+ Odpowiedz na ten temat
Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy ... 4 5 6
Poka wyniki od 76 do 87 z 87

Temat: Warunki w grach i pozostae wieci

 1. #76
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,520
  Pierwszy nieg w Tatrach spad ju jaki czas temu. Dopiero od wczoraj niegiem pokryy si rwnie nisze partie gr np. Morskie Oko.
  W zwizku z opadami niegu, ktre niemal nie ustaj od wczoraj Tatrzaskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe postanowio ogosi pierwszy stopie zagroenia lawinowego. Jest to pierwszy tego typu komunikat w tym sezonie.

  Obecnie w grach ley do sporo niegu. Ratownicy zdecydowali, e takie warunki s wystarczajce do wydania ostrzeenia dla turystw.
  Warto przypomnie, e pierwszy stopie zagroenia lawinowego oznacza nieznaczne zagroenie. Warunki do uprawiania turystyki i pokonywania szlakw s dobre jednak naley pamita o zachowaniu naleytej ostronoci podczas wdrwek.

  Aktualne komunikaty i ostrzeenia mona sprawdza na oficjalnej stronie internetowej TOPR-u.

 2. #77
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,520
  W niedziel, 9 listopada walczcy o prawa zwierzt postanowili zablokowa drog do Morskiego Oka. Protestujcy uwaaj, e starosta tatrzaski odpowiedzialny w duej czci za obecn sytuacj nad Morskim Okiem nie podejmuje konkretnych dziaa ku likwidacji konnego transportu turystw nad Morskie Oko. Obrocy zwierzt uwaaj, e to wszystko zwizane jest ze zbliajcymi si wyborami samorzdowymi. Odcigajc dziaania starosta liczy na wiksze poparcie wrd grali. Obrocy zwierzt zablokowali drog i nie reagowali na proby przewodniczcego gminy Bukowina, ktry chcia rozwiza ca akcj. Zatrzymano wszystkie wozy wiozce turystw do celu. Trudnoci z przejciem mieli rwnie piesi.
  Zamieszanie wprowadza rwnie sam starosta tatrzaski, ktry w ostatnim czasie zgosi na policj dziaanie meleksw na drodze do Morskiego Oka. Jego zdaniem pojazdy dziaaj tam bezprawnie i nie posiadaj stosownych pozwole. Co ciekawe testy meleksw trwaj ju od wakacji. O caej akcji starosta zosta poinformowany i ponadto sam komentowa wyniki testw. Pojazdy poruszaj si po trasie na zaproszenie Tatrzaskiego Parku Narodowego.

 3. #78
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,520
  Od kwietnia do koca listopada po Tatrach nie mona wdrowa od zmierzchu do witu. Ograniczenie ma zwizek z ochron dzikich zwierzt - informuj wadze Tatrzaskiego Parku Narodowego (TPN).
  Ograniczenie w poruszaniu si po turystycznych szlakach ma take ustrzec ludzi przed spotkaniem np. z erujcymi niedwiedziami. Takie sytuacje mog skoczy si niebezpiecznie dla czowieka. Zim ryzyko spotkania duego drapienika jest niewielkie, poniewa niedwiedzie zapadaj w sen, dlatego wwczas nie obowizuje ograniczenie w poruszaniu si.
  Na pocztku marca, kiedy w Tatrach zrobio si cieplej, zaobserwowano pierwsze w tym roku pojedyncze tropy niedwiedzi. Od pocztku kwietnia w grach ponownie panuje penia zimy. We wtorek rano na Kasprowym Wierchu leao ponad dwa metry niegu. Warunki do uprawiania turystyki w wyszych partiach gr s bardzo trudne.
  W polskiej czci Tatr jest 275 km oznakowanych szlakw turystycznych o rnych stopniach trudnoci - od bardzo atwych po bardzo trudne - wyposaone w acuchy, klamry i drabinki. Co roku Tatry odwiedza okoo 3 mln turystw, z czego najwikszy ruch przypada podczas wakacji.

 4. #79
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,520
  Ze wzgldu na wybudzanie si wistakw, wykoty kozic oraz inne przesanki przyrodnicze od wtorku 12 maja wszystkie szlaki po polskiej stronie Tatr bd zamknite dla turystyki narciarskiej .
  Dyrekcja Tatrzaskiego Parku Narodowego zdaje sobie spraw z niedogodnoci wynikajcych z wprowadzenia ograniczenia. Decyzja ta jednak podyktowana jest trosk o dobro zwierzt objtych cis ochron gatunkow. Wedug Polskiej Czerwonej Ksigi Zwierzt wistak naley do kategorii EN, w ktrej znalazy si gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagroone wyginiciem w Polsce. O zaliczeniu wistaka do tej kategorii zadecydowaa gwnie maa liczebno populacji. Decyzje o zamykaniu szlakw wiosn nie s niczym nowym, cho w ostatnich latach rzadko zachodzia taka potrzeba. Wynikaj z podstawowego celu dziaania Tatrzaskiego Parku Narodowego, ktrym jest ochrona przyrody Tatr. Park spenia rwnie rnorodne funkcje spoeczne (zalicza si do nich m.in. turystyka, sport i rekreacja), ale s one podporzdkowane celowi nadrzdnemu i podlegaj rnego typu ograniczeniom okrelonym w aktach prawnych obowizujcych na terenie TPN.

 5. #80
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,520
  Na szlaku ze Szpiglasowej Przeczy do Doliny Piciu Staww Polskich, poniej acuchw, zerwany jest szlak. Na odcinku ok. 10 metrw przejcie jest utrudnione, prosimy o zachowanie ostronoci.

  W Dolinie Jaworzynki oraz z Cyrhli w kierunku Psiej Trawki prowadzony jest remont szlaku. W Dolinie Olczyskiej i Starorobociaskiej trwa zrywka drewna. Prowadzone s rwnie prace naprawcze w rejonie Czerwonych Wierchw. Prosimy o uwag i stosowanie si do polece pracownikw Parku.
  Na terenie Parku trwaj prace odnowienia oznakowania szlakw turystycznych. Prosimy o ostrono, o nie dotykanie wieo namalowanych znakw, nie stawanie na nich, nie siadanie itp. Znaki mona zniszczy zanim wyschn ale te ubrudzi si farb. Realizacj prac zaplanowano do koca padziernika, bd prowadzone w zalenoci od pogody (w soneczne, ciepe dni).

 6. #81
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,520
  Warunki do uprawiania turystyki w Tatrach s trudne. W partiach reglowych szlaki s mocno oblodzone. W wyszych partiach gr panuj warunki zimowe, szlaki s zawiane i nieprzetarte, a w wielu miejscach mocno oblodzone. Sprzt zimowy (raki, czekan, zestaw lawinowy) w takich okolicznociach jest niezbdny. Dodatkowym utrudnieniem jest zalegajca mga, ktra ogranicza widoczno i utrudnia orientacj w terenie. Na czarnym szlaku do Doliny Piciu Staww Polskich, na trawersie pod Kop oberwany jest niewielki fragment szlaku. Prosimy o ostrone pokonywanie tego odcinka. Na terenie TPN, w wielu miejscach trwa zrywka drewna. Prosimy o uwag i stosowanie si do polece pracownikw Parku.

  Do uprawiania turystyki w wyszych partiach Tatr niezbdne jest dowiadczenie grskie, zimowe oraz uywanie sprztu zimowego (czekan, raki, zestaw lawinowy). Wybierajc si w gry trzeba odpowiednio si przygotowa. Tras wycieczki naley dostosowa do aktualnie panujcych warunkw, swoich moliwoci i dowiadczenia, a wycieczk zaplanowa tak, aby wrci przed zmrokiem, ktry zapada coraz wczeniej.

 7. #82
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,520
  W zwizku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami Tatrzaski Park Narodowy wystosowa specjalny apel do turystw.

  W ostatnich dniach w Tatrach zdarzyo si kilka tragicznych wypadkw. Ponownie apelujemy do turystw o rozwag podczas grskich wypraw, szczeglnie e soneczna pogoda zachca do wdrwek. Warunki do uprawiania turystyki w Tatrach s niekorzystne. Na najniej pooonych odcinkach wystpuj ladowe iloci niegu i lodu. Im jednak wyej, tym jest go wicej. W wyszych partiach szlaki s mocno oblodzone lub pokryte bardzo twardym, zlodowaciaym niegiem. Polizgnicie w takich warunkach moe mie tragiczne skutki.

  Obowizkowo naley posiada raki i czekan. Podkrelamy jednak, e trzeba umie ich uywa. Osoby pocztkujce zachcamy do nauki chodzenia w rakach w dolinach, gdzie polizgnicie si nie bdzie grozio upadkiem z duej wysokoci. Do niezbdnego wyposaenia naley zaliczy rwnie kask. Na niektrych szlakach niezbdne mog si okaza umiejtnoci taternickie i sprzt wspinaczkowy (m.in. lina, uprz). Bardzo wane w takich warunkach jest dowiadczenie w uprawianiu zimowej turystyki wysokogrskiej.

  Zakadanie rakw zalecamy rwnie na szlakach niej pooonych, do grnej granicy lasu. Podczas krtkiej dolinnej wycieczki mog wystarczy raczki lub nakadki antypolizgowe. Bardzo pomocne bd kijki.

  Pamitajmy rwnie o zagroeniu lawinowym. Obowizuje 1. stopie zagroenia lawinowego. Podczas wdrwek w czasie zagroenia lawinowego naley wyposay si dodatkowo w tzw. zestaw lawinowy (detektor, sonda, opatka). Zalecamy rwnie uywanie innego sprztu lawinowego, np. wypornociowego plecaka.

  Przypominamy take, e tatrzaskie jeziora nie s dostatecznie zamarznite, aby bezpiecznie wchodzi na ich tafl.

 8. #83
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,520
  W Tatrach obowizuje drugi stopie zagroenia lawinowego. TOPR upomina turystw, by uwaali na grskich szlakach
  W Tatrach i na Podhalu jest dzisiaj odwil i wiosenna aura. W Zakopanem rano termometry pokazyway 8 stopni. Poza trasami narciarskimi w stolicy Tatr waciwie nie ma ju niegu. W samych grach jest jednak nieco chodniej - nad Morskim Okiem temperatura siga 6 stopni, a na Kasprowym Wierchu nieco ponad zero. Taka aura ma si utrzyma do koca tego tygodnia.

 9. #84
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,520
  Pieniski Park Narodowy remontuje szlaki turystyczne. Roboty trwaj ju m.in. na prowadzcej z Krocienka w stron Sokolicy ciece Madei.
  Remontowany jest gwnie odcinek midzy Krasem a Przecz Sosnw. Prace nie s atwe bo szlak jest bardzo strony i w fatalnym stanie. Naprawiamy midzy innymi nawierzchni, stopnie, porcze, drogowskazy i awki - tumaczy.

  Remont jest prowadzony nie tylko dla wygody i bezpieczestwa turystw, lecz te by chroni przyrod. Zdaniem wadz parku turyci, majc do dyspozycji dobrze utrzymany szlak, nie wchodz na dzikie cieki. Naprawy s wic cykliczne. W zwizku z duym ruchem turystycznym w Pieninach trwao szlaku wynosi od 3 do 5 lat.

 10. #85
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,520
  W nocy w Zakopanem zacz pada pierwszy jesienny nieg, a temperatura spada do 0 stopni. Cae miasto pod Giewontem pokrya cienka warstwa biaego puchu. W Tatrach obowizuje pierwszy stopie zagroenia lawinowego

  W Tatrach na szczytach gr ley okoo 30 cm niegu. Termometry na Kasprowym Wierchu wskazuj minus 8 stopni Celsjusza.

  Warunki do uprawiania turystyki s ze. W grach cay czas pada nieg. Szlaki w wyszych partiach Tatr s mocno oblodzone.

  Ratownicy Tatrzaskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogosili dzi rano pierwszy (najniszy) stopie zagroenia lawinowego dla caego obszaru Tatr. Oznacza to, e wyzwolenie lawiny jest moliwe tylko przy duym obcieniu dodatkowym w nielicznych miejscach, w bardzo stromym lub ekstremalnym terenie. Moliwe jest jednak samorzutne schodzenie maych lawin.

 11. #86
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,520
  Janusz Adamski pod koniec maja wszed od pnocy na Mount Everest i jako pierwszy Polak zszed z najwyszej gry Ziemi na stron nepalsk dokonujc trawersu gry. Teraz grozi mu deportacja i zakaz wspinaczki na terenie Nepalu przez najblisze 10 lat.
  Adamski swoj wypraw rozpocz w Chinach i posiada zgod od Chiczykw, niestety nepalskiej nie. Skutki takiego przebiegu sprawy okazay si opakane. – Zgodnie z naszymi zasadami Adamski przez najblisze 10 lat nie bdzie mg wspina si na aden szczyt w Nepalu - powiedzia Kamal Parajuli z nepalskiej organizacji turystycznej.

 12. #87
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,520
  Wadze Francji wyday dekret na mocy ktrego dostp na szczyt Mont Blanc zosta ograniczony.
  Jak podaje BBC, znana "trasy krlewska" prowadzca na szczyt zostaa zamknita na co najmniej tydzie. Rozporzdzenie weszo w ycie w minion sobot. Wprowadzone zmiany oznaczaj, e tylko wspinacze, ktrzy maj ju rezerwacj w schronisku znanym Gouter, bd mogli wyruszy na szczyt Mont Blanc najatwiejsz i najczciej uczszczan tras.

  Wadze regionu Grnej Sawoi stwierdziy, e pojemno noclegowa schroniska dla 120 osb jest czsto przekraczana, co stanowi zagroenie dla bezpieczestwa i porzdku publicznego. Wejcie na szczyt Mont Blanc t tras... jest dozwolone tylko dla tych, ktrzy maj rezerwacj w schronisku Gouter -czytamy w oficjalnym owiadczeniu.

  Wadze podkrelaj, e niektrzy turyci s nieprzygotowani na wdrwk i wspinaczka okazuje si to zbyt trudna. W zeszym roku na Mont Blanc zgino 14 osb, a dwie zaginy. Rok wczeniej zgino 9 wspinaczy. Tego roku zanotowano ju trzy ofiary miertelne, w tym jednego obywatela Polski.

+ Odpowiedz na ten temat
Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy ... 4 5 6

Uprawnienia

 • Nie moesz zakada nowych tematw
 • Nie moesz pisa wiadomoci
 • Nie moesz dodawa zacznikw
 • Nie moesz edytowa swoich postw