+ Odpowiedz na ten temat
Poka wyniki od 1 do 4 z 4

Temat: Samolotem w ciy

 1. #1
  Moderator Maxitravelek pixi is on a distinguished road Avatar pixi
  Zarejestrowany
  Feb 2011
  Postw
  7,490

  Samolotem w ciy

  Jak bezpiecznie lata samolotem w ciy?

  Co jest potrzebne przed podr? W ktrym trymestrze najlepiej planowa wylot? Gdzie usi w samolocie i jak zapina pasy? Wtpliwociom nie ma koca, kiedy kobieta nie leci sama, a z dodatkowym pasaerem… w brzuchu.

  Jeli przysza mama jest aktywna zawodowo, czsto podruje, nie ma powodw, by rezygnowaa z dotychczasowego trybu ycia. Jeli cia przebiega bez komplikacji, mona miao realizowa swoje pasje. Trzeba tylko pamita o kilku podstawowych wytycznych.

  Przed podr

  Zanim przysza mama wykupi lot, warto by najpierw zastanowia si nad terminem wylotu. Jeli wakacje planuje z wyprzedzeniem ani nie ograniczaj j konkretne daty podry subowych, najlepiej, by lot przypad na drugi trymestr ciy. Wwczas przestaj dokucza mdoci, rozwinite ju s wszystkie najwaniejsze organy dziecka, a do porodu pozostaje jeszcze sporo czasu.

  - Majc na uwadze bezpieczestwo przyszych matek i ich dzieci, linie lotnicze nie wpuszcz na pokad kobiet, ktrych cia zblia si ku kocowi - mwi Anna Galewska z internetowego biura podry Tripsta.pl. - W Lufthansa i Ryanair to 36. tydzie w przypadku ciy pojedynczej i 32. tydzie w sytuacji ciy mnogiej. Wizz Air na pokad nie przyjmuje ciarnych po 34. tygodniu, a w LOT po 32. - dodaje. Lot w zaawansowanej ciy moe si odby jedynie na wasn odpowiedzialno pasaerki.

  Naley rwnie uda si do lekarza prowadzcego na wizyt kontroln. Nie tylko wtedy, gdy zaawansowanie ciy pozwala na lot, ale rwnie w przypadku, gdy pacjentka zblia si do granicy wyznaczonej przez linie. Jeli cia rozwija si prawidowo, wyda on zawiadczenie o braku przeciwwskaza do podry. - Na takim zawiadczeniu powinny znale si dane pacjentki, tydzie ciy i planowany termin porodu - mwi Anna Galewska - Kiedy podr powrotna bdzie odbywa si u obcojzycznego przewonika, warto aby orzeczenie lekarskie byo przetumaczone na jzyk angielski - dodaje.

  Na lotnisku

  Poniewa na pokadzie samolotu panuje niska wilgotno, warto zaopatrzy si w butelk wody mineralnej. Najlepiej kupi j w sklepie bezcowym, gdy wwczas bez problemu mona wnie j na pokad.

  Gdy przysza matka decyduje si lecie klasycznymi liniami, przy rezerwacji biletu moe wybra sobie miejsce takie, jakie jej zdaniem jest najlepsze. Jeli natomiast decyduje si na taniego przewonika, dobrze pomyle o wykupieniu priorytetowej odprawy. Taka usuga kosztuje od 20 do 49 z, w zalenoci od przewonika. Bdzie moga wtedy wej jako pierwsza na pokad samolotu i wybra wygodne miejsce.

  W samolocie

  - Dugo podry kobiety w ciy nie powinna przekracza 4 godzin. Podczas lotu zaleca si przyszym mamom, by co jaki czas spaceroway po pokadzie, a siedzc powinny porusza stopami. To pozwoli zapobiec ewentualnym kopotom z kreniem - mwi lekarz Izabela Lenkiewicz z internetowej szkoy rodzenia Przedporodem.pl.

