+ Odpowiedz na ten temat
Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12

Temat: Konsularne i praktyczne zalecenia

 1. #1
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476

  Konsularne i praktyczne zalecenia

  CYPR

  (Republika Cypryjska)
  Stolica: Nikozja (Lefkosia)
  Waluta: EURO
  Języki urzędowe: grecki, turecki
  Inne języki: angielski

 2. #2
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  PRZEPISY WJAZDOWE
  Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Cypru do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Granice Republiki Cypryjskiej można przekraczać przez przejścia graniczne na lotniskach w Larnace i Pafos oraz morskie w Larnace, Limasol i Pafos. Wjazd i wyjazd z Cypru przez porty morskie i lotnicze w części wyspy zajętej przez Turcję jest źle widziany przez władze Republiki Cypryjskiej. Granicę Republiki Cypryjskiej z częścią wyspy okupowaną przez Turcję (formalnie jest to tzw. linia demarkacyjna) można przekroczyć na podstawie dowodu osobistego lub paszportu, w wyznaczonych punktach kontrolnych: Ledra Palace, przy ul. Ledra Street, Agios Dometios w Nikozji, Strovilia, Pergamos, Astromeritis Zodia. Główne punkty kontrolne, Ledra Palace i przy ul. Ledra Street w Nikozji, są przeznaczone tylko dla pieszych. W pozostałych punktach możliwe jest przekraczanie granicy pieszo i samochodem.
  Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.

 3. #3
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  MELDUNEK
  Nie ma obowiązku meldunkowego. Przy pobytach powyżej 3 miesięcy należy jedynie uzyskać zezwolenie na pobyt tzw. „Yellow Slip".

  PRZEPISY CELNE
  Dopuszczalny jest wwóz i wywóz waluty bez ograniczeń, pod warunkiem zadeklarowania jej na przejściu granicznym. Do kwoty 10000 EUR wystarczy wyciąg z banku, powyżej tej sumy potrzebne jest specjalne pozwolenie banku. Nie ma szczególnych restrykcji celnych, które odbiegałyby od powszechnie przyjętych standardów. Uwaga: Towary kupione na północy (po stronie okupowanej przez Turcję) mogą być skonfiskowane. Wartość zakupów dokonanych w północnej części wyspy nie może przekraczać 135 EUR, nie wolno przewozić stamtąd produktów wyprodukowanych przez firmy tureckie, maksymalnie można mieć ze sobą 1 l alkoholu i 2 paczki papierosów (40 szt.). Na terytorium Republiki Cypryjskiej nie można wwozić produktów mlecznych i mięsa.

  UBEZPIECZENIE
  Indywidualne ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, jednakże wskazane jest wykupienie pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i k

 4. #4
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
  Na Cyprze nie występują zagrożenia sanitarnoepidemiologiczne, nie są wymagane szczepienia ochronne.
  Generalnie leczenie jest odpłatne i kosztowne. Opłata za pobyt w szpitalu państwowym wynosi od 73 EUR dziennie, a w prywatnej klinice od 86 EUR (plus koszty leczenia i minimum 20 EUR za każdą konsultację lekarską). Wizyta u lekarza specjalisty kosztuje od 20 EUR w sektorze państwowym i od 35 EUR w sektorze prywatnym. Jedynie w nagłych wypadkach udzielenie przez szpital niezbędnej pomocy jest bezpłatne. Należy jednak pamiętać, aby zawsze mieć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która umożliwia obywatelom Unii Europejskiej korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Po przedstawieniu EKUZ można skorzystać ze świadczeń lekarzy pracujących w państwowych szpitalach lub ośrodkach zdrowia. Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania. W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitali. Wizyta u lekarza lub stomatologa wiąże się ze zryczałtowaną opłatą (2 EUR). Opłacie podlega także transport sanitarny na terytorium Cypru. Koszty specjalistycznego transportu medycznego do Polski w przypadku braku stosownego indywidualnego ubezpieczenia pokrywa pacjent lub jego rodzina. Do wystawienia recepty objętej refundacją uprawniony jest lekarz działający w ramach państwowej służby zdrowia (receptę należy przedstawić w państwowej aptece razem z EKUZ). Leczenie w prywatnych zakładach opieki zdrowotnej jest odpłatne. Koszty leczenia prywatnego nie podlegają refundacji. W razie wątpliwości niezbędne informacje można uzyskać w ministerstwie zdrowia: Ministry of Health, Prodromou 1, Chilonos 17 1448 Nicosia, Cyprus, tel. 00357 22 605300, faks 00357 22 305803, email: ministryhealth@cytanet.com.cy.

 5. #5
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
  Sieć komunikacji miejskiej i międzymiastowej nie jest zbyt rozbudowana. W miejscowościach nadmorskich kursują autobusy, a przystanki z reguły znajdują się w pobliżu zabytków i hoteli; połączenia międzymiastowe ograniczają się do kilku autobusów dziennie, kursujących głównie między pięcioma miejscowościami: Nikozją, Larnaką, Limasol, Pafos i Ayia Napą. Lukę w komunikacji wypełniają tzw. service taxi (np. Travel Express), czyli taksówki zbiorowe. Są one stosunkowo tanie i szybkie.

  BEZPIECZEŃSTWO
  Zagrożenie przestępczością pospolitą na Cyprze jest niewielkie, coraz częściej zdarzają się jednak kradzieże kieszonkowe. Mieszkańcy są przyjaźnie nastawieni do cudzoziemców, w szczególności do turystów.

 6. #6
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  OBYCZAJE
  Nie obowiązują tu szczególne normy prawne ani zwyczajowe, które mogłyby prowadzić do konfliktów. Należy jednak pamiętać o odpowiednim stroju przy zwiedzaniu świątyń - ramiona i kolana muszą być zakryte. W wielu świątyniach można pożyczyć spodnie lub chusty, które należy nałożyć podczas zwiedzania. Może się zdarzyć, że nieodpowiednio ubrana osoba nie zostanie wpuszczona.

 7. #7
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  PRZYDATNE INFORMACJE:
  Na Cyprze obowiązuje waluta EURO, która zastąpiła funta cypryjskiego. W terminie do 31.12.2009 r. funt cypryjski będzie wymieniany na EURO bez prowizji w Banku Centralnym w terminie do 31.12.2009 r. Ostateczny termin wymiany banknotów (funtów cypryjskich) został ustalony na 31.12.2017 r.
  Na Cyprze sieć banków jest dobrze rozbudowana - nie ma problemów z pobieraniem waluty z bankomatów. Należy pamiętać, że na Cyprze nie ma możliwości wymiany złotych polskich na inną walutę.
  - Na Cyprze zwyczajem jest późne spożywanie obiadokolacji - restauracje otwierane są w większości przypadków wieczorem od godz. 20.00.
  - Urzędy państwowe, w tym poczta, otwarte są tylko do godziny 12.30.
  - Środa po południu to dzień wolny od pracy dla sklepów; wyjątek stanowią sklepy znajdujące się w miejscach uczęszczanych przez turystów.

 8. #8
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  W dniu 20 października 2006r. weszła w życie nowelizacja cypryjskiego kodeksu karnego, zgodnie z którą korzystanie i rozporządzanie nieruchomościami bez zgody właściciela stanowi przestępstwo według prawa cypryjskiego i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 7. Nowelizacja kodeksu karnego służy ochronie prawa własności Greków cypryjskich, którzy zostali po 1974r. wysiedleni z terytorium Cypru Północnego i zmuszeni do pozostawienia nieruchomości na stronie okupowanej przez Turcję. Także pobyt turystyczny w hotelach należących przed 1974r. do Greków cypryjskich może zostać uznany za korzystanie z nieruchomości bez zgody właściciela. Przed dokonaniem rezerwacji w hotelu znajdującym się na terytorium Cypru Północnego, należy sprawdzić stan prawny tego hotelu. Lista hoteli znajdujących się na stronie Cypru Północnego wraz z wyszczególnieniem narodowości ich właścicieli znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Cypryjskiej:
  http://www.mfa.gov.cy/mfa/properties...n?OpenDocument
  Jeżeli na ww. stronie jest informacja, że hotel należy do Greka cypryjskiego, znaczy to, że zgodnie z prawem cypryjskim hotel ten funkcjonuje nielegalnie (bez zgody właściciela), a osoba, która zdecyduje się na pobyt w tym hotelu, popełni przestępstwo. Na terytorium Cypru Północnego, legalnie można zatrzymywać się jedynie w hotelach będących własnością Turków cypryjskich.

