+ Odpowiedz na ten temat
Poka wyniki od 1 do 15 z 15

Temat: Bulwary wilane i Podgrze

 1. #1
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513

  Bulwary wilane i Podgrze

  Podgrski spacer w formacie mp3

  Pojawi si pierwszy bezpatny przewodnik po bulwarach wilanych, nagrany w formacie mp3. Ma to by zachta dla krakowian, by czciej odwiedzali prawy brzeg Wisy.


  Pomys narodzi si podczas organizowanych co roku przez Stowarzyszenie PODGORZE.PL Podgrskich Dni Otwartych Drzwi. W ich trakcie mieszkacy tumnie uczestniczyli w spacerze zatytuowanym "Podgrze od strony Wisy". Poniewa taki spacer odbywa si tylko raz w roku, organizatorzy nagrali przewodnik w formacie mp3 i umiecili na swojej stronie internetowej www.podgorze.pl, skd mona go cign.

  Cho w herbie Podgrza nie ma mostu, w centralnej czci dzielnicy jest ich kilka. I to wanie tym tropem postanowili pj autorzy tego niecodziennego przewodnika. "Sze mostw w 60 minut" to podr wzdu rzeki - od mostu Retmaskiego na Wildze w kierunku mostu Kotlarskiego i dalej. - Nie spodziewamy si zaraz nieprzebranych tumw, ale wyjtkowe historie mostw, budynkw i miejsc widocznych z bulwarw niech nc i kusz - mwi Pawe Kubisztal, prezes Stowarzyszenia.


  rdo: Gazeta Wyborcza Krakw

 2. #2
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Krakw nie koczy si na Wile - alternatywny Krakw
  Dzielnica Podgrze prbuje przycign turystw. Aktywici z stowarzyszenia Pogrze woaj "Krakw nie koczy si na Wile" i maj racj.
  Dotychczas dzielnica mimo, e urokliwa bya nieodkryta przez turystw.
  Do 1915 r, Pogrze byo samodzielnym miastem. Rozwj miasta czy si z portem rzecznym, flisem i eglownoci Wisy – std wanie, z przystani na wprost Wawelu w dawnych wiekach spawiano do Gdaska towary, w tym cenn wielick sl.

  Obecnie jest to urokliwa dzielnica. Wrd ciekawych miejsc warto wspomnie o Kopiecu Kraka, Forcie, Kamienioomie Liban czy wspczesnych - Mural „ Silva Rerum”, Fabryka Schindlera, Muzeum Kantora czy formacja Arsharter – Sia ludzkiego talentu.

  Potencja ten zosta doceniony - waciciele kultowej "Drukarni" przenieli j wanie do tej dzielnicy. Czas aby turyci odkryli pikno Podgrza.

  Wicej Krakw alternatywny

 3. #3
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Trasa turystyczna po Podgrzu

  Most im. Jzefa Pisudskiego

  Szlak wiodcy przez Podgrze warto rozpocz jeszcze na lewym brzegu Wisy, na Kazimierzu, poniewa wanie std, z wylotu ulicy Krakowskiej doskonale wida podgrsk panoram. W rejonie dzisiejszego mostu Jzefa Pisudskiego najpierw funkcjonowaa przeprawa, pniej most Ksicia Karola, a nastpnie most drewniany, ktry zosta przebudowany na stalowy w latach ’30 XX wieku. Wisa penia bardzo wan rol w dziejach Podgrza. W czasie kiedy miasto uzyskao prawa miejskie w 1784 roku bya to rzeka graniczna, majca wielkie znaczenie jako jeden z najwaniejszych szlakw handlowych i komunikacyjnych przyczynia si do rozwoju funkcji przemysowej Podgrza.

  Plac Bohaterw Getta
  Jednym z najwaniejszych miejsc zwizanych z tragedi krakowskich ydw jest pl. Bohaterw Getta (niegdy zwany Placem Zgody). Plac ten stanowi miejsce gromadzenia ydw, ktrzy byli pniej prowadzeni do obozu koncentracyjnego „Paszw” lub do pocigw, ktrymi byli wywoeni do innych obozw zagady w caej Europie. Charakterystycznym znakiem rozpoznawczym zaaranowanego w ten sposb w 2003 roku placu s rnej wysokoci metalowe krzesa, ktre maj symbolizowa mieszkacw getta, a take upamitni tragiczne wydarzenia, ktre rozegray si tutaj w czasie okupacji hitlerowskiej.

  Muzeum „Apteka Pod Orem”
  Na pl. Bohaterw Getta (pod numerem 18) funkcjonowaa „Apteka Pod Orem” - jedyna apteka w getcie, miejsce niezwykej wagi, w ktrym obecnie znajduje si Muzeum Getta – ekspozycja Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

  Fragmenty murw getta na ulicy Lwowskiej
  Po drugiej stronie ruchliwej ulicy Na Zjedzie rozpoczyna si ulica Lwowska, na ktrej pomidzy budynkami 25 i 29 zachowa si fragment muru otaczajcego niegdy zamknity przez Nazistw teren getta. Wmurowana tablica przypomina o yciu, cierpieniu i mierci mieszkacw podgrskiego getta z rk hitlerowcw.

  Fabryka Oskara Schindlera
  Niedaleko std znajduje si ulica Lipowa, przy ktrej znajdowaa si Fabryka Oskara Schindlera, ktry uratowa swoich ydowskich pracownikw przez zagad w czasie II wojny wiatowej. Jego histori opowiada gony film Stevena Spielberga „Lista Schindlera”.


