Odkrycie w Sydonie

Archeolodzy odsłonili dwie nowe sale w budynku sprzed ponad 4000 lat.
Zespół naukowców z Muzeum Brytyjskiego w Londynie odkrył na stanowisku archeologicznym w Libanie unikalną figurkę z III tysiąclecia p.n.e., przedstawiającą modlącą się postać oraz inne artefakty - informuje ****** internetowy "Daily Star".
Odkrycia dokonano na stanowisku położonym na południowym wybrzeżu Libanu w portowym mieście Sydon, które w III tysiącleciu p.n.e. było najważniejszym miastem starożytnej Fenicji.
Archeolodzy z Muzeum Brytyjskiego od 12 lat prowadzą, we współpracy z Urzędem Starożytności Libanu, badania na niewielkim stanowisku archeologicznym w Sydonie, gdzie znajdują się ułożone chronologicznie warstwy zawierające relikty następujących po sobie różnych epok.
Jak poinformował Claude Serhal, kierujący wykopaliskami, podczas tegorocznego sezonu prac archeolodzy odsłonili dwie nowe sale w budynku sprzed ponad 4000 lat, w którym znajdowało się 10 komnat.
W jednej z tych sal odnaleziono nieuszkodzoną figurkę przedstawiającą modlącą się postać oraz ceramiczny pojemnik z odłamanym uchwytem.
Szczególnie ważnym znaleziskiem jest odnaleziony posążek, gdyż jest pierwszą figurką z III tysiąclecia przedstawiającą ludzką postać pogrążoną w modlitwie.
Wyrzeźbiona postać ma na sobie długą szatę, pasma włosów zaznaczone rylcem, a jej ręce złożone z przodu tułowia wyrażają pozę pełną szacunku.
Na stanowisku odnaleziono też dzban zawierający szczątki dziecka z umieszczonym na nich rogiem wołu - będący już 114 pochówkiem odkrytym na stanowisku. Zlokalizowano także pozostałości budynku w kształcie litery L, zbudowanego z bardzo dużych kamiennych bloków.
Wokół budynku oraz w jego wnętrzu odkryto dużą ilość dzbanów, co wskazuje na funkcje magazynowe odkrytej budowli.

Twierdza w Sydonie.fot. wikipedia