PDA

Zobacz pełną wersję : Szlak turystyczny "Święte miejsca Warmii"Natasza
07-02-2011, 18:15
Siedem sanktuariów pielgrzymkowych, m.in. w Gietrzwałdzie, Stoczku Klasztornym i Świętej Lipce znajdzie się na tworzonym szlaku turystycznym "Święte miejsca Warmii". Turyści, którzy nim podążą, będą mogli m.in. oglądać w infokioskach filmy o historii sanktuariów i ich architektonicznych osobliwościach.
Sanktuaria w Gietrzwałdzie i Świętej Lipce należą do najbardziej znanych w kraju - pierwsze jest jedynym w Polsce miejscem objawień Maryjnych uznanych przez Kościół katolicki, Święta Lipka nazywana perłą baroku słynie m.in. z pięknych ruchomych organów.
"Pozostałe sanktuaria na Warmii choć są bardzo cenne pod względem zabytkowym i historycznym, nie są tak znane ani wystarczająco promowane, stąd pomysł na utworzenie szlaku pielgrzymkowego" - powiedziała PAP wojewódzki konserwator zabytków w Olsztynie Barbara Zalewska. To właśnie Warmińsko-Mazurski Urząd Ochrony Zabytków koordynuje powstawanie szlaku i na ten cel pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego ponad pół miliona złotych.
Na szlaku "Święte miejsca Warmii" oprócz Gietrzwałdu i Świętej Lipki znajdą się barokowe kościoły w Stoczku Klasztornym, gdzie w latach 1953-54 więziony był kardynał Stefan Wyszyński, Krośnie i Chwalęcinie (wszystkie te sanktuaria znajdują się w powiecie lidzbarskim) oraz świątynie w Tłokowie i Glotowie k. Dobrego Miasta.
"Na szlaku pielgrzymkowym staną talice informacyjne, drogowskazy oraz pięć kiosków multimedialnych" - dodała Zalewska. W kioskach tych mają być m.in. wyświetlane filmy i mapy. Jeden z filmów ma być poświęcony sanktuarium w Stoczku Klasztornym. Zalewska zapowiedziała, że w tej prezentacji zostanie położony nacisk na postać kardynała Wyszyńskiego, ponieważ w 2011 roku przypada 30. rocznica jego śmierci.
Pozostałe filmy mają mówić o historii sanktuariów i ich osobliwościach, np. o tym, że do św. Rocha z kościoła w Tłokowie przez lata ludzie pielgrzymowali ze zwierzętami - psami, krowami, końmi, owcami. Niewykluczone, że na potrzeby filmu o tym kościele pielgrzymka taka zostanie odtworzona. W prezentacji zostaną też pokazane wartości architektoniczne świątyń.
W każdej ze świątyń biorących udział w projekcie znajdą się informacje o pozostałych obiektach na szlaku, tak by ułatwić turystom dojazd do nich.
Szlak turystyczny "Święte miejsca Warmii" ma zostać stworzony w przyszłym roku.

Natasza
31-05-2015, 09:38
http://www.szlak-pielgrzymkowy.pl/0x5Erepository?resource=bcb2b0986fdc17deb627ccbbbf 61ab9c

Natasza
31-05-2015, 09:40
Na tworzonym właśnie szlaku turystycznym "Święte miejsca Warmii" znajdzie się siedem sanktuariów pielgrzymkowych, m.in. w Gietrzwałdzie, Stoczku Klasztornym oraz Świętej Lipce. Jedną z atrakcji przygotowanych dla turystów będą wyświetlane w infokioskach filmy o historii sanktuariów oraz ich architektonicznych osobliwościach. Sanktuarium w Gietrzwałdzie jest jedynym w Polsce miejscem objawień Maryjnych, które zostały uznane przez kościół katolicki. Święta Lipka, nazywana perłą baroku jest znana w całej Polsce m.in. z ruchomych organów. Pozostałe miejsca kultu nie są Polakom tak dobrze znane, zatem Warmińsko-Mazurski Urząd Ochrony Zabytków podjął się koordynacji tworzenia szlaku. Pozyskał również na ten cel ponad pół mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Na nowym szlaku znajdą się także barokowe kościoły w Stoczku Klasztornym, (w których w latach 1953-54 był więziony kardynał Stefan Wyszyński), Krośnie i Chwalęcinie (powiat lidzbarski), świątynie w Tłokowie oraz Glotowie k. Dobrego Miasta.

Na szlaku pielgrzymkowym zostaną umieszczone tablice informacyjne, drogowskazy, a także pięć kiosków multimedialnych. W kioskach będzie można obejrzeć m.in. filmy oraz mapy. Filmy będą opowiadać nie tylko o historii sanktuariów, ale również różnych osobliwościach tudzież ciekawostkach z nimi związane.