  Rynek Podgrski i koci w. Jzefa
  Rynek peni kiedy funkcj placu targowego i ptli tramwajowej. Najwaniejszymi obiektami na tym trjktnym placu s neogotycki koci w. Jzefa z lat 1905-1909 oraz wielokrotnie przebudowywany, neobarokowy gmach dawnego Ratusza Podgrskiego wzniesionego w poowie XIX wieku.


  Plac Niepodlegoci
  Dalej w kierunku zachodnim znajduje si plac Niepodlegoci. Wanie z tego placu, gdzie znajdoway si koszary, w 1918 roku ruszyy oddziay niepodlegociowe w stron Krakowa, by przej obiekty opanowane przez wojska austriackie i w ten sposb przyczyni si do zakoczenia I wojny wiatowej.


  Park Bednarskiego
  Na wzgrzu powyej placu Niepodlegoci znajduje si Park Wojciecha Bednarskiego. Ten zielony, obejmujcy obszar 8,5 ha teren, powstay w miejscu dawnych kamienioomw jest jednym z najbardziej malowniczych krakowskich parkw. W parku tym ronie ponad 100 gatunkw drzew, a jedn z jego ciekawostek s zachowane do dzi fragmenty umocnie ziemnych z XVIII wieku. Przez park dochodzimy do placu Lasoty, niegdy miejsca, na ktrym odbyway si miejskie egzekucje, a dzisiaj, dziki oryginalnej, willowej zabudowie zwanego „architektoniczn kronik Podgrza”.


  Koci w. Benedykta
  Nieco dalej, podajc ulic por. Stawarza dochodzimy do malowniczego kocioa w. Benedykta. Jest to najmniejszy kociek Krakowa, stojcy w tym miejscu ju od XI wieku.

  Fort „w. Benedykt”
  Tu obok znajduje si najstarszy zachowany fort dawnej Twierdzy Krakw – wzniesiony w latach 1853-1856 fort „w. Benedykt”. Ten zabytek architektury fortecznej nie jest udostpniony do zwiedzania, poniewa trwaj w nim prace renowacyjne. Z miejscem tym zwizane jest doroczne wito Rkawki – jedna z wielu pielgnowanych w Krakowie tradycji.

  Stary cmentarz podgrski
  Dalej, nasza trasa prowadzi w d, wzdu zachowanego w czci Starego Cmentarza Podgrskiego, bdcego najstarszym cmentarzem komunalnym Krakowa (zaoony zosta w XVIII wieku).


  Kopiec Krakusa
  Za cmentarzem widzimy charakterystyczn barokow figur Boga Ojca, po czym powracamy nieco w gr, do kadki przewieszonej przez bardzo ruchliw arteri ulicy Powstacw lskich, by wspi si pniej na szczyt Kopca Krakusa – jednego z czterech wznoszcych si nad Krakowem ziemnych kopcw. Jak mwi jego nazwa zwizany jest on z postaci legendarnego Ksicia Kraka i wedug legendy jest mogi tego mitycznego wadcy. Z tego miejsca rozpociera si widok na wszystkie cztery strony wiata. Na zachodzie widzimy podgrskie wzgrze Krzemionki, na pnocy centrum Krakowa z wieami kociow, na pnocnym-wchodzie Now Hut z kominami huty stali, na wschodzie mieszkaniowe dzielnice Krakowa, a na poudniu wie Sanktuarium Boego Miosierdzia, a przy dobrej przejrzystoci powietrza szczyty Tatr.

  Kamienioom “Liban” i KL „Paszw”
  Od Kopca Krakusa, wzdu urwisk kamienioomu "Liban", (naley tu zachowa szczegln ostrono!) dochodzimy do terenw dawnego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego "Paszw", dziaajcego tutaj w latach 1942-45. Ze wzgldu na brak dokumentacji istniej due rozbienoci co do iloci ofiar, ale najprawdopodobniej w obozie koncentracyjnym KL Paszw, ktry zajmowa obszar okoo 80 hektarw, wiziono cznie okoo 35 tysicy winiw. Obz sta si miejscem egzekucji miedzy 8 a 10 tysicy osb – Polakw, ydw, Romw i przedstawicieli innych narodowoci. Wymordowanych tutaj uczczono kilkoma miejscami pamici, z ktrych najwikszym jest wzniesiony w 1964 roku Pomnik Wyrwanych Serc autorstwa Witolda Cckiewicza. Pomnik ten zosta postawiony „W hodzie mczennikom pomordowanym przez hitlerowskich ludobjcw w latach 1943 – 1945”.

  W tym miejscu koczymy nasz wdrwk szlakiem historii Podgrza, mimo, e ta rozlega dzielnica Krakowa kryje jeszcze wiele miejsc wartych zobaczenia. Wrd nich naley wymieni naley zabytkowe obiekty przemysowe, zabytkow zabudow ulicy Zamojskiego, uzdrowisko Mateczny, Sanktuarium Boego Miosierdzia oraz podgrskie walory przyrodnicze (rezerwat przyrody nieoywionej Bonarka, jurajskie Skay Twardowskiego i zalany wod kamienioom w rejonie Zakrzwka). Wszyscy mionicy militariw powinni te pamita o pozostaych obiektach wchodzcych w skad synnej „Twierdzy Krakw”.

 4. #4
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Troch historii...

  Niegdy dzielnica ta obejmowaa wszystkie tereny miasta pooone po prawej stronie Wisy stanowic tym samym najwiksz dzielnic administracyjn Krakowa.

  przeom X i XI w. - na jednym z wzniesie istnia przedromaski koci poczony z palatium
  XII w. - w miejscu starszego palatium istniaa romaska witynia

  XVI-XVII w. - w okresie tym w miejscu romaskiej wityni powsta koci w. Benedykta

  1772 - po I rozbiorze Polski brzeg Wisy stanowi granic pastwa polskiego i austro-wgierskiego,. przy czym tereny na poudnie od rzeki przypady Austrii, a Krakw pozosta przy Polsce

  1784 - w celu gospodarczego zniszczenia Krakowa cesarz Jzef I poleci na prawym brzegu Wisy zaoy konkurencyjne miasto Podgrze (wwczas Josephstadt)

  1787 - Josephstadt liczy okoo 1000 mieszkacw. wczesne miasto skupio si wok obszernego rynku

  1795 - 1846 - po III rozbiorze Polski, gdy Krakw przypad Austrii, a jedynie granica midzy zaborami biega nadal brzegiem Wisy Podgrze stracio swj konkurencyjny charakter i dalszy jego rozwj by ju powolny

  2 po. XIX w. - rozpoczcie lokalizacji fabryk w Podgrzu: cementu w Bonarce (obecnie w dz. Wola Duchacka) , drutu, guzikw oraz kamienioomy, wapienniki i myny. Powstaje te odrbny orodek kulturalny

  2 po. XIX-pocz. XX w. - na terenie Podgrza zaoono potn "twierdz Krzemionki" stanowic fragment "twierdzy Krakw"

  1870 - liczba mieszkacw Podgrza wynosi 4300 osb
  1890 - liczba mieszkacw Podgrza wynosi 12.500 osb
  1896 - zaoono park im. W. Bednarskiego
  1905-09 - budowa kocioa w. Jzefa wg proj. Jana Zubrzyckiego
  1915 - liczba mieszkacw Podgrza wynosi 22.000 osb
  1915 - przyczenie Podgrza do Krakowa i szybka integracja z miastem

  15 kwiecie 1942-22 lipiec 1944 - w kamienioomach pooonych u stp Kopca Krakusa mieci si obz karny dla modziey mskiej z okupacyjnej suby budowlanej

  grudzie 1942-13 kwiecie 1944 - mieci si tu obz dla ydw z likwidowanych gett w Krakowie i okolicy, pniej przeksztacony w obz pracy przymusowej dla osb rnej narodowoci

  14 kwiecie 1944 - Niemcy zamienili dotychczasowy obz pracy w Paszowie na obz koncentracyjny mogcy pomieci jednorazowo ok. 25 tys. osb. cznie w obozie tym zgino okoo 150 tys. winiw

  po 1945 - nazw Podgrze zaczto stosowa dla caej prawobrzenej dzielnicy Krakowa

  Po wojnie rozebrano wikszo fortyfikacji nalecych do kompleksu "twierdzy Krakw"

  1997 - przeniesienie Galerii Starmach ze Starego Miasta do Podgrza

 5. #5
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  O Podgrzu mona poczyta jeszcze w innym przewodniku :
  "Spacerownik krakowski"


  cena 29,90 z
  Autorzy „Spacerownika” to znawcy miasta: Konrad Mylik, Krzysztof Jakubowski, Maciej Miezian oraz Micha Sasadeusz. Ksik opracowa zesp krakowskiej redakcji „Gazety Wyborczej”.


  Spis treci:
  1. Zwierzyniec, pwsie zwierzynieckie, Salwator
  2. Z grobli na biskupie
  3. Z obzowa do Bronowic
  4. Z obzowa do Nowej Wsi Narodowej
  5. Z Krowodrzy na Piaski
  6. Z Pdzichowa na Wielopole
  7. Ludwinw, Zakrzwek, Dbniki
  8. Stradom i chrzecijaski Kazimierz
  9. Podgrze
  10. Z Podgrza do agiewnik
  11. Nowa Huta – najstarsze osiedla
  12. Nowa Huta – od podkrakowskiej wsi do nowego miast

 6. #6
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Bulwary Podgrza

  Bulwary to obszary parkowe w Krakowie wzdu rzeki Wisy. Na prawym brzegu: Bulwar Poleski, Bulwar Woyski, Bulwar Podolski. Znajduj si tu liczne alejki spacerowe, a wzdu biegn drogi rowerowe. Bulwary usytuowane s pomidzy uregulowanym korytem rzeki a budowlami hydrotechnicznymi (waami i murami oporowymi) oraz na ich koronach.


  Bulwar Podolski
  Bulwar ten rozlega si wzdu prawego brzegu Wisy, w dzielnicy Podgrze, pomidzy ujciem rzeki Wilgi a mostem kolejowym w Zabociu. Znajduj si przy nim mosty Jzefa Pisudskiego i Powstacw lskich.


  Bulwar Poleski
  Bulwar ten rozlega si wzdu prawego brzegu Wisy, w dzielnicy Dbniki, pomidzy mostami Dbnickim a Grunwaldzkim. W tym miejscu nieopodal brzegu Wisy znajduje si Muzeum Sztuki i Techniki Japoskiej "Manggha".

