Badania ruchu turystycznego zostao wykonane na zlecenie lskiej Organizacji Turystycznej. Przybliona liczba turystw, ktre odwiedziy wojewdztwo wynosi ok. 5,3 mln turystw. Warto zaznaczy, e rok temu, warto ta wyniosa 4 mln. W porwnaniu z rokiem ubiegym rwnie mieszkacy lskiego chtniej poznaj atrakcje najbliszej okolicy. Turystyka wewntrz regionu zanotowaa wzrost, cho mniej wyrany, z 1,6 mln. w roku 2015 r. do 1,7 mln. w 2016. Mieszkacy wojewdztwa lskiego podrujcy po regionie najczciej jako gwny cel wskazywali natomiast zwiedzanie i poznawanie walorw kulturowych (49% wskaza) oraz odwiedziny rodziny, bliskich i znajomych (24%).

Ktre miejscowoci generuj najwikszy ruch turystyczny? W ramach bada ruchu turystycznego przyjazdowego najczciej odwiedzanymi terenami wojewdztwa byy okolice Wisy, Ustronia, Istebnej, Koniakowa, Cieszyna, Skoczowa (36% wskaza - kontynuacja wzrostu zapocztkowanego w 2015 roku - 21%, w 2014 - 9%). Spadek zanotowano natomiast w przypadku rejonu Katowic, Chorzowa, Bytomia, Zabrza, Gliwic (33% wskaza vs 51% wskaza w roku 2015). Analizujc profil turystw,wojewdztwo odwiedzio w wikszoci osoby mode (20-39lat). Najwicej odwiedzajcych przyjechao z wojewdztwa maopolskiego, opolskiego oraz dzkiego czyli regionw ociennych.

Jeeli bra pod uwag por roku, w ktrej najczciej turyci odwiedzali lsk, to jest to lato z 43%. Porwnujc statystyki z latami poprzednimi, od 2011 roku zim notuje si spadek wanie na rzecz lata. W wojewdztwie jest dobrze rozwinita baza sportw zimowych, mimo to systematyczny spadek moe wiza si z zwikszon iloci wyjazdw za granic na zimowy urlop.