  Zapinanie pasw, cho niezbyt komfortowe dla przyszych matek, jest obowizkowe przy starcie i ldowaniu. - Naley je zapi na wysokoci miednicy tak, by nie uciskay brzucha - mwi lekarz Izabela Lenkiewicz. W ten sposb kobieta w ciy bdzie moga spokojnie i - co najwaniejsze - bezpiecznie odby podr samolotem.

 2. #2
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Najbezpieczniejszy do wyjazdw jest drugi trymestr ciy, midzy 12 a 27 tygodniem. Ryzyko poronienia oraz wystpienia innych przypadoci jest wtedy najmniejsze, a brzuch nie jest jeszcze zbyt duy. - Nie polecam natomiast wyjazdw na miesic przed porodem, a jeli ju, to gdzie blisko miejsca zamieszkania, np. na dziak, skd jest szybki dostp do lekarza.

  Poona apeluje, e w przypadku wystpienia nastpujcych objaww, naley wykluczy moliwo wyjazdu i pozosta w domu. Nale do nich:
  - nadcinienie,
  - obrzki ng,
  - wady rozwojowe oyska,
  - zakrzepica y gbokich,
  - niedokrwisto
  - krwawienie
  - skurcze patologiczne

  Kada kobieta jest inna, dlatego kad ci naley traktowa indywidualnie. Zawsze przed planowanym urlopem powinno poradzi si lekarza. Dowiemy si czego unika, a na co moemy sobie pozwoli.

  Kobiety w ciy powinny starannie wybiera miejsce wypoczynku, pod ktem dostpu do opieki medycznej, czy zasigu telefonii komrkowej. Zaszkodzi mog zmiany klimatu i diety, a take zmiany zwizane z duymi wysokociami. Oczywicie dokumentacj medyczn, podrczn apteczk naley mie zawsze przy sobie. Powinny si w niej znale m.in. leki rozkurczowe i rodek dezynfekujcy narzd rodny. Kobiety w ciy cierpi na obnienie odpornoci. Dlatego na urlopie, w obcym rodowisku, gdzie maj kontakt z wiksz iloci bakterii, ni we wasnym rodowisku, powinny stosownie si zabezpieczy. Jakiekolwiek dolegliwoci ze strony ukadu moczowego nie powinny by lekcewaone. W aptece dostpne s specyfiki pomagajce kobietom upora si z tego typu problemami.

 3. #3
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Podrowanie w ciy wymaga wicej przygotowa i dodatkowych rodkw ostronoci. O czym warto pamita przed wyjazdem, podczas podry i na wyjedzie:
  PRZED PODRӯ

  Linie lotnicze maj rne wytyczne dotyczce ciy

  Wane by przed podr sprawdzi polityk linii lotniczych, bd dowiedzie si u organizatora wyjazdu, jakie zasady obowizuj u danego przewonika. Moe si zdarzy, e na kilka tygodni przed terminem porodu, przewonik nie zgodzi si na wejcie przyszej mamy na pokad. W wikszoci przypadkw do 26. tygodnia ciy mona podrowa bez zawiadczenia lekarskiego, mwicego o braku przeciwwskaza. Niektre linie lotnicze wymagaj takiego potwierdzenia midzy 27 a 36 tygodniem ciy. Latanie w ostatnich tygodniach jest przewanie niedozwolone. W tym okresie ciy duga podr na siedzco, moe powodowa kopoty z kreniem i zasabnicia, a rnice cinienia mog wywoa przedwczesny pord.

  Pamitaj o ubezpieczeniu

  Warto upewni si, e towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktrego usug korzystamy, pokrywa koszty leczenia zwizane z ci. Moe by trudno znale ubezpieczyciela, oferujcego polisy obejmujce okres po 28. tygodniu ciy. "W sytuacji przedwczesnego porodu ERV zwraca koszty z tym zwizane do 32 tygodnia ciy. S to koszty zwizane z przedwczesnym porodem, takie jak opieka medyczna, lekarstwa, pobyt w szpitalu czy opieka medyczna noworodka" - mwi Beata Kalitowska, dyrektor zarzdzajca ERV w Polsce

  Sprawd swoje szczepienia

  W przypadku podry do kraju, w ktrym wymagane s dodatkowe szczepienia, dobrze byoby przedyskutowa t kwesti z lekarzem prowadzcym. Niektre szczepionki mog by szkodliwe dla podu.