 9. #9
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Zabroniony jest wstęp na teren brytyjskich baz wojskowych oraz fotografowanie terenów i urządzeń wojskowych oznaczonych znakami zakazu.

 10. #10
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Telefony dyżurne: policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna - 112 lub 199.

 11. #11
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Here are the 7 border crossings in Cyprus:

  They are open 24 hours a day and you can cross as many times as you like.

  Astromerits/Zodhia (car only) -located in the west near Morphou/Güzelyurt which is OK if coming from the North but it's a long slow journey via Kakopetria and the Troodos if heading for the south coast.

  Agios Dometios/Kermia/Metehan - the major road and pedestrian crossing in Nicosia.

  Ledra Palace (pedestrians and diplomatic vehicles only) - the oldest crossing, just outside the walls of old Nicosia on the west of the city.

  Ledra Street (pedestrians only) - recently opened on 3 April 2008 and now the most central of all crossings.

  Pergamos/Beyarmudu/Dhekylia located in the British Eastern Sovereign Base area.

  Strovilia or Akyar near Agios Nikolaos - also in the Base at the eastern part of the island near Famagusta.

  NEW - Limnitis crossing just after Kato Pyrgos

  file:///C:/Users/Beata/Desktop/Travel%20Info%20_%20North%20Cyprus%20Climbing%20.c om.htm

 12. #12
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  W Nikozji granicę można przekroczyć w dwóch punktach: przez najstarsze przejście graniczne Ledra Palace lub Ledra Street. Ja przekraczałam przez Ledra Palace Hotel, do którego należy dojść pieszo z centrum stolicy. Idzie się wzdłuż murów obronnych, po czym widać zasieki i na lewo wjeżdżają zmotoryzowani, a prosto przechodzą piesi. Oba punkty graniczne: grecki i turecki oddalone są od siebie może ok. 200 metrów. Procedura odpraw na granicy bardzo uproszczona: nie wypełnia się żadnych druków tylko oddaje paszport. Nie otrzymuje się też żadnej wizy i za nic nie płaci. Następnie należy dojść do głównego dworca autobusowego i stamtąd dolmusem pojechaź do Girne lub w inne miejsce Cypru Północnego. Powrót wygląda identycznie.

  Natomiast granicę w Strovilia przekracza się jeszcze łatwiej bowiem trzy razy dziennie autobusy cypryjskie dojeżdżają do samego przejścia, z Ayia Napa i Protaras /autobus 708/. Bilet kosztuje 1,5 EUR. Oba punkty graniczne oddalone są od siebie ok. 100 metrów. Sprawdzają tylko paszporty. Dla niezmotoryzowanych, po przekroczeniu granicy, pozostaje problem dotarcia do Famagusty i zazwyczaj Salaminy. Famagusta oddalona jest od granicy jakieś 5-6 km, Salamina od Famagusty tyleż samo. Ale na granicę podjeżdżają taksówki, a jeśli akurat ich nie ma, można poprosić celnika aby ją przywołał. Nam udało się od razu, ustaliliśmy cenę za zwiedzenie Salaminy, Fagamusty wraz z oczekiwaniem i odwiezieniem nas z powrotem na granicę-40 EUR czyli ok. 130 000 TL.
  Przy powrocie celnicy nawet nie chcieli paszportów, padło tylko pytanie o papierosy /są znacznie tańsze po stronie okupowanej/.

+ Odpowiedz na ten temat

Tagi dla tego tematu

Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów