Biuro Molenaar Tours zostało założone w Hadze w 1998 roku.

wycieczki z polskim przewodnkiem - wyjazd z Holandii
1 PARYŻ, 1-3 kwietnia 2011, €154
2 PARYŻ, 23-25 kwietnia 2011, €158
3 LONDYN, 6-8 maja 2011, €175
4 GENT (Gandawa), 14 maja 2011, €45
5 PARYŻ, 21-22 maja 2011, € 128
6 WIEDEŃ, 4-8 czerwca 2011, €255
7 PARYŻ, 11-13 czerwca 2011, € 154

http://www.wycieczki.nl/