+ Odpowiedz na ten temat
Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 1 2
Poka wyniki od 16 do 21 z 21

Temat: Jak skutecznie zoy reklamacj?

 1. #16
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Spniony pocig
  Wakacyjna podr pocigiem trwaa duej ni wskazywa rozkad? Za opnienie mona domaga si odszkodowania: 25 proc. ceny biletu, gdy signo od 60 do 119 minut i 50 proc. ceny biletu, jeli pocig by opniony o 120 minut lub wicej. Dotyczy to przejazdw na terenie Polski i UE pocigami: Ekspres, InterCity, Express InterCity, EuroCity lub EuroNight. Pasaer powinien poprosi konduktora o potwierdzenie faktu opnienia na bilecie, a nastpnie zoy pisemn skarg do przewonika. Polski ustawodawca skorzysta z moliwoci wyczenia - przepisy umoliwiajce uzyskanie odszkodowania za opnienie nie maj zastosowania do przewozw miejskich, podmiejskich i regionalnych (czyli np. tanich linii kolejowych).

 2. #17
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Bubel kupiony podczas zagranicznych wakacji
  Sprzt RTV, obiektyw fotograficzny czy damskie szpilki - kady produkt kupiony w jednym z krajw UE, Norwegii lub Islandii mona reklamowa w cigu dwch lat od momentu zakupu, jeli ujawnia si w nim wada (np. kino domowe przestao dziaa, z buta odpad obcas). Reklamacj naley przygotowa w jzyku zrozumiaym dla sprzedawcy (uniwersalny bdzie j. angielski) i wysa na jego adres listem poleconym albo e-mailem za potwierdzeniem odbioru. Wadliwy produkt take naley odesa, aby przedsibiorca mg oceni powsta usterk. Dodatkow podstaw dochodzenia roszcze moe by gwarancja przyznana przez producenta czy importera (jej wydanie nie jest obowizkowe). W takiej sytuacji, np. usterki telewizora, ktry zosta zakupiony podczas pobytu w Berlinie, mona zgosi si do serwisu gwarancyjnego na terenie Polski (jeli taki jest wskazany) zamiast wysya sprzt o duych gabarytach do sprzedawcy w Niemczech.

 3. #18
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Do katowickiego sdu wpyn pierwszy w historii pozew zbiorowy turystw, ktrzy domagaj si od touroperatora rekompensaty za nieudane wakacje. - Takiej sprawy jeszcze nie byo, a na jej rozstrzygnicie z niecierpliwoci czeka bdzie caa brana - powiedzia "Gazecie Wyborczej" Grzegorz Chmielewski z Polskiej Izby Turystyki.
  Sprawa dotyczy biura podry TOP z Chorzowa, ktre w lipcu zeszego roku zorganizowao wakacje na Krymie. Z wycieczki skorzystao kilkadziesit osb, gwnie ze lska, ktre za 13-dniowe wakacje pod hasem "Uroki Taurydy na spokojnie" zapacili po 499 euro od osoby.

  Jednak, jak wynika z relacji niektrych podrnych, wyjazd okaza si totaln katastrof. Dlatego zaraz po powrocie do domu 10 niezadowolonych osb zoyo do sdu pozew. Domagaj si oni od organizatora w sumie 25 tys. z zadouczynienia za nieudane wakacje, czyli penego zwrotu kosztw wycieczki. Uwaaj bowiem, i program imprezy by zrealizowany zaledwie w poowie, a pracownicy biura nie wiadczyli swoich usug naleycie. Ponadto pilotka, ktra z nimi podrowaa, zostaa oskarona o niekompetencj.

  - Lista zarzutw zaczyna si od tego, e po drodze na wakacje popsu si autobus - powiedzia "Gazecie Wyborczej" sdzia Krzysztof Zawaa, rzecznik prasowy Sdu Okrgowego w Katowicach - Z powodu awarii chodnicy uczestnicy wyjazdu kilka godzin musieli czeka na napraw autobusu, a kiedy okazao si to niemoliwe, na podstawienie autokaru zastpczego. Turyci podnosz te, e na pocztku wycieczki byli woeni busem. Dopiero po dwch dniach na Krym dojecha autokar, ale okazao si, e chodnica cigle w nim szwankuje. Dlatego podczas podry co jaki czas musia si zatrzymywa i robi przerwy. Z tego powodu - zdaniem turystw - nie pojechali na wszystkie wycieczki. A kierowcy wielokrotnie gubili si po drodze, bo nie mieli porzdnych map.

  Janusz Trybus, waciciel biura podry TOP, w odpowiedzi na zarzuty mwi, e pozew zbiorowy to przykad tego, jak mona wykorzysta "pretekst w postaci uchybienia ze strony organizatora imprezy, by spdzi 2-tygodniowe wakacje za darmo". Przedsibiorca uwaa, e oskarenia s wynikiem eskalacji nienawici grupy, wobec organizatora, ktra zostaa wyzwolona przez samozwaczego przywdc grupy.

