+ Odpowiedz na ten temat
Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8

Temat: Uzdrowisko Busko Zdrój

 1. #1
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,519

  Uzdrowisko Busko Zdrój

  Busko – Zdrój jest uzdrowiskiem które leczy kuracjuszy w zakresie chorób narządów ruchu, obwodowego układu nerwowego, reumatoidalnych zapaleń stawów, choroby Bechterewa, zwyrodnień stawów, osteoporozy i innych schorzeń związanych z układem kostnym.
  Podstawową formą kuracji jest kąpiel siarczkowa, która oprócz wspomnianych wyżej schorzeń leczy także stany pourazowe stawów i kości, dyskopatie, nerwobóle i inne. Wyniki badań naukowych podkreślają zalety wód siarczkowych Buska – Zdroju i stawiają ten kurort na czele uzdrowisk światowych. Z najnowszych badań przeprowadzonych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że woda siarczkowa stosowana w kuracji pitnej bardzo korzystnie wpływa na zaburzenia gospodarki tłuszczowej. Zabiegiem niejako uzupełniającym kąpiele są zawijania borowinowe stosowane w leczeniu stanów zapalnych układu kostno – stawowego, zapaleniach okołostawowych, nerwobólach oraz zespołach bólowych kręgosłupa. Borowina jest rodzajem torfu leczniczego o specyficznych właściwościach fizykochemicznych, powodującego rozluźnienie mięśni oraz zwiększenie ukrwienia. Kąpiel jodkowo-bromkowa stosowana jest w niektórych chorobach układu krążenia oraz układu wegetatywnego. Selen zawarty w tej wodzie jest niezbędny dla zdrowia mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych, przeciwdziała powstawaniu nowotworów i powoduje wzrost odporności organizmu. Kąpiel kwasowęglowa działa uspokajająco i kojąco. Stosowana jest w chorobach serca w okresie wyrównanego krążenia, miażdżycy tętnic dolnych, nerwicach i otyłości. Oprócz wyżej wymienionych w Busku wykonuje się szereg zabiegów z zakresu fizjoterapii oraz hydroterapii.

 2. #2
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,519
  Hitem ostatnich sezonów stała się Jaskinia Solna.
  Kuracja w niej jest najnowszą, orginalną metodą zastosowania soli morskiej w celach leczniczych i rekreacyjnych. Wypełniająca jaskinię naturalna sól morska zawiera wszystkie mikroelementy niezbędne do stworzenia unikalnego mikroklimatu morskiego, który korzystnie wpływa na samopoczucie i działa relaksująco. Czyste zjonizowane powietrze w Jaskini Solnej korzystnie wpływa na choroby płuc i oskrzeli, niedoczynność tarczycy, dolegliwości uczuleniowe, schorzenia dermatologiczne, nerwice. Do nowości w zakresie leczenia uzdrowiskowego należy także zaliczyć relaksacyjne seanse muzykoterapii.

 3. #3
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,519
  Naturalne czynniki lecznicze
  Dolina buskiego uzdrowiska otoczona jest z trzech stron wzniesieniami o charakterze kredowo-wapiennym, a od strony zachodniej ciągną się złoża gipsu. Stąd też woda gruntowa nawet na nieznacznej głębokości zawiera dużą ilość soli mineralnych i siarczanów. Na większych głębokościach spotyka się najpierw wodę mineralną z zawartością wolnego kwasu węglowego i dwutlenku żelaza, a jeszcze głębiej, w formacjach trzeciorzędowych i warstwach kredowych, woda mineralna zawiera siarkowodór i siarczki. Utwory gipsowe mają zasadnicze znaczenie w genezie wód mineralnych o charakterze siarczkowym.
  Wody siarczkowe powstały po zmieszaniu się infiltracyjnych wód opadowych z podchodzącymi ku górze wodami typu reliktowego - solankami. Wody infiltracyjne przepływają przez złoża gipsu, ulegając wzbogaceniu o siarkowodór wyzwolony na skutek procesów redukcyjnych przy współudziale bakterii i substancji organicznych. Wody te przepływają do zalegających niżej porowatych utworów jurajskich i tutaj dochodzi do kontaktu wód siarczkowych z solanką. W efekcie tworzy się specyficzny dla Buska Zdroju i Solca-Zdroju typ wody leczniczej siarczano-słonej.
  Innym typem wody mineralnej pozyskiwanej w Busku (z jednego ujęcia) jest solanka jodobromowa. Wykorzystuje się ją do kąpieli leczniczych i produkcji wody stołowej "Buskowianka". Wody mineralne występują także w okolicach Radzanowa, Skotnik, Strożysk i Żernik Dolnych. Inne eksploatowane leczenia bogactwo naturalne stanowi borowina. Jest to rodzaj torfu, a więc występuje powierzchniowo i jest łatwy do pozyskania. Najważniejszymi złożami w okolicy Buska są: Mikułowice-Siwice (aktualnie eksploatowane, o zasobie 140 tysięcy m3, przy rocznej eksploatacji 4 tysiące m3), Busko-Nadole, Szaneic-Wymysłów, Skorzów, Żydowiec, Kobylniki oraz (w dalszej odległości) Stopnica-Kargów-Sufczyce.

  Wody mineralne z otworów wiertnicznych znajdujących się na terenie uzdrowiska dzieli się na dwa typy chemiczne:

  1.Woda chlorkowo-sodowo-bromkowo-jodkowo-siarczkowa 1,46 %
  Woda zwana popularnie wodą siarczano-słoną. Eksploatowana jest ze źródeł: 4a "Aleksander", 8a "Michał", 16 "Wiesława" i 17 "Ignacy". Ogólna wydajność źródeł wynosi 410 m3 na dobę. Woda należy do rzadko spotykanych wód mineralnych zawierających siarczki z uwalniającym się siarkowodorem. Łączna wartość siarczków i siarkowodoru, będących głównymi czynnikami terapeutycznymi, stawia Busko Zdrój w rzędzie najlepszych tego typu uzdrowisk w Europie.

  2.Woda chlorkowo-sodkowo-bromkowo-jodkowo-żelazisto-borowa 2,32%
  Woda zwana potocznie solanką jodobromową. Eksploatowana jest ze źródła 15 "Henryk". Zawiera znaczne ilości jodu, bromu, selenu, kwasu metakrzemowego i wielu innych mikroelementów, podobnie zresztą jak woda pierwszego typu. Wody te służą głównie do kąpieli. W niewielu przypadkach wskazana jest woda siarczano-słona w kuracji pitnej: w przypadku niedoboru siarki w organizmie, w niektórych schorzeniach pęcherzyka żółciowego i wątroby. Solanka jodobromowa w kuracji pitnej stosowana jest w chorobach tarczycy i ogólnym osłabieniu.
  Z solanki jodobromowej produkuje się wodę stołową "Buskowianka". Jest to słabe rozcieńczenie 1:30 wody ze źródła "Henryk" z wodą słodką ze źródła "Nurek" pod Broniną, sztucznie gazowane dwutlenkiem węgla. Woda ta ze względu na liczne mikroelementy wpływa korzystnie na apatyt, ułatwia trawienie, gasi pragnienie. Działanie "Buskowianki" pdobne jest do działania innych wód stołowych i nie ma charakteru leczniczego. Jej dawkowanie nie wymaga kontroli lekarskiej. Muły borowinowe eksploatowane w złożu "Siwice" na północ od Buska. Posiadają specyficzne właściwości fizykochemiczne. W borowinie występują składniki organicznie, m.in. kwasy huminowe, bituminy, białka, aminokwasy, żywice i woski, nie rozłożone składniki roślin oraz składniki nieorganiczne - mineralne.

 4. #4
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,519
  Profil uzdrowiska
  Lecznictwo uzdrowiskowe realizowane jest w systemie sanatoryjnym, szpitalnym i ambulatoryjnym. Podstawowym profilem sanatoryjnym i ambulatoryjnym jest leczenie schorzeń narządu ruchu, a w szczególności reumatycznych: reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, gościec tkanek miękkich, choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa.
  http://www.uzdrowisko-busko-zdroj.com.pl/index.php

 5. #5
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,519
  Początki Buska sięgają XII w., kiedy wokół kościoła św. Leonarda pojawiła się osada pasterska. W 1185r. właściciel Buska i okolic - rycerz Dersław sprowadził do osady zakonnice norbertanki. Zapisał im później w testamencie cały swój majątek. Od 1241r. przez kilkaset lat Busko było własnością klasztoru. W 1252r. otrzymało od Bolesława Wstydliwego immunitet skarbowy, w którym król zezwolił klasztorowi m.in. na eksploatację solanki. Jest to pierwsza wzmianka o wykorzystaniu buskiej wody mineralnej.

  W 1287r. Busko otrzymało z rąk księcia Leszka Czarnego prawa miejskie. Korzystne położenie miasta na skrzyżowaniu szlaków handlowych sprawiło, że w 1412r. król Władysław Jagiełło nadał mieszczaństwu przywilej cotygodniowego targu i dwóch jarmarków rocznie. Odtąd przez cały wiek XV i XVI miasto przeżywało swój rozkwit. Słynęło wówczas z handlu i produkcji sukna.
  Od połowy XVII wieku wojny i antymieszczańska polityka szlachty spowodowały zubożenie Buska. Okres ponownego ożywienia wiąże się z odkryciem w 1776r. źródeł solankowych. Zaczęto eksploatować sól, lecz wkrótce zaniechano jej wydobycia ze względu na nieopłacalność produkcji. W 1808r. magister medycyny Winterfeld z Pińczowa, przeprowadził pierwsze badania nad wykorzystaniem miejscowych wód do leczenia. Do Buska zaczęli przyjeżdżać pierwsi kuracjusze zwani wówczas "gośćmi kąpielowymi". W 1819r. dobra norbertanek przejął rząd. Po pożarze miasta w 1820r., Busko wziął w dzierżawę gen. Feliks Rzewuski. Znając lecznicze działanie buskiej wody mineralnej wybudował, dzięki pomocy warszawskiej spółki, łazienki według projektu znanego architekta włoskiego Henryka Marconiego. W 1828r. na leczeniu przebywało już 202 gości.

  W 1836r. nastąpiło uroczyste otwarcie uzdrowiska, które potem wzięła w dzierżawę spółka warszawskich przemysłowców. W 1869r. Busko zostało pozbawione przez carat praw miejskich, ale uzdrowisko nadal funkcjonowało. W 1880r. jego dzierżawę przejął lekarz Andrzej Dobrzański. Przez 15 lat jego działalności uzdrowisko znacznie się rozwinęło. Stało się wówczas jednym z najpopularniejszych uzdrowisk nie tylko na ziemiach polskich.

  W czasie I wojny światowej Busko znalazło się pod okupacją austriacką. W 1915r.. zostało siedzibą powiatu stopnickiego. Rok później osada odzyskała prawa miejskie. Po wojnie, już w 1919r. zaczęli przyjeżdżać pierwsi kuracjusze. W okresie międzywojennym nastąpiła intensywna rozbudowa uzdrowiska. z inicjatywy dr. Szymona Starkiewicza i dzięki pomocy społeczeństwa powstało sanatorium dziecięce "Górka".

  W czasie II wojny światowej miasto było miejscem licznych akcji bojowych partyzantów: m.in. oddziały Armii Krajowej dokonały na rynku w Busku zamachu na miejscowego szefa gestapo. Po wojnie, będąc ośrodkiem rolniczego regionu, miasto pełniło funkcję administracyjną i usługowo-handlową dla okolicznych wsi. Jednak podstawowym czynnikiem rozwoju miasta jest uzdrowisko.

  Dzisiejsze Busko, to prężnie rozwijający się ośrodek sanatoryjno-wypoczynkowy, centrum administracyjne, stolica powiatu buskiego. Natomiast okoliczne wsie stanowią region rolniczy, gdzie przeważają uprawy warzyw oraz sadownictwo, a najmodniejszą sferą działania gospodarstw wiejskich jest ostatnio agroturystyka.
  źródło: UEK

 6. #6
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,519
  Busko-Zdrój to jedno z najpiękniejszych uzdrowisk polskich, którego największym bogactwem jest woda siarczkowa i jodkowo-bromkowa. Leczy się tu choroby układu krążenia, narządy ruchu, układu wegetatywnego, choroby skóry i kobiece. Pierwszy zakład kąpielowy w Busku - obecnie sanatorium "Marconi" - został uruchomiony 1 czerwca 1836 r. i te datę uważa się za początek kurortu. Łazienki wg projektu Henryka Marconiego zbudowane są w stylu klasycystycznym w otoczeniu zabytkowego parku. Podstawą kuracji są kąpiele siarczkowe i kuracja pitna. Tradycyjna hydroterapia wspomagana jest całą gamą zabiegów fizjoterapeutycznych oraz nowoczesną aparaturą medyczną m.in. aquamasage, vacemed, platforma wibracyjna czy leczenie zimnem w komorach bądź kabinach kriogenicznych w temp. poniżej -120 st. C, dając wspaniałe efekty lecznicze. Oprócz zabiegów leczniczych można skorzystać z zabiegów upiększających i odmładzających typu SPA i Wellness przywracających harmonię ciała i ducha. W szerokiej ofercie uzdrowiska znajdują się: kapsuła młodości, masaże, kąpiele, okłady z błota z Morza Martwego, opalanie natryskowe, zabiegi relaksacyjne podczas muzykoterapii i w grocie solno-jodowej. Wartoi pamiętać o zabraniui stroju wieczorowego. Sala koncertowa Sanatorium "Marconi" niemal codziennie rozbrzmiewa muzyką. Co roku mają tu miejsce duże wydarzenia artystyczne: Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz, Buskie Spotkania z Folklorem, Lato z Chopinem.

 7. #7
  Minitravelek ladyred is on a distinguished road
  Zarejestrowany
  Nov 2013
  Postów
  11
  Znajoma była, bardzo jej te siarkowe kąpiele pomogły. Zadowolona wróciła jak nie wiem.

 8. #8
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,519
  W tym roku Busko Zdrój było bardzo rozkopane, ale kuracjusze chodzili własnym traktem. Byłam tu przejazdem, pierwszy raz w życiu i szczerze powiem, że to Busko wyobrażałam sobie inaczej niż zastałam.

+ Odpowiedz na ten temat

Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów