PDA

Zobacz pełną wersję : Kostrzyn nad Odrą i okolicaNatasza
31-07-2015, 21:46
Kostrzyn nad Odrą
Na skutek zaciętych walk w 1945 zniszczone zostało w blisko 100% – jest uznawane za najbardziej zniszczone wojną miasto na terenie dzisiejszej Polski, nazywane czasem „polską Hiroszimą”. Kostrzyńska Starówka stanowi obecnie zarośnięte pole z resztkami ruin dawnej zabudowy.
W Kostrzynie znajdują się pozostałości potężnej twierdzy pruskiej, której zasadniczą część wzniesiono w XVI w. Odrestaurowane zostały niektóre obiekty miasta-twierdzy: Brama Berlińska, Brama Chyżańska, Bastion Filip, Bastion Brandenburgia oraz Promenada Kattego. Na terenie twierdzy znajduje się również Bastion Król (przez kilkadziesiąt lat był tam cmentarz wojenny żołnierzy radzieckich poległych w II wojnie światowej) oraz ruiny kościoła i zamku (wysadzonego w 1969 do poziomu piwnic).

Po wojnie podjęto decyzję, by gruzy usunąć, lecz domów nie odbudowywać. Ruinę zamku, która zachowała niemal kompletne ściany, wysadzono w powietrze w 1969 r. Życie przeniosło się za Wartę, a Stare Miasto porastały coraz gęściej krzaki i chwasty. Po 1990 r. rozpoczęto oczyszczanie go z roślinności. Dzisiaj cała Starówka przedstawia niezwykły widok składa się wyłącznie z bruków, krawężników, cokołów domów oraz schodków prowadzących do nieistniejących drzwi. Pozostałości dawnej zabudowy wystają z ziemi nie wyżej niż na wysokość 1 m.

http://www.lwkz.pl/uploads/gallery/large/1ea09cd5c58c0874e6b4d08b080cf9a8.jpg

Natasza
31-07-2015, 21:47
Bastiony "Król", "Brandenburgia" i "Filip", fragmenty murów kurtynowych, rawelin "August Wilhelm", bramy Berlińską i Chyżańską oraz forty wokół twierdzy można zwiedzić w czasie jedno- lub dwudniowej wycieczki rowerowej znakowanymi szlakami po stronie polskiej i niemieckiej. Trasa liczy ok. 65 km - dla wytrawnego turysty-kolarza to dystans do pokonania w jeden dzień, dla mniej wprawnych w dwa. Wycieczkę można rozpocząć przy dworcu PKP w Kostrzynie, jedynym w Polsce, w którym torowiska z peronami znajdują się na dwóch poziomach. Górny obsługuje ruch na trasie Berlin - Gorzów Wielkopolski, z dolnego odjeżdżają pociągi w kierunku Szczecina i Wrocławia. Na trasie proponowanej wycieczki można zobaczyć następujące atrakcje: Fort Sarbinowo - ostróg forteczny Krześniczka - pałac w Dąbroszynie - Kostrzyn - Fort Żabice - Fort Czarnów - ostróg forteczny na Czarnowskiej Górce - Kostrzyn - most na Odrze - Fort Gorgast po niemieckiej stronie.
http://www.muzeum.kostrzyn.pl/KONTAKT/filip2.jpg

Natasza
31-07-2015, 21:49
Twierdza
Powstała w postaci ziemnych obwałowań w latach 1537-68 z woli Jana Hohenzollerna. Kolejny etap rozbudowy twierdzy realizowany był przez dwu włoskich budowniczych - Francesco Chiaramella z Roch Guerrini-Linari. Była ta twierdza po jej ukończeniu w 1590 rok jedną z najznakomitszych dzieł architektury fortyfikacyjnej ówczesnej XVI wiecznej Europy. Tworzyło ją sześć bastionów: Król, Królowa, Księżniczka, Filip - bastiony narożne i Książę, Brandenburgia - bastiony pośrednie.