  Zabierz ze sob dokumentacj ciy
  Na wszelki wypadek, warto poprosi o kopi dokumentacji medycznej opisujcej przebieg ciy. Nawet nieprzetumaczona wersja moe okaza si pomocna w przypadku koniecznoci skorzystania z opieki medycznej.

  Informacje to podstawa
  Jeli w miejscu, do ktrego si udajemy nie ma szpitala, kada alarmujca sytuacja moe by powanym zagroeniem zarwno dla mamy jak i dziecka. Polisa ubezpieczeniowa co prawda pokrywa nieprzewidziane wydatki zwizane z ci, ale nie gwarantuje przybycia opieki medycznej we waciwym czasie. Zanim zarezerwujemy wycieczk warto dowiedzie si jak funkcjonuje system opieki zdrowotnej w danym kraju. Zazwyczaj miejscowoci turystyczne odznaczaj si dobr opiek medyczn.


  PODCZAS PODRӯY

  Zadbaj o krenie

  Bez wzgldu na rodek transportu, wane jest aby pamita o ruchu, gdy ryzyko zakrzepu krwi w ciy jest znacznie wiksze. Niewskazane jest pozostawanie w jednej pozycji duej ni 90 minut. W przypadku podry samolotem warto poprosi o miejsce przy przejciu. Poytecznym rozwizaniem s poczochy uciskowe, usprawniajce krenie krwi.


  NA MIEJSCU

  Uwaaj co jesz

  Za granic szczegln uwag naley zwrci na spoywane jedzenie. Oprcz zalece lekarza, trzeba take pamita, aby nie pi wody z kranu, uwaa na surowe ryby i miso, niepasteryzowane produkty mleczne oraz surowe warzywa i owoce.

  Ostronie ze socem i pij duo wody

  Cho nie ma niebezpieczestwa w kpielach sonecznych i morskich, warto zwraca uwag na znamiona

 4. #4
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Latanie w okresie ciy jest powszechnie uznawane za bezpieczne. Mimo to warto jeszcze w fazie planowania lotu skonsultowa i sprawdzi ****** oferowany kobietom ciarnym bezporednio u przewonika.
  Najkorzystniej jest lata pomidzy 4 a 6 miesicem ciy. Aby mie pewno, e ubezpieczenie na czas podry obejmuje take okres ciy warto zapozna si z regulaminem (z reguy “drobnym drukiem"). Warto take mie przy sobie dowd lub zawiadczenie lekarskie stwierdzajce ci oraz termin w jakim si ona znajduje. Cia z komplikacjami wymaga zawiadczenia lekarskiego i zgody na lot, a niektre linie lotnicze mog wymaga od przyszych matek wypenienia formularza odszkodowawczego przed wylotem.

  Dla zwikszenia komfortu w trakcie lotu warto, o ile to moliwe, zarezerwowa miejsce z dodatkow przestrzeni na nogi albo miejsce tu przy przejciu (nie przy wyjciu awaryjnym). Poniewa podrowanie w czasie ciy moe zwikszy ryzyko zachorowania na zakrzepic, warto na czas lotu zaoy lune ubranie i wygodne buty, ponadto w czasie podry zaleca si pi duo wody, moliwie czsto wstawa, a take robi wiczenia w pozycji siedzcej. Szczeglnie na dugich trasach poczochy uciskowe mog pomc zapobiec dyskomfortowi i obrzkom.

  Poniej znajduje si porwnanie polityki lotniczej i usug oferowanych kobietom ciarnym przez 5 najpopularniejszych linii lotniczych.

+ Odpowiedz na ten temat

Uprawnienia

 • Nie moesz zakada nowych tematw
 • Nie moesz pisa wiadomoci
 • Nie moesz dodawa zacznikw
 • Nie moesz edytowa swoich postw