  Wraz z Bulwarem Czerwieskim (znajdujcym si po przeciwnej stronie Wisy), bulwar ten stanowi scen i/lub (w zalenoci od roku) widowni corocznego widowiska Wianki. Bulwar ten w wikszoci stanowi obszar trawiasty agodnie nachylony ku Wile, oddzielony od wyszego poziomu miasta stylowym murem zbudowanym w latach 1905-09. Wzdu bulwaru prowadz alejki spacerowe.
  Pikny widok na Wawel.


  Bulwar Woyski
  Bulwar ten rozlega si wzdu prawego brzegu Wisy, w dzielnicy Podgrze, pomidzy Mostem Grunwaldzkim a ujciem rzeki Wilgi. Ujcie to tworzy malowniczy cypelek poczony z ssiednim Bulwarem Podolskim rwnie stylowym Mostem Retmaskim. Przy Bulwarze Woyskim znajduje si
  te charakterystyczna dla tego miejsca brya dawnego Hotelu Forum (pniej Sofitel). Bulwar ten, poprzecinany licznymi alejkami spacerowymi, w wikszoci stanowi obszar trawiasty, agodnie schodzcy ku brzegowi Wisy. W czerwcu 2010 roku otwarto, przy H.Forum, sztuczn pla dla mieszkacw Krakowa, wracajc tym samym do chlubnych, galicyjskich tradycji spdzania wolnego czasu nad Wis. Jest to cay kompleks wypoczynkowo-rozrywkowy.


 7. #7
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Otwarto majc 145 m kadk Bernatka, czc Kazimierz z Podgrzem.
  Kosztowaa 38 mln z i ma zachci turystw zwiedzajcych Kazimierz do wycieczki na Podgrze.
  Pierwszy po kadce przespacerowa si prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, ktremu towarzyszyli bonifratrzy z Kazimierza na rowerach (patronem kadki jest o. Laetus Bernatek, przeor konwentu bonifratrw w XIX w.). Na scenie przy ulicy Nadwilaskiej zagray dwa zespoy jazzowe. Na otwarcie kadki waciciele okolicznych sklepw, kawiar i restauracji przygotowali specjalne rabaty.

  W zwizku z kadki na czci ulic w jej rejonie obowizuje nowa organizacja ruchu. Cz ulic w rejonie kadki jest od czwartku jednokierunkowa. Ul. Mostow mona przejecha ju tylko w kierunku Podgrza. Tylko w stron Kazimierza mona jecha ulicami Staromostow i Brodziskiego, z ktrej mona skrci tylko w prawo w jednokierunkow Nadwilask. Ul. Jzefisk na odcinku midzy ulicami Krakusa a Wgiersk przejedziemy ju tylko w stron mostu Pisudskiego. Ul. Wgiersk midzy Jzefisk a Limanowskiego mona przejecha tylko w kierunku poudniowym. Rowerzystw uciesz nowe kontrapasy na bulwarze Podolskim oraz ulicach Mostowej i Brodziskiego.


 8. #8
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Apteka pod Orem


  Rodzaj: Muzeum
  Lokalizacja: Podgrze


  Adres: Plac Bohaterow Getta 18
  Tel: +4812 6565625
  URL: http://www.mhk.pl
  Godziny otwarcia: 10 - 17


  Apteka "Pod Orem" przy placu Bohaterw Getta liczy sobie sto lat.

  Od 1910 r. jej wacicielem by Jzef Pankiewicz, a po nim jego syn Tadeusz (21. XI. 1908 - 5. XI. 1993), ktry prowadzi j od 1933 r. Przed wojn klientami apteki, jednej z czterech w Podgrzu, byli bez rnicy ydowscy i polscy mieszkacy dzielnicy. W leki zaopatrywao si w niej m. in. charytatywne towarzystwo opieki nad chorymi "Bikkur Cholim". Gdy w marcu 1941 r. Niemcy utworzyli w Podgrzu getto dla krakowskich ydw, apteka Pankiewicza przy placu Zgody bya jedyn, ktra znalaza si w jego obrbie, a jej waciciel jedynym Polakiem majcym prawo do staego w nim przebywania. Apteka staa si miejscem spotka ydowskich intelektualistw, naukowcw i artystw przebywajcych w getcie. Wkrtce zacza te dostarcza mieszkacom getta rozmaitych rodkw i medykamentw, pomocnych w unikniciu deportacji: farby do wosw stosowanej dla odmodzenia wygldu, czy luminalu, ktrym uspakajano dzieci schowane w kryjwkach, lub przemycane w bagaach poza getto. W czasie krwawych akcji wysiedleczych na placu Zgody w 1942 r. personel apteki bezpatnie wydawa rannym opatrunki i lekarstwa. Apteczne zakamarki wykorzystywane byy jako schowki, ratujce przed deportacj do obozw zagady. Pankiewicz i jego asystentki, Irena Drodzikowska, Aurelia Danek i Helena Krywaniuk, byli cznikami pomidzy ydami w getcie i poza nim przekazujc informacje i szmuglowan ywno. Stawali si te depozytariuszami wartociowych rzeczy powierzanych im przez deportowanych w ostatnich chwilach przed opuszczeniem getta.

  Temat zagady ydw krakowskich, roli farmaceuty krakowskiego, znaczenia Apteki "Pod Orem" w tragicznym okresie II wojny wiatowej skadaj si na wystaw "Apteka w getcie krakowskim".

