PDA

Zobacz pełną wersję : Prawa pasażerów autokarów i autobusówNatasza
07-03-2013, 11:08
W piątek weszło w życie unijne rozporządzenie, które daje pasażerom autobusów podobne prawa do tych, które posiadają pasażerowie linii lotniczych. Klientom przewoźników drogowych przysługuje zwrot kosztów za bilet i odszkodowanie w przypadku dużego opóźnienia lub odwołania kursu. Według danych Komisji Europejskiej autobusami i autokarami podróżuje około 70 milionów osób.

Unijne rozporządzenie gwarantuje podróżującym autobusem prawo do niedyskryminacji ze względu na obywatelstwo w odniesieniu do cen transportu i innych warunków. Zakazuje też dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Pasażerowie dotknięci ograniczeniem sprawności ruchowej otrzymają uprawnienia do udzielenia im bezpłatnej pomocy, zarówno na dworcach, jak i w pojazdach. Ma im także przysługiwać odszkodowanie za uszkodzenie, lub stratę sprzętu służącego do poruszania się.

Przy trasach dłuższych niż 250 kilometrów klienci mają prawo do zwrotu kosztów biletu w przypadku overbookingu lub odwołania/opóźnienia autobusu o ponad dwie godziny w stosunku do planowanej godziny odjazdu. Rekompensata w wysokości połowy ceny biletu przysługuje także, jeśli przewoźnik nie zaproponuje pasażerowi wyboru między zwrotem poniesionego kosztu a zmianą trasy. W przypadku anulacji kursu, lub spóźnienia powyżej 90 minut przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia pasażerom odpowiedniej pomocy, oraz ewentualnego zakwaterowania. Dotyczy to tylko tras o długości powyżej 250 kilometrów.

Pasażerowie maja prawo do informacji przed i w trakcie podróży. Rozporządzenie przyznaje też pasażerom do odszkodowania w przypadku śmierci, obrażeń lub uszkodzenia bagażu, powstałych w wyniku wypadku drogowego.

Przewoźnicy są zobligowani do stworzenia mechanizmu rozpatrywania skarg. Kraje Unii Europejskiej muszą powołać organy do egzekwowania stosowania się rozporządzenia przez przewoźników i nakładania kar w razie potrzeby.

Spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej z organami krajowymi, poświęcone koordynacji stosowania przepisów związanymi z prawami pasażerów autobusów i autokarów, jest zaplanowane na październik.

Natasza
21-07-2013, 20:45
1 marca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie 181/2011 ustanawiające nowe prawa pasażerów podróżujących autobusami i autokarami. Wśród nich znalazły się m.in. prawo do zwrotu ceny biletu czy obowiązek zapewnienia pasażerom posiłków oraz napojów w sytuacji dużego opóźnienia. Jakie obowiązki będzie miał przewoźnik w przypadku odwołania, opóźnienia podróży lub awarii pojazdu?
W przypadku odwołania lub opóźnienia podróży o więcej niż 120 minut, pasażer otrzyma wybór pomiędzy:kontynuowaniem podróży lub zmianą trasy,zwrotem ceny biletu oraz w stosownych przypadkach nieodpłatną usługą powrotną do punktu rozpoczęcia podróży, określonego w umowie transportowej, w najwcześniejszym możliwym terminie.
Przy tym, jeżeli przewoźnik nie zaproponuje pasażerowi wyboru, zgodnie z powyższą zasadą, pasażer będzie mógł zażądać odszkodowania w wysokości 50% ceny biletu, obok zwrotu ceny biletu. Przewoźnik będzie zobowiązany do wypłacenia tej kwoty w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o odszkodowanie.

W przypadku awarii przewoźnik będzie musiał zapewnić kontynuowanie podróży innym pojazdem lub transport do odpowiedniego miejsca, z którego możliwe będzie kontynuowanie jazdy.
Jeżeli zostanie odwołana podróż dłuższa niż trzy godziny lub jej rozpoczęcie będzie opóźnione powyżej 90 minut, pasażer otrzyma nieodpłatnie posiłek lub napoje odpowiednio do czasu oczekiwania. Gdyby opóźnienie spowodowało konieczność pobytu w danym miejscu przez jedną lub więcej nocy, przewoźnik będzie zobowiązany do zapewnienia noclegu oraz pomocy w zorganizowaniu transportu między terminalem a miejscem zakwaterowania. Od tego obowiązku przewoźnik będzie mógł się uwolnić poprzez udowodnienie, że odwołanie lub opóźnienie zostało spowodowane bardzo złymi warunkami pogodowymi lub poważnymi klęskami żywiołowymi, które stwarzały zagrożenie dla bezpiecznej realizacji usług.

Do kogo zwrócić się o bezpłatną pomoc?W przypadku problemów z reklamacją u przewoźnika spoza Polski, zarejestrowanego w jednym z krajów UE, Norwegii lub Islandii, bezpłatną pomocą w polubownym dochodzeniu roszczeń służy Europejskie Centrum Konsumenckie. Skargę do ECK można wysłać e-mailem (info@konsument.gov.pl) lub poprzez stronę www.konsument.gov.pl (http://www.konsument.gov.pl) korzystając z formularza „Złóż skargę”. W ECK od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00 dyżuruje ekspert, który bezpłatnie udziela porad konsumentom w zakresie ich praw w UE (tel. +48 22 55 60 118).