Wspólnota Polska w Libanie
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska w Libanie" powstało w 1992 roku.
W 1992 roku rozpoczęła działalność, prowadzona przez stowarzyszenie "Szkoła Kultury i Języka Polskiego".
W marcu 1997 roku ukazał się pierwszy numer miesięcznika "Polskie Cedry".
Pismo POLSKIE CEDRY jest otwarte dla wszystkich osób, które chciałyby zamieszczać w nim swoje artykuły. Najbardziej interesują nas wspomniena i refleksje na temat Libanu i Polaków odwiedzających ten kraj oraz wspomnienia o tym rejonie.
Jeśli Państwo chcieliby przekazać nam jakieś materiały - prosimy o kontakt z Redaktorem Naczelnym - president@polskiecedry.com


POLSKIE CEDRY - WITAMY - WELCOME