  Czy faktycznie turyci maj racj rozstrzygnie sd. By moe pozew zbiorowy jest efektem poczenia malkontenctwa i chci atwego zysku. Wiadomo, i Polacy uwielbiaj narzeka i oskara wszystkich nawzajem, szukajc koza ofiarnego, ktry pomoe im rozadowa frustracj. W ostatnim czasie w temacie pozww zbiorowych ruszya bowiem machina marketingowa - w internecie mona znale bez problemu kilka serwisw, ktre grupuj osoby chcce rozpocz pozew zbiorowy np. www.pozwijgo.pl, www.epozwygrupowe.pl, czy www.pozywamy-zbiorowo.pl. Serwisy te maj rwnie kategorie zwizane z turystyk, podrami i/lub hotelarstwem. Na szczcie obecnie te kategorie s puste.

 4. #19
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Hotel idealny dla rodzin z dziemi, pooony bezporednio przy piknej piaszczystej play - tak brzmiaa oferta majca na celu zachcenie turystw do wypoczynku w jednym z tunezyjskich kurortw, Monastyrze. Jak przyznaj wczasowicze oferta niczym nie przypominaa wakacji all inclusive w obiekcie o czterogwiazdkowym standardzie, ktre wykupili w biurach podry Sun&Fun Holidays oraz Viva Club.
  Helya Beach w Tunezji mia jawi si jako egzotyczna, obfitujca w dostatek oaza spokoju. Zamiast tego pustki na stoach, sterta brudnych talerzy, nieposprztane pokoje i cige bijatyki obsugi z wacicielem. Jednym sowem oferta katalogowa znaczco mina si z prawd. Mao tego przed wyjazdem wszyscy ostrzegali, eby spacerujc wrd straganw zakrywa opaski z nazw hotelu - To mia by najlepszy hotel w Monastyrze, peen bogatych turystw, ktrych miejscowi lubi naciga - mwi zawiedzeni turyci.

  Wiceprezes Viva Club, Marian Polak tumaczy, i ten feralny hotel nie wystpuje w ofercie touroperatora. Zosta wprowadzony jednorazowo na 2 dni przed wylotem jako oferta "super last minute". Wobec czego gwna odpowiedzialno spada na drugiego organizatora Sun&Fun Holidays. Wiesawa Przybylska, dyrektor marketingu Firmy zapewnia, e sprzeda tej oferty zostaa ju wstrzymana.

  Nie zmienia to jednak faktu, e kilkudziesiciu turystw, w sumie okoo trzydziestu klientw obu biur szykuje pozew zbiorowy - czytamy w Gazecie Wrocawskiej. Zamiast inwestycji w udane wakacje skoczyo si na zmarnowanym urlopie.

  Przypomnijmy, e w ubiegym roku takie same problemy z tym hotelem miao upade ju biuro podry Sky Club.

 5. #20
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Na co si powoa?

  Podstawa prawna reklamacji
  Przepisy dotyczce postpowania reklamacyjnego odnajdziemy w art. 16b ustawy o usugach turystycznych zmienionego ostatni nowelizacj. Poniej prezentuj „tekst jednolity” tego przepisu.
  Art. 16b
  1. Jeeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwocznie zawiadomi o tym wykonawc usugi oraz organizatora turystyki, w sposb odpowiedni dla rodzaju usugi.
  2. Umowa powinna jednoznacznie okrela obowizek klienta w zakresie, o ktrym mowa w ust. 1.
  3. Niezalenie od zawiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1, klient moe zoy organizatorowi turystyki reklamacj zawierajc wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz okrelenie swojego dania, w terminie nie duszym ni 30 dni od dnia zakoczenia imprezy.
  4. W wypadku odmowy uwzgldnienia reklamacji organizator turystyki jest obowizany szczegowo uzasadni na pimie przyczyny odmowy.
  5. Jeeli organizator turystyki nie ustosunkuje si na pimie do reklamacji, zoonej zgodnie z ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jej zoenia, a w razie reklamacji zoonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakoczenia imprezy turystycznej, uwaa si, e uzna reklamacj za uzasadnion.

 6. #21
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Kiedy zadouczynienie
  Nie wszyscy wiedz, e oprcz odszkodowania za straty majtkowe, poniesione wskutek nieprawidowego wykonania lub niewykonania umowy przez organizatora wyjazdu, mona rwnie domaga si zadouczynienia. To swego rodzaju rekompensata za szkody niematerialne (np. stres, nerwy, straty moralne) zwizane ze zmarnowanym urlopem. Starajc si o ni nie musimy udowadnia - jak w przypadku odszkodowania - e ponielimy okrelon szkod majtkow. Naley tylko wykaza, e z winy biura podry mamy zmarnowane wakacje - np. wykupilimy wycieczk do Hiszpanii, a organizator wyjazdu w ostatniej chwili j odwoa i cay urlop przesiedzielimy w domu.
  Zadouczynienie odnosi si do sfery niematerialnej, musimy wyceni swj stres i nieprzyjemnoci, na ktre zostalimy naraeni w zwizku z niewaciwym wykonaniem umowy przez organizatora wyjazdu.

+ Odpowiedz na ten temat
Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 1 2

Uprawnienia

 • Nie moesz zakada nowych tematw
 • Nie moesz pisa wiadomoci
 • Nie moesz dodawa zacznikw
 • Nie moesz edytowa swoich postw