa cywilno-prawna
użyczenia pojazdu,
- oryginał Karty Parkingowej Osoby Niepełnosprawnej.

Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Strefy Parkowania, pod numerami telefonów:
(12) 421-74-26, 421-74-29.
Biuro jest czynne w poniedziałki w godz. 9-17, od wtorku do piątku w godz. 8-16.

Natasza
20-04-2011, 09:39
Wysokie ceny za parkowanie pod Wawelem

Na nowym parkingu przy krakowskim placu na Groblach znajduje się 600 miejsc parkingowych zlokalizowanych na dwóch poziomach. Na razie kierowcy będą korzystać z promocji i za pierwszą godzinę parkowania zapłacą 3,5 złotego, ale już w lutym 60 minut będzie kosztować 7 złotych.
Zdaniem mieszkańców Krakowa i turystów odwiedzających miasto stawki, które mają obowiązywać od lutego są za wysokie. Inwestor broni się, iż skalkulował ceny według stawek parkingowych obowiązujących w Europie i dlatego w Krakowie będzie tak drogo. Według prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego wysokość opłat nie przystaje do polskich cen dlatego ceny zostaną zweryfikowane w najbliższym czasie. Można jednak wątpić, czy ceny rzeczywiście spadną, bo inwestor twierdzi, że parking jest budowany przede wszystkim z myślą o turystach i gościach hotelowych i zwrot kosztów inwestycji potrwa 70 lat. Koszt budowy dwupoziomowego obiektu to kwota ponad 78 mln złotych.

W związku z otwarciem parkingu pod Wawelem miasto zlikwidowało możliwość postoju na pobliskich chodnikach. W efekcie samochodu nie będzie można zostawić ani na ulicy Grodzkiej, z wyjątkiem miejsc w zatoce przed kościołem św. Piotra i Pawła, ani na ulicach Podzamcze i Powiśle na odcinku od hotelu Sheraton do ulicy Zwierzynieckiej. Zachowane będzie miejsce postojowe dla niepełnosprawnych. Na ulicy Zwierzynieckiej będzie można parkować tylko w przeznaczonych do tego zatokach.