 9. #9
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Fabryka Oskara Schindlera
  Oddzia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
  ul. Lipowa 4, 30-702 Krakw

  Godziny otwarcia:

  XI 2010-III 2010: pn. 10.00-14.00* (wstp wolny**, nie s przyjmowane rezerwacje dla grup)
  wt.-nd. 10.00-18.00
  * W kady pierwszy poniedziaek miesica muzeum zamknite dla zwiedzajcych.
  ** W poniedziaki wstp wolny, jednak ze wzgldu na bezpieczestwo zwiedzajcych liczba biletw jest limitowana - decyduje kolejno przybycia.
  Bilety:

  normalny 15 z, ulgowy 13 z
  zbiorowy 16 z, zbiorowy szkolny 13 z (w cenie usuga przewodnicka)
  rodzinny 40 z

  W zrewitalizowanej i adaptowanej dla potrzeb muzeum czci dawnej Emalierni na Zabociu (od 1937 roku Fabryka Naczy Emaliowanych i Wyrobw Blaszanych "Rekord" - Izraela Kohna, Wolfa Lubera Glajtmana i Michaa Gutmana; od listopada 1939 - Niemiecka Fabryka Naczy Emaliowanych Oskara Schindlera), na ponad 2 tysicach metrw kwadratowych powstaa staa wystawa Krakw - czas okupacji (1939-1945). Ekspozycja, wykorzystujc najnowoczeniejsze techniki wystawiennicze i multimedialne, przedstawi histori Krakowa i jego mieszkacw w latach wojny.

  Wojenna historia fabryki i jej waciciela Oskara Schindlera oraz losy uratowanych przez niego ydowskich winiw obozu Paszw s znane przede wszystkim za spraw filmu Stevena Spielberga "Lista Schindlera".

  Intencj Muzeum jest pokazanie dziejw fabryki przy ulicy Lipowej w szerszym kontekcie historycznym i dostarczenie zwiedzajcym moliwoci gbszego poznania dziejw okupowanego Krakowa.

  Kalendarium
  Stycze 1940 - Schindler otwiera Fabryk Naczy Emaliowanych na krakowskim Zabociu przy ul. Lipowej 4
  1 sierpnia 1940 - Hans Frank wyznacza ydom ostateczny termin dobrowolnego opuszczenia Krakowa. Ludzie szaleczo poszukuj dokumentw potwierdzajcych posiadanie "podstawowego" zawodu. Pod presj Sterna Schindler zatrudnia w "Emalii" pierwsze 150 osb pochodzenia ydowskiego.
  10 listopada 1940 - Od tego dnia, dekretem wadz nazistowskich w Generalnej Guberni, wszyscy ydzi powyej 9 roku ycia musz nosi opask z Gwiazd Dawida.
  20 marca 1941 - Na Krakowskim Podgrzu powstaje getto. Jak napisaa Lucy Dawidowicz, "Krakowskie Getto otoczyy mury w ksztacie ydowskich macew, kamieni nagrobnych, symbolu o przeraajco dosownym charakterze".
  1 czerwca 1942 - Rozpoczyna si pierwsza deportacja ydw z Krakowa do Beca.
  13 marca 1943 - Pocztek akcji likwidacji Krakowskiego Getta.
  Jesie 1944 - Schindler przygotowuje "list" ydw niezbdnych w fabryce i wszelkimi sposobami forsuje uznanie jej przez Amona Goetha. Wraz ze swoimi robotnikami wyjeda do Czechosowacji, gdzie w Brunlitz otwiera now fabryk.
  13 wrzenia 1944 - SS aresztuje Amona Goetha i oskara go o czarnorynkowe interesy. 300 "Schindlejuden" jedzie omykowo do Auschwitz zamiast do Brunnlitz. Schindler osobicie odzyskuje zaginionych robotnikw
  28 kwietnia 1962 - Schindler otrzymuje tytu Sprawiedliwego Wrd Narodw wiata.
  9 padziernika 1974 - Schindler umiera we Frankfurcie, w Niemczech Zachodnich. Zostaje pochowany na protestanckim cmentarzu na Wzgrzu Syjon w Jerozolimie.
  Fabryka Schindlera - Schindler Factory

 10. #10
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Kamienioom Liban znajduje si zaledwie 2 przystanki tramwajowe od Korony, u stp Kopca Kraka. Wysiadamy na przystanku "Powstacw Wielkopolskich" (tak samo jak na Krzemionki; tramwaje: 3,6,9,13,23,24; autobusy: 163, 174, 502) po czym kierujemy si na niewielk stacje kolejow Krakw - Krzemionki. Std jeszcze tylko 150 m ulic Za Torem (pod nowo wybudowan kadk nad ul. Powstacw Wielkopolskich) i ju stajemy przed bram wejciow do kamienioomu.  Pod koniec XIX wieku na terenie wzgrza Lasoty dziaa kamienioom, zaoony przez firm „Wapienniki i Kamienioomy Liban i Ehrenpreis S.A. w Krakowie”, ktra w okresie midzywojennym zmienia nazw na „Krakowskie Wapienniki i Kamienioomy Ska Akc. w Krakowie”. W 1941 roku „Krakowskie Wapienniki i Kamienioomy Ska Akc w Krakowie” przestay istnie. Rok pniej, 26 kwietnia 1942 roku, niemiecka Suba Budowlana ponownie uruchomia zakad.

