+ Odpowiedz na ten temat
Poka wyniki od 1 do 6 z 6

Temat: Jaskinia Raj i Pieko, najpikniejsze z jaski

 1. #1
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,774

  Jaskinia Raj i Pieko, najpikniejsze z jaski

  Specjalnie dla turystw odwiedzajcych wojewdztwo witokrzyskie udostpniona zostaa do zwiedzania 180-metrowa podziemna trasa turystyczna, prezentujca ten wyjtkowy wytwr natury.
  Kada z sal jaskini ma swoj nazw. Zwiedzanie rozpoczyna si od Komory Zomisk, ktra swoj nazw zawdzicza zalegajcym na dnie rumowiskom skalnym, jest to najwiksza sala w zespole podziemnych pustek. W miejscach spka stropu wyksztaciy si nacieki warkoczowate - przypominaj zwisajce warkocze, a take weniaste - przypominaj owcze runo. Pniej oczom turysty ukazuje si Sala Kolumnowa - jej nazwa nawizuje do okazaej kolumny, tutaj take znajduj si niewielkie jeziorka. Z mostku schodzimy do serca "Raju" czyli najpikniejszej sali - zwanejStalaktytow, to wanie tutaj mona podziwia las stalaktyw, na 1 metr kwadratowy wyrasta ich 200 sztuk. Stalagmity znajdujce sie take tutaj przypominaj postacie ludzi i zwierzt.
  Jest jeszcze Sala Wysoka i Komora Wstpna.
  Przy wejciu do jaskini zobaczy mona wystaw muzealn z odtworzonym obozowiskiem rodziny neandertalskiej z trzema naturalnej wielkoci postaciami oraz szcztkami prehistorycznych zwierzt: mamuta, nosoroca wochatego i niedwiedzia jaskiniowego.

  http://www.jaskiniaraj.pl/

 2. #2
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,774
  Cennik
  Od 25 kwietnia do 24 padziernika 17 z
  w pozostaym okresie 12 z
  dzieci poniej 4 lat wstp wolny

  W cen biletu wliczona jest usuga przewodnika w jzyku polskim.
  Jaskini zwiedzamy w grupach max. 15 osobowych tylko w obecnoci przewodnika. Grupy wpuszczane s do jaskini z czstotliwoci co 15 minut. czas zwiedzania ok. 45 minut. Specyficzny mikroklimat jaskini - wysoka wilgotno powietrza i niska (+9) temperatura powietrza, wymagaj od turysty odpowiedniego ubioru.

 3. #3
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,774
  Jaskinia "Pieko" pod Skibami znajduje si w obrbie wapiennych skaek na pnocno-zachodnim zboczu Gry akowej. Znana bya ju w okresie rozwoju eksploatacji kruszcw w rejonie Chcin (XV-XVIII w.), a w 1954 roku zostaa uznana za pomnik przyrody. Widoczne s tu liczne lady poszukiwa grniczych. Przypuszcza si, i jaskinia ta powstaa w plejstocenie.
  Dugo jej korytarzy wynosi 57 m, prowadz do niej 4 wejcia. Gwny otwr jaskini jest pokrgy, prowadzi do obszernego poziomego korytarza. W pobliu gwnego otworu w dnie jaskini znajduje si niewielkie zagbienie o gbokoci 1,5 m bdce prawdopodobnie pozostaoci zasypanego szybu grniczego. Dalej korytarz wznosi si, zwa i staje si niszy. Nastpnie rozwidla si na dwa korytarzyki, ktre biegn do gry i przechodz w kominki, ktre za prowadz do dwch grnych kominw krasowych jaskini. Na poudniowy-wschd od rozwidlenia odchodzi jeszcze ciasny kilkumetrowy korytarz zakoczony zamulonymi odnogami. Po lewej stronie gwnego wejcia zlokalizowany jest drugi otwr majcy ksztat trjkta. W pobliu jaskini w kierunku szczytu wystpuj liczne wychodnie skalne.
  Szata naciekowa w jaskini jest niewielka. Nieznaczne fragmenty naciekw (polewy, stalaktyty) zachoway si jedynie w jej gbszych partiach. Stanowi ona typow pustk krasow.
  W jaskini znajduje schronienie wiele gatunkw nietoperzy. Zimuj one w wskich i raczej niedostpnych korytarzach. Wystpuje tu liczna fauna, gwnie bezkrgowa. Odkryto rwnie szereg gatunkw pajkw, muchwek, motyli, larwy biegaczowatych, a take wierszcze i limaki. Do jaskini mona dosta si szlakiem niebieskim (5 km).