Przez wieki twierdza stawiała czoło kolejnym niszczycielskim armiom wojen - Trzydziestoletniej (1618-48), Siedmioletniej (1753-1760) i Napoleońskich (1806-1814). Nawet w czasach pokoju twierdza była świadkiem dramatycznych wydarzeń. Od 4.09.1730 r więziono tu przez niemal dwa lata z rozkazu króla Prus Fryderyka Wilhelma I jego własnego syna - przyszłego Fryderyka II Wielkiego. Osadzony został on tu za podjęcie próby ucieczki z kraju. Powodem była tyrania ojca. Pomagający mu w tym przedsięwzięciu przyjaciel młodości Hans Hermann von Katte został ścięty w obecności Fryderyka w dniu 6.11.1730 obok kancelarii na terenie fortu Brandenburgia.
W 1860 roku rozpoczyna się kolejny etap rozbudowy twierdzy, której przybyły nowe elementy architektury obronnej w postaci lunet i wartowni kontrolujących szlaki drogowe, wodne i nowo powstałe kolejowe. Po zakończeniu w 1870 roku wojny z Francją i uzyskaniu wysokiej kontrybucji zapada decyzja o dalszej rozbudowy twierdzy i budowie fortów osłonowych.
Po raz pierwszy twierdza zostaje zdobyta przez wojska napoleońskie w 1806 roku. Obecny zaś stan całkowitych ruin (95% zniszczeń) warownia zawdzięcza niespełna dwumiesięcznemu oblężeniu w 1945 r w wyniku, którego została zdobyta przez Armię Czerwoną.
Do dziś przetrwały mury obronne, Brama Berlińska, Brama Chyżańska, dwa raweliny, trzy bastiony, fosy wewnętrzne oraz ruiny budynków, w tym zamku. Dobrze zachował się też układ ulic i fundamentów budynków.

http://www.museo.pl/images/stories/muzea/m_his_kostrzyn_brama_berlinska_p1.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Festung_Kuestrin_1921_pl.jpg

Natasza
31-07-2015, 21:50
Park Narodowy "Ujście Warty" powstał w miejsce istniejącego od 1977 r. rezerwatu przyrody Słońsk oraz części Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Park jest unikalną na skalę europejską ostoją ptaków wodnych i błotnych. Żyje tu prawie 240 gatunków ptaków, z czego około 160 to gatunki lęgowe.
Ze względu na szczególne znaczenie tego terenu, zwłaszcza dla ptaków wodnych i błotnych rezerwat Słońsk został w 1984 r. objęty konwencją Ramsar, której celem jest ochrona terenów podmokłych, ważnych jako siedlisko życiowe ptaków.
Obecnie jednym z pierwszych zadań parku będzie wpisanie na listę konwencji całego obszaru parku narodowego.
Park rozpoczął swoją działalność z dniem 1 lipca 2001 r. Położony jest w historycznej delcie ujścia Warty do Odry, na terenie województwa lubuskiego. Jego powierzchnia wynosi 7955,86 ha, a powierzchnia otuliny to 10453,99 ha. Od 31 maja 1996 roku funkcjonuje tu Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chyrzynie, gdzie prowadzone sš regularne zajęcia terenowe i laboratoryjne dla młodzieży szkolnej i akademickiej. Tematyka zajęć ukierunkowana jest na tereny podmokłe, ich znaczenie i sposoby ochrony. W ramach edukacji przyrodniczej organizowane są m.in. pokazy slajdów, wycieczki, zajęcia tematyczne jednodniowe, jak również kilkudniowe warsztaty ekologiczne, obozy ornitologiczne, ćwiczenia terenowe dla studentów.
Na terenie parku istnieje obecnie kilka szlaków pieszych i rowerowych, a także dwie ścieżki przyrodnicze "Ptasim szlakiem", prowadzące przez najatrakcyjniejsze tereny byłego rezerwatu Słońsk oraz "Przyrodniczy Ogród Zmysłów" przy dyrekcji parku. Na mocy porozumienia z Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego teren parku jest także udostępniony dla amatorskiego połowu ryb, w wyznaczonych miejscach.
http://www.kostrzyn.pl/turystyka/obrazki/pnarodowy_mapa.jpg

Natasza
31-07-2015, 21:51
Kostrzyn stanowić może bazę wypadową dla turystów chcących zwiedzić ciekawe okolice miasta. W pobliskich miejscowościach znajduje się wiele obiektów historycznych i innych miejsc wartych odwiedzenia:Górzyca - (11 km) była siedziba Biskupa Lubuskiego; kościół parafialny z X wieku; rezerwat przyrodniczo-archeologiczny "Pamięcin",
Słońsk - (12 km) ruiny zamku Zakonu Joanitów (1420-29); teren pierwszego obozu koncentracyjnego Europy; muzeum martyrologii; cmentarz ofiar obozu i więzienia, gotycki kościół (1474-1508, obecny wygląd z 1818 r.),
Dąbroszyn - (6 km) pałac barokowy z XVII wieku mający stać się siedzibą Euroregionu "PRO EUROPA VIADRINA"; kościół z pierwszej połowy XIX wieku z rzeźbami nagrobnymi, krypta rodzinna Schenningów, park
Chwarszczany - (13 km) kaplica Zakonu Templariuszy z XIII - XIV wieku; dawna siedziba Komturii.
Gorgast (8 km, terytorium Niemiec) - fort będący częścią twierdzy kostrzyńskiej.

Natasza
31-07-2015, 21:52
Dla rowerzystów Rowerowy szlak zakonów rycerskich na Ziemi Lubuskiej(nieznakowana, polsko - niemiecka trasa turystyczna o długości 173 km przebiega przez Lietzen,Chwarszczany, Słońsk, Sulęcin; -Rowerowy szlak królewski (trasa o długości 50 km z Kostrzyna nad Odrą przez Witnicę do Gorzowie Wlkp.) -Międzynarodowy szlak rowerowy R1, wiodący od Lubniewic przez Sulęcin, Czarnów do Kostrzyna i dalej do Niemiec. -Rowerowy "Polsko-niemiecki szlak przyjaźni" wiodący wzdłuż Odry przez Kostrzyn do Szczecina
Szlak pieszy (czerwony) im. St. Czarnieckiego Kostrzyn - Gorzów - Drawieński Park Narodowy i dalej do Szczecina

Natasza
31-07-2015, 21:52
Śladami Zakonów Rycerskich wokół Kostrzyna
Ziemia Kostrzyńska terytorialnie i historycznie związana była w okresie średniowiecza z zakonami rycerskimi templariuszy i joannitów. Dlatego bogactwem historycznym okolic Kostrzyna są unikalne średniowieczne budowle sakralne, gospodarcze i militarne związane z tymi zakonami. Szczególną wartość mają obiekty w Słońsku, Chwarszczanach, Dargomyślu i Cychrach.
Pierwszym z zakonów, który się pojawił na Ziemi Kostrzyńskiej był zakon templariuszy. Powstał on w 1119 roku by bronić Ziemi świętej i pielgrzymów przed muzułmanami. Pierwotnie - "ubodzy rycerze Chrystusa" - z czasem dzięki licznym darom i nadaniom ziemskim stali się oni potęgą finansową średniowiecznej Europy. Na Ziemi Lubuskiej pojawili się templariusze z inicjatywy księcia piastowskiego Henryka Brodatego już w 1229 roku. Kolejne nadania ziemskie i przywileje dokonane przez księcia wielkopolskiego Władysława Odonica w 1232, księcia pomorskiego Barnima I w 1234 , komesa Włosta w 1241 sprawiły, że zakon stał się znaczącym czynnikiem gospodarczym i politycznym tego regionu. Po przekazaniu Ziemi Lubuskiej (a wraz z nią Ziemi Kostrzyńskiej) przez księcia Bolesława Łysego margrabiom brandenburskim wybucha konflikt pomiędzy margrabiami Johanem I i Ottonem III a templariuszami. Zakończony zostaje on ugodą w 1261 roku i przekazaniem posiadłości templariuszy leżących przy szlaku handlowym wzdłuż Warty Kostrzyn - Gorzów margrabiom. Tytułem rekompensaty zakon otrzymał wówczas wsie Kaleńsko i Szumiłowo nad Odrą. W końcowych latach XIII wieku templariuszy oskarża o herezję król Francji Filip Piękny i wytacza im proces zakończony rozwiązaniem zakonu, konfiskatą dóbr i śmiercią na stosie wielu z braci. Posiadłości upadłego zakonu na Ziemi Lubuskiej przejmuje decyzją papieska w 1313 roku zakon joannitów.
http://www.pnujsciewarty.gov.pl/grafika,27,ruiny-zamku-joannitow-w-slonsku.jpg

holinka
30-12-2015, 01:10
Byłam tam, zarówno na Starym Mieście jak i na Twierdzy. Twierdzę odbudowano, stanowi wspaniały obiekt widokowy jak i historyczny. Miasto naprawdę ma się czym chlubić.