  Generalny gubernator, Hans Frank, 26 padziernika 1939 roku wyda nakaz obowizkowej pracy dla Polakw od 18 do 60 roku ycia, pniej doln granic wieku obniono do 14 lat. Pocztkowo okres pracy mia trwa 3 miesice, pniej przeduono go jednak do 7 miesicy.

  Komendantem obozu „Liban” by inspektor Suby Budowlanej, Bruno Benecke. Jego poprzednik,Karl Heinz Muller, sprawowa wadz przez pierwszy tydzie istnienia zakadu.

  Liczba pracownikw zatrudnionych w kamienioomie liczya od 100 do 180 winiw. Warunki ycia, podobnie jak w obozie Paszw czy w getcie, byy bardzo cikie. Z pocztku winiowie mieszkali na strychu nieczynnego drewnianego wapiennika. Wyzibienie, prycze wycielone star, zgni som i robactwo sprzyjay licznym chorobom.

  Na pocztku 1943 roku zaczto przebudowywa budynek. W jednej sali ulokowano izb chorych, pozostae cztery przeznaczono na mieszkania dla pracownikw. Na terenie zakadu znajdoway si: kancelaria, mieszkania komendanta obozu i wartownikw oraz stajni. Brakowao urzdze sanitarnych, a komendant rzadko kiedy udostpnia swoj ani.

  Winiowie byli podzieleni na grupy. Jedni odkrywali zoa kamieni, inni rozbijali pokady skalne, pozostali wywozili kamie wzkami szynowymi. Osoby niezdolne do pracy z powodu zego stanu zdrowia zajmoway si sortowaniem i ukadaniem kamienia. Dzie roboczy rozpoczyna si o 6 rano i trwa do godziny 19 (zim od 7 do zmroku) z godzinn przerw na obiad. W niedziele prace trway do godziny 15. Winiowie dostawali kaw zboow i kawaek chleba na niadanie i kolacj, a na kolacj zup jarzynow z ziemniakw, burakw i kapusty.

  Grupami robotniczymi kierowali etatowi robotnicy przedsibiorstwa. Wikszo odnosia si agodnie do robotnikw, jednak zdarzali si tacy, ktrzy maltretowali winiw. Do porzdkw dziennych naleay chosty, pobicia, skuwanie w acuchy, kajdany i przydziay do najciszych prac. Osoby prbujce uciec z obozu zabijano.

  Suba lekarska bya prowizoryczna. Dwaj lekarze, ktry penili dyury w izbie chorych, przyjedali do obozu dwa razy na tydzie. Na przeprowadzenie bada mieli przeznaczon tylko jedn godzin.

  Ofensywa Armii Radzieckiej w 1944 roku wywoaa panik wrd Niemcw, ktrzy zaczli ucieka z Krakowa. 22 lipca 1944 roku obz „Liban” przesta istnie. Cztery lata pniej, 22 lipca 1948 roku, w miejscu dawnego obozu odsonito pomnik z tablic pamitkow ku czci wszystkich zamordowanych.

 11. #11
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Fort „w. Benedykt”

  Fort 31 w. Benedykt powsta w latach 1853 - 1856. Jest jedynym zachowanym spord trzech murowanych dzie obronnych przyczka podgrskiego Twierdzy Krakw. Lokalizacja Fortu na skraju Krzemionek, na wzgrzu Lasoty, podyktowana bya koniecznoci obrony Traktu Lwowskiego oraz przedpola czcego Podgrze z Krakowem.  Nazwa Fortu pochodzi od pobliskiego kocika w. Benedykta. Fort zaprojektowa krakowski architekt Feliks Ksiarski (autor m. in. Fortu 2 Kociuszko).
  Obiekt reprezentuje typ XIX - wiecznej baszty artyleryjskiej, spotykany w innych twierdzach (Ulm, Werona, Linz, Modlin, Zamo, Kole, Pula i inne).
  Jest to jeden z unikatw architektury fortecznej w skali europejskiej.
  Wiee takie budowano tylko na wzgrzach - miay by z jednej strony dziaobitni, przeciwko zbliajcemu si z daleka wrogowi, z drugiej - broni samego wzniesienia. Przy kocu budowy Fortu w 1861 roku, osonito go waem o wysokoci ok. 4 m ze stanowiskami artyleryjskimi i schronem amunicyjnym.

  Wraz z rozbudow III piercienia Twierdzy Krakw ok. 1895 roku, cay zesp przyczka podgrskiego (Fort 31 w. Benedykt, Fort 32 Krzemionki oraz czce je ziemne obwarowania bastionowe) straci sw dotychczasow warto bojow. Wtedy te dokonano przeksztace Fortu m. in. wprowadzajc na parterze kilka duych okien w miejscu dawnych strzelnic. Fort nie wzi udziau w dziaaniach wojennych, do wybuchu I wojny wiatowej Austriacy wykorzystywali go jako koszary.
  W czasie II wojny wiatowej Niemcy wizili w nim jecw francuskich. Okoo 1944 roku Niemcy wbudowali w bastiony stanowiska artylerii przeciwlotniczej, wziy one udzia m. in. w zestrzeleniu Liberatora por. Wrighta, ktry rozbi si na Zabociu w nocy 16 - 17 sierpnia 1944, zachoway si czciowo betonowe trzony tych stanowisk. Fort by wielokrotnie przebudowywany m. in. w latach
  1893 - 1905, po roku 1918, i 1945.


  W roku 1981 zaczto porzdkowanie Fortu, odsonito pozostaoci studni oraz zesp filtrw do oczyszczania wody pitnej. W roku 1991 rozpoczto remont Fortu, rozpostarto na ostatniej kondygnacji dach, imitacj XIX - wiecznego dachu drewnianego - stosowanego w czasie pokoju, przystpiono do rekonstruowania formy ziemnej, podczono wod i kanalizacj.

  Stan na dzi
  Bastion VII - 1863 - 1865; tworzy naronik wau Twierdzy; pnocnym skrzydem naronika biegn tory kolejowe, wschodnie skrcao na poudnie wzdu ul. w. Kingi; u jej styku z ul. Wielick staa Brama Lwowska.

  Bastion VIII - Powsta w XVIII wieku, ok. 1809 roku przeksztacony; a w latach 1863 - 1865 zmodernizowany; stanowi element umocnie Krzemionek; wykorzystuje znakomite pooenie na wysokim wapiennym grzbiecie, obok Traktu Lwowskiego, u podnrza Fortu 31 w. Benedykt; prawie w peni zachowany, posiada wykut w wapiennej skale fos.

  Bastion IX - 1863 - 1865, ziemny; zniszczony ok. 1940 i 1955 roku przy budowie blokw przy ul. Radosnej i stadionu ''Korony''.

  Bastion X - 1863 - 1865, ziemny; wzniesiony w 1858 roku; pozostaa jedynie cz obwaowa od poudniowej i wschodniej strony budynku Telewizji Krakw wraz z fragmentem wau i grodz z pocztku XX w.

 12. #12
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Stary Cmentarz Podgrski

  Adres: przy skrzyowaniu ulic Limanowskiego i Powstacw lskich  Przy ruchliwym skrzyowaniu ulic Limanowskiego i Powstacw lskich stoi samotnie kapliczka z poowy XIX wieku. Jest nietypowa ze wzgldu na niezwykle rzadko podejmowany temat, pod baldachimem kryje bowiem neobarokow figur Boga Ojca. Przenoszona podczas licznych przebudw okolicznych drg, znalaza ju trzeci lokalizacj od swojego powstania.


  Ponad figur, na wzniesieniu, rozciga si Stary Cmentarz Podgrski.
  Powsta prawdopodobnie tu po nadaniu Podgrzu praw miejskich okoo roku 1790 i jest dzi najstarszym
  cmentarzem komunalnym w granicach Krakowa. Przez ponad sto lat by gwn nekropoli Podgrza.

  Przy gwnej alei, tu za bram, zachowa si grb uczestnikw synnej procesji podczas Powstania Krakowskiego w roku 1846. mier z rk austriackich onierzy ponioso wwczas 28 polskich patriotw, wrd nich organizator i przywdca Powstania - Edward Dembowski. Pochowano tu rwnie kilku prezydentw, artystw i wielu innych obywateli wczesnego miasta Podgrza.

  W roku 1900 zapada decyzja o zamkniciu cmentarza. Gwn przyczyn bya niemono jego dalszej rozbudowy ze wzgldu na trudn konfiguracj terenu. Pochwki odbyway si tu odtd tylko sporadycznie, w ju istniejcych grobach rodzinnych. Ostatni z nich mia miejsce stosunkowo niedawno - w roku 1986.

  Niestety ju przed drug wojn wiatow opuszczony cmentarz nie prezentowa si najlepiej. Dzieo zniszczenia kontynuowali hitlerowscy okupanci, niwelujc cz pnocno-zachodni cmentarza (ok. 1/4 jego powierzchni), pod budow linii kolejowej Paszw-Bonarka. Jeszcze wikszej dewastacji dokonano w latach 1978-1979 przy okazji budowy ulicy Powstacw lskich, kiedy zagarnito i zniszczono bezpowrotnie ponad poow wczesnego cmentarza. To, co obecnie pozostao z dawnej nekropolii, naley pilnie odrestaurowa, bo w przeciwnym razie cmentarz zniknie na naszych oczach...

 13. #13
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Koci w. Benedykta


  Wysoko na skraju skalistego wzniesienia podgrskich Krzemionek (235 m), zapewne w XI w. stan koci w. Benedykta. By moe ufundowali go benedyktyni z Tyca, na co wskazywaoby imi patrona. Jednak to tylko przypuszczenia, gdy najstarsza historia zbudowanej tu pierwotnie romaskiej rotundy tonie w dziejowej pomroce. Wiadomo tylko, e w poowie XIII w. koci nalea do norbertanek ze Zwierzyca, co potwierdzi te dziejopis Jan Dugosz. Najdawniejsza architektura kocioa zatarta zostaa poprzez pniejsze przebudowy, w tym gruntown, przeprowadzon u schyku XVI w. Przeprowadzone pniej badania wykazay jednak, e ciany zbudowane s w niszych partiach z ciosowego kamienia, charakterystycznego dla budowli romaskich. Uzupenia je nadbudowa z gotyckiej cegy. Kryty gontem dach, ozdobiony jest malek barokow sygnaturk z krzyem o podwjnych ramionach, nawizujcym do tradycji zakonu duchakw, ktrzy - po norbertankach - opiekowali si przez kilka stuleci tym kocioem.  Wntrze kryje naw nakryt sklepieniem krzyowym i barokowe wyposaenie. Zobaczy je mona jednak tylko raz w roku. Jak kae tradycja, w pierwszy wtorek po Wielkanocy odprawiana jest tu msza, a caa okolica oywia si za spraw odpustu Rkawki.  Jest to odpust i radosny festyn, wywodzcy si ze starosowiaskich kultw. Jego nazwa jest pamitk po legendzie o pierwszym wadcy Krakowa, Kraku, ktremu lud usypa z wdzicznoci kopiec-mogi nazwany jego imieniem. Ziemia na kopiec noszona miaa by w rkawach - std nazwa. w liczcy 16 m wysokoci kopiec, usypany prawdopodobnie w VIII w., stoi kilkaset metrw dalej, po drugiej stronie przedzielonego dzi szos wzgrza Lasoty. W jego kierunku prowadzi biegnca nad drog kadka.

  W poowie XIX w., w ramach prowadzonej przez Austriakw akcji umacniania Twierdzy Krakw, w ssiedztwie kocioa w. Benedykta zbudowano fort, tzw. baszt maksymiliask.

 14. #14
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Rynek Podgrski i koci w. Jzefa


  ul. Zamoyskiego 2
  Dzisiejszy rynek wytyczono u podna wzgrza Lasoty jako centralny plac miasta Podgrza. Wybr miejsca nie by przypadkowy, bowiem byo to skrzyowanie wanych ju w redniowieczu drg, prowadzcych do Wieliczki (trakt solny), Krakowa (przepraw przez Wis w rejonie dzisiejszej ul. Staromostowej) oraz w stron Kalwarii Zebrzydowskiej. By powikszy optycznie stosunkowo niewielk dziak, rynkowi nadano ksztat trapezu, zwajcego si ku kocioowi.  Najstarsz czci Rynku Podgrskiego jest zwarta pierzeja domw - po stronie pnocno-zachodniej - w linii obecnych ulic Kalwaryjskiej i Limanowskiego, z licznymi niestety ladami przebudw. Dlatego szczeglnie godny uwagi jest zachowany w pierwotnym ksztacie klasycystyczny budynek dawnego zajazdu "Pod Czarnym Orem" (nr 13), z amanym tzw. polskim dachem i wizerunkiem ora w trjktnym przyczku. W poowie XIX w., z chwil polepszenia si sytuacji gospodarczej miasta, wzniesiono now siedzib ratusza - rozlegy gmach w manierze historyzmu, z bogato dekorowan fasad i reprezentacyjn sal obrad (nr 1).

  Rynek pod koniec XIX wieku

  Dominant zaoenia urbanistycznego Rynku jest neogotycki koci w. Jzefa, wzniesiony w obecnym ksztacie wedug projektu Jana Sas-Zubrzyckiego. A do roku 1917, kiedy to urzdzono tu ptl tramwajow, Rynek by ttnicym yciem placem targowym. Pomimo, e ptl usunito jeszcze przed ostatni wojn, handel nie powrci tu ju nigdy.


  Parafia w. Jzefa

 15. #15
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  A teraz o kulinarnej stronie Podgrza.

  Najlepsza pizza jest w Delecie /ul. Limanowskiego 11/. S tu te dobre makarony/ze szpinakiem polecam!/.
  www.restauracja-delecta.pl

  Stylow restauracj Pogdrza jest restauracji Ogniem i Mieczem  Do tanich nie naley, ale nigdzie indziej nie spotkacie Zagoby! Nawet kelnerki rodem z Sienkiewicza. Lepiej zarezerwowa stolik.
  „Miso spod sioda”, czyli befsztyk tatarski (21 z), placki z ziemniaka ze mietan (11,50 z) czy „Ziemniak czeladny z dobrami wszelakimi dobry te na danie”, czyli zapiekany w rodku z pieczonym boczkiem, szynk i tartym tym serem w sosie mietanowo-czosnkowym (12,50 z). Warto skusi si te na „Ziemniaki a’ la ochmistrz” (6,50 z), ktrego receptur zaczerpnito z przepisw na dania robione dla Jana III Sobieskiego. S one z dodatkiem migdaw, cury i innych przypraw, polane sosem mietanowym.
  Restauracja Ogniem i Mieczem

  Innym ciekawym, gastronomicznie miejscem Podgrza jest kultowy ju bar mleczny "Krakus", przy sympatycznej ulicy Limanowskiego 16. ciany ma czyste, krzesa cae, kwiatki sztuczne, a toalet na kluczyk. Pyszne domowe jedzenie, na studenck kiesze. Najlepsze s chyba pierogi i naleniki.

  Jeli kto lubi kuchnie wosk, polecam restauracj "Cesare Ristorante", Rynek Podgrski 9, Krakw .
  Podaj tu "kaczk w malinach", "kurczak Cesare", farfalle z kurczakiem i szpinakiem. Bardzo dobre zupy: serowa, szpinakowa, cebulowa /ok. 6z/.
  Cesare Ristorante


  Wszystkie wydarzenia w dzielnicy na:
  http://www.nowa.podgorze.pl/wizjer.php?link=wizjer

+ Odpowiedz na ten temat

Uprawnienia

 • Nie moesz zakada nowych tematw
 • Nie moesz pisa wiadomoci
 • Nie moesz dodawa zacznikw
 • Nie moesz edytowa swoich postw