  DOSTPNO OBIEKTU DLA TURYSTW
  Jaskini mona zwiedza cay rok., Dugo trasy - ok. 20 m. , Czas zwiedzania jaskini ok. 10 min. Temperatura wewntrz od ok. +6,0 oC do wartoci ujemnych w zimie. Trasa nie jest owietlona elektrycznie. Zalecane wygodne, sportowe obuwie i cieplejsze okrycie latem. Zwiedzanie samodzielne.

 4. #4
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,774

 5. #5
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,774
  Chciski odcinek Szlaku Archeo-Geologiczny, ktry czy najwaniejsze atrakcje archeologiczne i geologiczne regionu, zosta 16 sierpnia uroczycie otwarty. W Jaskini Pieko niedaleko Skib w gminie Chciny symbolicznie przecito wstg, a pierwsi zwiedzajcy mogli podziwia uroki podziemnej trasy.W ramach projektu powstaa maa infrastruktura turystyczna, a atrakcje geologiczne zostay czytelnie oznakowane. Na turystw czekaj wiaty turystyczne, tablice informacyjne i cieki edukacyjne oraz punkt widokowy na Rzepce. Na terenie gminy Chciny szlak przebiega przez Jaskini Raj, Gr Zelejow, Jaskini Pieko, kamienioom Stokwka, Gr Zamkow, Gr Rzepk oraz Gr Miedziank. Pozostae odcinki szlaku maj by gotowe do koca roku. W ramach projektu budowane jest Centrum Geoedukacji w Kielcach oraz zesp obiektw obsugujcych Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy w Krzemionkach.

  Powsta te bardzo ciekawy przewodnik i strona internetowa promujca szlak http://www.szlakarcheogeo.pl.


  Szlak, ktra ma szans sta si jedn z najwikszych turystycznych atrakcji regionu, jest wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przebieg szlaku: Gry Pieprzowe - Batw - Krzemionki - Wwz w Skaach - Muzeum Staroytnego Hutnictwa witokrzyskiego w Nowej Supi - wity Krzy - Bukowa Gra - kamienioom Zachemie - Gra Grodowa - Gra Ciosowa - Kielce (rezerwaty: lichowice, Wietrznia, Kadzielnia, Karczwka i Biesak-Biaogon) - kamienioom Szewce - Jaskinia Raj - Gra Zelejowa - Jaskinia Pieko - kamienioom Stokwka - Gra Zamkowa w Chcinach - Gra Rzepka - Gra Miedzianka.

 6. #6
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,774
  JaskiniaRaj

  Mwi si o „raju na ziemi”, ale w witokrzyskim Raj zostaodkryty pod ziemi. W czerwcu 1972 roku, po nie­zbdnychpracach zabezpieczajcych i adaptacyjnych ja­skinia Raj (dugotrasy turystycznej 180 metrw, czas zwiedzania 45 min.) zostaaotwarta dla ruchu turystycz­nego. To jedna z najpikniejszychjaski krasowych z bo­gat szat naciekow na stropie,cianach i dnie. Tworz j m.in. stalaktyty, stalagmity, zasony,draperie i polewy, ko­lumny i misy naciekowe. Atrakcyjn iwidowiskow rzad­koci s pizoidy – zwane peramijaskiniowymi, czyli lu­ne kuliste nacieki. W jaskiniowymnamulisku znalezio­no – prezentowane obecnie na„przyjaskiniowej” wysta­wie – krzemienne narzdzia pracyczowieka neandertal­skiego, a take szcztki prehistorycznychzwierzt: mamu­ta, nosoroca wochatego i niedwiedziajaskiniowego.

  JaskiniaRaj

  26-060Chciny

  Rezerwacja:tel./Fax 041 346 55 18

  www.jaskiniaraj.pl

  czynne:15.I-15.XIwt.-niedz 10.00 – 17.00

+ Odpowiedz na ten temat

Uprawnienia

 • Nie moesz zakada nowych tematw
 • Nie moesz pisa wiadomoci
 • Nie moesz dodawa zacznikw
 • Nie moesz edytowa swoich postw