Natasza
31-05-2015, 09:43
Stoczek Klasztorny- Sanktuarium Maryjne

http://gci.bartoszyce.pl/wp-content/uploads/2012/07/stoczek_klasztorny-310x198.jpg

http://www.stoczek.pl/

Natasza
31-05-2015, 10:05
Święta Lipka - ta niewielka miejscowość znana już od XV wieku jako miejsce licznych pielgrzymek, położona jest w pobliżu Kętrzyna nad jeziorem Dejnowa. Co roku, ponad 100tys. turystów przyjeżdżających na Mazury, odwiedza znajdujące się tu Sanktuarium Maryjne. Z.powodu licznych grup pielgrzymów, Święta Lipka często nazywana jest "Częstochową Północy".
Święta Lipka - to sławne sanktuarium Maryjne już od średniowiecza przyciągające rzesze pielgrzymów nie tylko z Warmii i Prus, ale także z najdalszych zakątków Polski.-
Święta Lipka - to także obiekt zabytkowy niezwykłej wartości, zaliczany do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. Zespół architektoniczny złożony z kościoła, krużganku i klasztoru, posiada zachowaną w idealnym stanie bogatą i różnorodną dekorację. Składają się na nią rzeźby, freski, obrazy na płótnie, wyroby złotnicze oraz rzadko spotykane w takiej obfitości dzieła artystycznego kowalstwa. W ostatnich latach Święta Lipka stała się także miejscem wypoczynku i rekreacji. Lasy i jeziora przyciągają coraz większe rzesze wczasowiczów.
http://www.mazury.travel/resources/sw24_lipka.jpg
http://www.swlipka.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=2

Natasza
31-05-2015, 10:12
Gietrzwałd leży w połowie drogi między Ostródą i Olsztynem, na skraju południowej Warmii, otoczony niewielkimi wzgórkami nad rzeką Giłwą, prawym dopływem Pasłęki. Akt lokacyjny osadzie wydała 19 maja 1352 roku Warmińska Kapituła Katedralna. Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku, co podkreślił ks. Franciszek Hipler, "w języku takim, jakim mówią w Polsce". Matka Boża, na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś? Odpowiedziała: "Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta." Na pytanie czego żądasz Matko Boża? padła odpowiedź: "Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec !"
http://sanktuariummaryjne.pl/assets/Uploads/Sanktuarium-z-lotu-ptaka.jpg
http://sanktuariummaryjne.pl/start/

Natasza
31-05-2015, 10:17
Głotowo: Warmińska Jerozolima

Głotowo słynie z Kalwarii, zbudowanej na wzór jerozolimskiej. Zbudowano ją w XIX za pieniądze miejscowego kupca, który z pielgrzymki do Ziemi Świętej wrócił z takim właśnie pomysłem.
Johannes Merten, bo tak zwał się ów kupiec, małe kamyki, które znalazł na Drodze Krzyżowej w Jerozolimie, zabrał ze sobą jako relikwie. Zostały umieszczone w kaplicach - stacjach.

Kalwarię budowano w latach 1878-1893 na obszarze 7 hektarów. Zadbano nawet o to, aby wiernie odzorować długość i nachylenie Drogi Krzyżowej z Jerozolimy. W sumie w Głotowie jest 14 stacji Drogi Krzyżowej oraz kaplica Pana Jezusa w Ogrójcu i grota Matki Bożej z Lourdes ze źródłem.


Głotowo leży w województwie warmińsko - mazurskim, 5 kilometrów na południe od Dobrego Miasta, przy drodze 530.
http://www.szlak-pielgrzymkowy.pl/0x5Erepository?resource=4f09ef2b3e12567c276b3094b3 74ec06


http://www.glotowo.pl/

Natasza
31-05-2015, 10:27
Sanktuarium Maryjne w Krośnie
Kościół zbudowano w latach w latach 1709-1759 na dębowych palach. Budowę samego kościoła zakończono w 1720 roku. Wykańczanie wnętrza i zdobienia fasady zakończono jednak dopiero w 1759 roku.
Kościół ma siedem ołtarzy. Jest otoczony krużgankami z XVIII w. Sanktuarium p.w. Nawiedzenia NMP wzorowane było na Świętej Lipce. Kult maryjny w Krośnie związany był ze znalezieniem w końcu XIV w. w rzece figurki Matki Bożej.
W latach 1710-14 zmieniono koryto rzeki, aby ołtarz główny postawić dokładnie w miejscu znalezienia figurki.

http://www.wedkarz.pl/wp-webapp/wp-images/art/a704_drweca%204.jpghttp://www.szlak-pielgrzymkowy.pl/Krosno_dzieje_sanktuarium,Krosno---Dzieje-sanktuarium

Natasza
31-05-2015, 10:33
Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Chwalęcinie

Najmniejsze z warmińskich sanktuariów, ożywia sie w niedziele o 11:00, kiedy z odległych o 9 kilometrów Bażyn ksiądz proboszcz przyjeżdża odprawić mszę. W pozostałe dni kościółek otoczony krużgankami śpi, niedostepny dla przypadkowych, rzadkich przejezdnych. Chyba że... chyba że zapukamy do drzwi domu z czerwonej cegły po przeciwnej stronie drogi i poprosimy o pokazanie nam wnętrza świątyni. Ja tak zrobiłam. Warto było.

Kościół w Chwalęcinie przetrwał wszystkie historyczne burze. Jego wystrój pochodzi z I połowy XVIII wieku - wtedy wzniesiono świątynię na miejscu niszczejącej kaplicy z czarnym krucyfiksem, do którego od stuleci ciągnęły pielgrzymki.

Krucyfiks, datowany na ok. 1400 rok, umieszczony został w centralnej części barokowego ołtarza głównego i jest tam do dziś. Opisy cudownych uzdrowień, jakie nastąpiły za jego pomocą, znaleźć można pośród barwnych malowideł na sklepieniach.
http://www.szlak-pielgrzymkowy.pl/0x5Erepository?resource=f4b6d34125c318831e017cc134 d5c452

https://www.facebook.com/chwalecin
http://www.szlak-pielgrzymkowy.pl/Chwalecin_dzieje_sanktuarium,Chwalecin---Dzieje-sanktuarium