+ Odpowiedz na ten temat
Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11

Temat: Zagubiony lub zniszczony bagaż

 1. #1
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476

  Zagubiony lub zniszczony bagaż

  Jeżeli zaginie nam bagaż, zostanie zniszczony lub uszkodzony, w ciagu 7 dni
  składamy reklamację. W przypadku, gdy bagaż do nas powrócił z opóźnieniem-mamy do 21 dni na złożenie reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji-zostaje nam tylko droga sądowa. Reklamację składamy na ręce przewoźnika czyli linii lotniczych.
  Konwencja montrealska mówi, że za zaginiony bagaż należy nam się odszkodowanie w wysokości 1200 Euro bez względu na to, jakie wartościowe rzeczy były w zaginionym bagażu. Czyli linie lotnicze odpowiadaja za zaginiony bagaż, ale nie odpowiadają za zaginione, wartościowe przedmioty.
  Jeżeli bagaż zaginął nam w hotelu, odpowiedzialny jest hotelarz i żadna wywieszka informujaca w recepcji, że za niego nie odpowiada ne zwalnia go z tej odpowiedzialności.
  W przypadku, gdy ginie bagaż w hotelu,podczas pobytu zorganizowanego-to Organizator odpowiada za bagaż i mienie podróżnego.
  W marcu 2006 zapadł pierwszy wyrok w tej sprawie bowiem Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekł, że biura podróży nie mogą zaznaczać w warunkach uczestnictwa, że nie ponoszą odpowiedzialności za zaginione lub ukradzione mienie turysty na terenie hotelu lub autokaru.
  Jeżeli cenne przedmioty/aparat, kamera, laptop i inne/pozostawione w hotelowym sejfie zaginą-hotel odpowiada finansowo bez ograniczeń. Na pobycie zorganizowanym odpowiedzialność przechodzi na Organizatora.
  Tylko w sytuacji, gdy my sami narazimy się na stratę np. pozostawiając pokój otwarty lub gdy zadziała siła wyższa /powódź,trzęsienie ziemi etc/-nie otrzymamy odszkodowania za utracony lub zniszczony bagaż.

 2. #2
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Odszkodowanie za bagaż liczone od jego wagi


  Pasażer, którego bagaż zaginie podczas podróży samolotem, otrzyma tylko około 20 dolarów za kilogram wagi walizki, bez względu na jej wartość


  Taką rekompensatę przewiduje konwencja warszawska z 1929 r. o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego. To ona normuje odszkodowania za zgubiony lub zniszczony bagaż pasażerów przyjęty do ekspedycji, a także za przesyłki.
  Odszkodowanie przewidziane w konwencji otrzymamy także w razie korzystania z usług polskiego przewoźnika. Ogranicza ona odszkodowanie do 250 franków za kilogram, co odpowiada ok. 20 dolarom za kilogram przesyłki i bagażu, bez względu na wartość pakunku. Tylko jeśli w specjalnej deklaracji określimy wartość przesyłki i uiścimy dodatkową opłatę, możemy spodziewać się odszkodowania równego tej wartości.
  Jest jeszcze jeden ważny wyjątek od reguły 20 dol. za kilogram utraconego bagażu. Otóż, wmyśl art. 25 konwencji ograniczenia tego się nie stosuje, "jeżeli zostało udowodnione, że szkoda wynikła zdziałania lub zaniechania przewożącego, jego pracowników lub przedstawicieli spowodowanego bądź zamiarem wyrządzenia szkody, bądź przez nierozwagę i ze świadomością, że istnieje prawdopodobieństwo powstania szkody".
  Jeśli przewożący sam nie uzna swej winy, pozostaje sąd cywilny. Jednak wykazanie okoliczności, o których mowa w art. 25 konwencji, obciąża właściciela domagającego się pełnego odszkodowania. To naszą rzeczą będzie udowodnienie i przekonanie sądu o naszych racjach. W praktyce może się to okazać niewykonalne.
  Takiej sprawy dotyczy wyrok Sądu Najwyższego z 6 października 2004 r. (sygn. ICK168/04). SN zaznaczył, że zgodnie z ogólną regułą umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed prawem krajowym. Jednak konwencja warszawska nie normuje wszystkich kwestii związanych z odszkodowaniami. W razie wykazania niedbalstwa polegającego na tym, że sprawca miał świadomość możliwości spowodowania szkody, ale uważał, że jakoś to będzie i uda się jej uniknąć, przewoźnik lotniczy musi wypłacić pełne odszkodowanie.
  Rzeczpospolita

 3. #3
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  BAGAŻ
  Pasażer ma prawo do wystąpienia o odszkodowanie w wysokości do 1 000 SDR* za zniszczenie, uszkodzenie, opóźnienie lub utratę bagażu podczas lotu liniami lotniczymi z kraju UE do jakiegokolwiek portu lotniczego na świecie. Jeżeli przewoźnik uchyla się od odpowiedzialności za poniesione przez pasażera szkody, pasażer może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Wszelkie roszczenia dotyczące uszkodzonego odprawionego bagażu należy zgłosić w terminie 7 dni od daty jego odbioru, w przypadku bagażu opóźnionego -w terminie 21 dni od odbioru.
  Pasażer może wnieść roszczenie o odszkodowanie przeciwko przewoźnikowi, z którym zawarł umowę, lub obsługującemu dany lot, jeżeli nie jest to ten sam przewoźnik.

 4. #4
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Ryanair wypłaca znikome kwoty za zagubione bagaże

  Jeden z pasażerów irlandzkich linii Ryanair opowiada jak trudno jest odzyskać odszkodowanie za zagubiony bagaż. Po trwającej tygodnie walki o rekompensatę, mężczyzna otrzymał 390 euro, podczas gdy jego bagaż wart był ok. 1700 euro - czytamy na Onecie.
  Pasażer leciał samolotem Ryanair 25 lutego br. z Nantes we Francji do Dublina. Po dotarciu na miejsce okazało się, że jego bagaż zniknął. Mimo wielokrotnych telefonów, licznych faxów i maili nie uzyskał żadnych konkretnych informacji od linii. Obsługę linii ocenia jako fatalną.

  Po licznych staraniach pasażer otrzymał e-maila od Ryanaira, gdzie piszą, że wypłacą mu odszkodowanie w wysokości jednej czwartej wartości walizki.

  Zdaniem Ryanair linie i tak gubią wyjątkowo mało bagaży. Statystycznie ginie zaledwie pół torby na tysiąc, to o wiele lepszy wynik niż średnia wśród innych przewoźników. Przewoźnik zapowiedział też, że reszta kwoty może być pokryta z ubezpieczenia podróżnego poszkodowanego pasażera.

 5. #5
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Odpowiedzialność za szkody bagażowe
  Zgodnie z art. 22 Konwencji Warszawskiej przewoźnik odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie bagażu rejestrowanego tj. przyjętego pod swoją opiekę. W razie nieprzybycia bagażu rejestrowanego do portu docelowego pasażer jest obowiązany zgłosić ten fakt przewoźnikowi przed opuszczeniem sali odbioru bagażu. Zazwyczaj jest to sala kontroli celnej bagażu. Zgłoszenie powoduje spisanie protokołu, który jest następnie podstawą wszczęcia poszukiwania bagażu. Jeżeli po wyładowaniu bagaży okaże się, że dany bagaż jest uszkodzony, a zwłaszcza, gdy istnieje dostęp do jego zawartości, winien być sporządzony odpowiedni protokół opisujący rodzaj uszkodzenia. Taki bagaż winien być powtórnie zważony. Przy brakach w zawartości bagażu protokół winien wymieniać czego brakuje i jaka jest wartość brakujących przedmiotów. Nieprecyzyjne sporządzenie protokołu szkody bagażowej jest często przyczyną poważnych trudności w późniejszym postępowaniu odszkodowawczym.

  Odpowiedzialność przewoźnika za szkodę w bagażu rejestrowanym jest ograniczona do 250 franków Poincare za 1 kg bagażu, niezależnie od rzeczywistej wartości bagażu. W chwili obecnej daje to 20 USD za 1 kg utraconego bagażu.
  W praktyce wartość praktyczna zaginionego lub uszkodzonego bagażu jest wyższa od limitu odszkodowania, co jest niemal zawsze przyczyną sporu między pasażerem a przewoźnikiem. Pasażer może dochodzić wyższego odszkodowania za zaginiony lub uszkodzony bagaż wyłącznie na podstawie art. 25 Konwencji Warszawskiej jeżeli udowodni, że szkoda została wyrządzona rozmyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa przewoźnika lub osób działających w jego imieniu. W praktyce udowodnienie tych okoliczności przez pasażera jest bardzo trudne, gdyż pasażer nie jest w stanie ustalić, co działo się z jego bagażem od chwili oddania go pod opiekę przewoźnika w porcie odlotu, do momentu wydania bagażu w porcie przylotu lub tranzytu. Warunkiem sine qua non, ubiegania się o odszkodowanie, wymaganym przez art. 26 Konwencji Warszawskiej, jest złożenie reklamacji natychmiast po uszkodzeniu, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty przewozu.

  Dadatkowo masz prawo skorzystać z poniższego zapisu bo twój bagaż był ubezpieczony przez twoje biuro podróży:

  Wyjazdy zorganizowane

  Oprócz opisanych powyżej praw, pasażer może wnieść roszczenie o odszkodowanie przeciwko organizatorom wyjazdu turystycznego za niewykonanie usług przewidzianych w umowie zawartej w jednym z krajów UE, bez względu na docelowe miejsce podróży.
  Prawa te obowiązują w przypadku niezapewnienia odpowiedniego przelotu przewidzianego w umowie zawartej między z organizatorem wyjazdu a pasażerem. Ponadto jeżeli organizator nie wywiąże się z umowy w odniesieniu do znaczącej części zorganizowanego wyjazdu, jest zobowiązany do zapewnienia alternatywnych świadczeń łącznie z przewozem, bez żadnych dodatkowych kosztów dla uczestnika wyjazdu.


  Jeżeli usługodawca odmówi zadośćuczynienia, można napisać skargę do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, pasażer otrzymuje odszkodowanie zgodnie z taryfikatorem rozporządzenia unijnego.

  Skargi można też kierować do Europejskiego Centrum Konsumenckiego (pl. Powstańców 1, 00-950 Warszawa, tel. 22 556 01 18). ECK pełni rolę mediatora pomiędzy pasażerem a usługodawcą. Nie ma prawa do ustalania kar.

 6. #6
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Zgubiony bagaż największym problemem unijnych pasażerów

  Długi czas oczekiwania na odpowiedź linii lotniczych na reklamację, jej brak, oraz problemy z zagubionym bagażem to największe bolączki pasażerów w UE - wynika z informacji Komisji Europejskiej.

  Kłopoty z obsługą na lotniskach i na pokładach samolotów wciąż mają osoby niepełnosprawne. Linie lotnicze za często korzystają też z tzw. nadzwyczajnych okoliczności jako tłumaczenia opóźnień maszyn.
  Generalnie zrobiliśmy ogromny krok do przodu, jeśli chodzi o prawa i standardy obsługi pasażerów w UE. Jednak po 6 latach funkcjonowania unijnego rozporządzenia dotyczącego praw podniebnych pasażerów wciąż jest pole do poprawy. Następnym krokiem powinno być lepsze egzekwowanie tych praw, bo nie wystarczy prawo na papierze - twierdzi unijny komisarz ds. transportu Siim Kallas.
  Ogólny trend w ostatnich latach jest dobry, jednak pasażerowie wciąż mają problemy z egzekwowaniem swoich praw w przypadku reklamacji. Ponadto władze poszczególnych krajów bardzo różnie interpretują prawo, potrzeba zatem ogólnoeuropejskich wytycznych - dodała rzeczniczka komisarza Helen Kearns.

  W tym roku KE chce przyznać nowe uprawnienia w egzekwowaniu unijnego prawa sieci krajowych urzędów (Urząd Lotnictwa Cywilnego w Polsce).
  Następnym obszarem, w którym jest nadal wiele do zrobienia, jest też dostęp do podróżowania samolotem dla osób niepełnosprawnych - podkreśliła Kearns. Chodzi głównie o możliwość wwożenia na pokład sprzętu towarzyszącego, np. aparatów tlenowych, a także pomoc na lotniskach, zwłaszcza w punktach przesiadkowych.
  Zastrzeżenia mają też linie lotnicze, które skarżą się, że w sytuacjach kryzysowych, np. podczas śnieżyc czy ataku pyłu wulkanicznego, ponoszą cały ciężar odpowiedzialności za pasażerów.

 7. #7
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Gdyby po przylocie okazało się, że nasz bagaż został zniszczony lub zaginął, musimy bezwzględnie udać się do linii lotniczych lub przewoźnika, jeszcze przed opuszczeniem strefy przylotów i spisać protokół tzw. PIR. Do reklamacji będzie nam jeszcze potrzebny: kupon nadania bagażu, bilet lotniczy, odcinek karty pokładowej.
  Oprócz tych dokumentów musimy wystosować pisemną reklamację do linii lotniczych, które nas obsługiwały.

  W sytuacji, gdy bagaż zgnie zaraz po naszym przylocie na wakacje i zostajemy w tym,
  w czym przylecieliśmy, można zakupić nizbędne do przeżycia rzeczy, ale zawsze należy wziąć rachunek, który nastepnie przedstawiamy liniom lotniczym. Bez rachunku nic nie nam nie zwrócą.

  Jeżeli do tego lecieliśmy na wakacje charterowe z Organizatorem wypoczynku należy nam się też odszkodowanie z tytułu zawartego ubezpieczenia /zazwyczaj bagaż ubezpieczony jest na kwotę 500-700zł/. W każdym przypadku, reklamacje składamy po zakończeniu wakacji. Jeśli bagaż dotrze do nas już po skończonych wakacjach, mamy 21 dni na złożenie pisemnej reklamacji w liniach lotniczych. Taka sytuacja to opóźnienienie w przewozie bagażu i też podlega odszkodowaniu do około 1.230 Euro. Jeśli linie lotnicze odmówią nam zadośćuczynienia, pozostaje nam tylko droga sądowa.

  PS.
  Zdarzyło mi się raz, że po wyladowaniu Klient stwierdził, ze z taśmy "zszedł" uszkodzony bagaż, odebrał go, ale nie spisał na lotnisku protokołu. Potem składał pisemną reklamację, dołączając zdjęcia uszdzonej walizki. Nie otrzymał odszkodowania bo nie było stosownego protokołu PIR, a linei stwierdziły, że bagaż mógł uszkodzić sam, np. w domu aby wyłudzić odszkodowanie.

 8. #8
  Maxitravelek Maxitravelek jacky is on a distinguished road Avatar jacky
  Zarejestrowany
  Feb 2011
  Skąd
  Redenovo
  Postów
  4,437
  znalazłem w necie...

  "Odszkodowanie za utratę rzeczy znajdujących w bagażu współpasażera linii lotniczych  Europejski Trybunał Sprawiedliwości swoim orzeczeniem poprawił sytuację pasażerów linii lotniczych podróżujących większymi grupami, lub nawet we dwójkę. Chodzi o zagubiony bagaż i odpowiedzialność linii za zgubienie walizki. Od teraz linie lotnicze będą odpowiadać za zagubiony bagaż w stosunku do osoby, którą to dotknęło, a nie od sztuki bagażu (kto z nas nie leciał we dwójkę na kilka dni, pakując rzeczy do jednego bagażu rejestrowanego...).
  W spornym wypadku chodziło o sprawę hiszpańskiej rodziny (Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzáles oraz dwójka ich niepełnoletnich dzieci) lecącej w 2008 r. liniami Iberia z Barcelony do Paryża. Zgubiono obie walizki. Hiszpański sąd chciał wyjaśnić sprawę, czy odszkodowanie należy się tylko rodzicom, czy całej rodzinie łącznie z dziećmi, czyli na każdego pasażera ( a nie na bagaż). Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął sprawę na korzyść pasażerów, mówiąc, że odszkodowanie należy również wtedy, gdy rzeczy znajdują się w bagażu współpasażera. W rezultacie hiszpańska rodzina może otrzymać 4 tysiące euro odszkodowania. W tym celu muszą udowodnić, że także dzieci miały w walizkach rodziców odpowiednio cenne rzeczy (chodzi o zachowanie sprawiedliwej równowagi interesów pasażerów i przewoźników lotniczych). To będą badać już sądy hiszpańskie.
  Zagubienie bagażu reguluje konwencja montrealska. Rodzina z Hiszpanii dochodzi od Iberii odszkodowania w wysokości ok. 4400 euro, tj. po 1000 SDR na głowę (SDR, czyli special drawing rights, po polsku specjalne prawa ciągnienia, to międzynarodowa umowna jednostka monetarna).
  "
  to przyjemne czasami żyć marzeniami twardo stąpając po ziemi...

 9. #9
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Problem: Zagubienie lub zniszczenie bagażu
  Prawa Pasażera: Prawo do odszkodowania. Za zniszczenie walizki lub zagubienie bagażu linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność do górnej granicy 1131 SDR (co stanowi kwotę ok. 5500 PLN). Obowiązek udowodnienia poniesionej szkody spoczywa na konsumencie.

  Po stwierdzeniu zagubienia lub zniszczenia bagażu należy:
  1) znajdując się jeszcze na lotnisku udać się do punktu informacyjnego, wypełnić formularz nieprawidłowości bagażowej tzw. PIR (Property Irregularity Report) i zachować jego kopię,
  2) złożyć reklamację w terminie: 7 dni od odbioru uszkodzonego bagażu lub 21 dni od odbioru opóźnionego bagażu. Przepisy nie precyzują czasu na reklamację zaginionego bagażu. Gotowy formularze reklamacji w polskiej i angielskiej wersji językowej znajdują się na stronie: www.konsument.gov.pl W razie zagubienia bagażu, trudno jest oszacować pełną wartość utraconych przedmiotów, dlatego warto jest załączyć do reklamacji posiadane rachunki. Sposobem na udokumentowanie zawartości bagażu może być również zrobienie jego zdjęć przed wylotem i dokładnej listy spakowanych przedmiotów.

  Linie lotnicze posiadają regulaminy przewozu, które wyłączają odpowiedzialność przewoźnika za cenne rzeczy wkładane do bagażu. Przed wylotem należy zapoznać się z treścią ogólnych warunków umowy i zapytać przewoźnika o możliwość zabezpieczenia wartościowych przedmiotów.

 10. #10
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Czasem zdarza się, że w wyniku zamieszania na lotnisku stracimy nasze walizki. Za uszkodzenie lub zagubienie bagażu pasażerowi należy się odszkodowanie. Może ono sięgnąć trochę ponad 1200 euro, pod warunkiem, że uda się udowodnić wartość zaginionego bagażu, a to bywa kłopotliwe. W przypadku zaginięcia naszej własności, należy działać, po wylądowaniu na lotnisku docelowym. Jeśli okaże się, iż walizki zaginęły, obowiązkowo trzeba zgłosić się do punktu zagubionego bagażu i wypełnić PIR. Jeżeli zguba nie znajdzie się na lotnisku, konieczne będzie ustalenie, dokąd rzeczywiście poleciała. W przypadku, gdy bagaż faktycznie zostanie zgubiony lub uszkodzony należy złożyć reklamację do przewoźnika.

  To, że górna granica odpowiedzialności linii lotniczych wynosi nieco ponad 1200 euro, nie oznacza, iż taką kwotę otrzymamy. Wysokość odszkodowania zależy od wartości utraconego bagażu, a to można udowodnić jedynie przez okazanie rachunków i paragonów.

  "To jest kłopotliwe, ale rzeczywiście konieczne do tego, żeby udowodnić szkodę, jaką ponieśliśmy. Coraz częściej zdarza się tak, że przewoźnicy chcąc uchylić się od wypłaty odszkodowania w postaci konkretnej kwoty, oferują albo zakup na preferencyjnych warunkach walizki na stronie internetowej właśnie tego przewoźnika, ponieważ on prowadzi np. taki sklep z walizkami, albo dostarcza już gotową walizkę dużo niższej jakości"- mówi Elżbieta Seredyńska, koordynatorka ds. obsługi spraw w Europejskim Centrum Konsumenckim.

  W przypadku odwołanego, lub dużego opóźnienia lotu, a także nie dostania się na pokład w wyniku overbookingu wysokość zadośćuczynienia będzie mieścić się w przedziale 125-600 euro. Z wypłaty odszkodowania zwalnia przewoźników jedynie działanie siły wyższej. Pojęcie to nie jest zdefiniowane, toteż zdarzają się różne interpretacje.

  Odszkodowania przysługują też w przypadku połączeń kolejowych. Pasażer oczekujący na spóźniony pociąg otrzyma zwrot 25% ceny biletu - jeśli opóźnienie było dłuższe niż godzina, a krótsze niż 2 godziny, oraz zwrot połowy ceny biletu - w przypadku opóźnień ponad dwugodzinnych. W obu przypadkach pasażer ma także prawo do zwrotu biletu lub zmiany biletu na alternatywne połączenie. Dotyczy to jednak tyko najwyższych kategorii pociągów: Eurocity, Euronight, Express, Express Eurocity i Express Intercity. Konieczne przy ubieganiu się o rekompensatę jest posiadanie biletów, który jest dowodem, iż podróżny faktycznie korzystał z połączenia.

 11. #11
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Pasażer może dochodzić od przewoźnika lotniczego odszkodowania za utratę jego rzeczy, jeżeli znajdują się one w bagażu zarejestrowanym na nazwisko innego pasażera tego samego lotu -
  orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE


+ Odpowiedz na ten temat

Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów