+ Odpowiedz na ten temat
Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6

Temat: Niedozwolone klauzule w umowach

 1. #1
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476

  Niedozwolone klauzule w umowach

  Przewoźnicy lotniczy również stosują niedozwolone klauzule w swoich umowach

  W ogólnych warunkach przewozu taniej linii Centralwings znajdują się zapisy, które zezwalają na tzw. overbooking, czyli możliwość sprzedaży większej liczby biletów niż jest dostępnych miejsc w samolocie. Klienci, którzy posiadają bilety, a nie zostali przyjęci na pokład samolotu mają prawo do rekompensaty.
  Zbliżający się czas ferii świąteczno-noworocznych sprzyja wyjazdom urlopowym. Dodatkowo wielu Polaków, którzy pracują za granicą będzie chciała powrócić na święta oraz Nowy Rok do domu. Najszybszym, a zarazem stosunkowo tanim środkiem transportu są linie lotnicze. Zawierając umowę przewozu z tanimi liniami lotniczymi, czyli kupując bilet zawsze powinno się dokładnie zapoznać z jej treścią. Należy sprawdzić, czy nie zawiera ona niedozwolonych klauzul umownych, które będą naruszały prawa klienta.

  Istotne jest zapoznanie się z postanowieniami, które dotyczą rezerwacji, zakupu oraz ceny biletów, a także składania reklamacji. Podróżny powinien również zapoznać się z ogólnymi warunkami przewozu stosowanymi przez przewoźnika. Postanowienia warunków są wiążące dla klientów i wywierają takie same skutki prawne jak podpisana umowa. Dlatego też trzeba sprawdzić, czy ogólne warunki przewozu nie zawierają postanowień sprzecznych z prawem.

  Podczas analizy ogólnych warunków przewozu taniej linii lotniczej Centralwings, Gazeta Prawna znalazła zapisy, które mogą naruszać prawa klientów. Jednym z nich jest par. 3 ust. 3 ogólnych warunków przewozu. Według tego paragrafu pasażer nie będzie uprawniony do przewozu, jeżeli przedstawiony przez niego bilet jest uszkodzony lub zmieniony bez wiedzy oraz zgody przewoźnika lub jego agenta. Jednak stosowanie takich zapisów nie jest dopuszczalne. Artykuł 3 ust. 2 Konwencji Warszawskiej o odpowiedzialności przewoźnika lotniczego mówi, że bilet podróżny stanowi dowód zawarcia umowy o przewóz, ale jednocześnie ten sam przepis wskazuje, że brak, nieprawidłowości lub zgubienie biletu nie narusza istnienia i ważności umowy o przewóz. Dlatego też, jeżeli umowa o przewóz została zawarta w sposób prawidłowy, natomiast pasażer zgubił bilet powinien mimo to zostać dopuszczony do lotu.

  Dużo wątpliwości budzą też postanowienia dotyczące overbookingu, czyli sprzedaży większej ilości biletów niż jest miejsc w samolocie. Ogólne warunki przewozu Centralwings w par. 22 zakładają, że przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia na pokład pasażera mimo, że ma on potwierdzoną rezerwację i ważny bilet. Overbooking pozwala przewoźnikom ustrzec się przed sytuacją, kiedy duża liczba pasażerów w ostatniej chwili zrezygnuje z lotu, a rezerwowane wcześniej miejsca marnują się.

  Stosowanie takich zapisów nie jest zabronione przez prawo, ale klientom, którzy znajda się w takiej sytuacji przysługuje prawo do rekompensaty. W przypadku, gdy pasażer bez swojej winy nie otrzyma opłaconego miejsca w samolocie, stosowane jest rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 roku, które ustanawia wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Rozporządzenie obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i jest podstawą do orzekania w sprawie odszkodowań oraz rekompensat przez sądy wszystkich krajów Unii. Zgodnie z rozporządzeniem pasażer ma prawo żądania zmiany trasy, uzyskania zwrotu ceny biletu, odszkodowania, a także przelotu do pierwszego miejsca odlotu. Dodatkowo w przypadku overbookingu, pasażer ma również prawo do zażądania od przewoźnika udostępnienia mu pisemnej informacji o przysługujących uprawnieniach, w tym także o prawie do rekompensaty.

  Wątpliwości Gazety Prawnej wzbudził również par. 19 ust. 4 ogólnych warunków przewozu, który ogranicza prawa klientów do składania reklamacji. Zgodnie z przepisem odpowiedzialność przewoźnika ograniczona jest wyłącznie do szkód, które powstały przy przewozie własnym rejsem lub na przelotach opatrzonych kodem przewoźnika. Jednak nieopatrzenie biletu kodem przewoźnika z jego winy lub niedopatrzenia nie może wywoływać negatywnych skutków dla klientów. Dlatego też niedopełnienie obowiązków przez przewoźnika nie może wyłączać prawa do dochodzenia odszkodowań przez poszkodowanych.

  Poza wymienionymi przepisami, ogólne warunki przewozu Centralwings są jasne i szczegółowe i nie powinny budzić wątpliwości interpretacyjnych. Dlatego też klienci, którzy zdecydują się na podpisanie umowy przelotu z tym przewoźnikiem nie powinni obawiać się, że postanowienia ogólnych warunków przewozu naruszą ich prawa.

  Jeżeli umowa przewozu zawiera niedozwolone klauzule umowne, wówczas należy:
  - zwrócić się do przewoźnika z prośbą o usunięcie klauzuli z umowy,
  - zwrócić się do prezesa UOKiK o sprawdzenie, czy wskazane przez niego zapisy nie stanowią klauzul niedozwolonych,
  - jeżeli przewoźnik nie usunie klauzuli, wówczas można wnieść pozew do sądu (wydział cywilny) o ustalenie, czy konkretne postanowienie umowy stanowi klauzulę niedozwoloną.


  Gazeta Prawna

 2. #2
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Niedozwolone kłamstwa w reklamach. Czy znikną bilety za złotówkę?

  Od piątku, 21 grudnia tego roku reklamy nie będą mogły już informować, że bilet lotniczy kosztuje złotówkę. Od tego dnia będą obowiązywać nowe przepisy.

  21 grudnia wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, która dostosowuje polskie prawo do unijnego. Niedozwolone będzie rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji lub prawdziwych, ale wprowadzających w błąd.

  Będą musiały zniknąć między innymi reklamy biletów lotniczych za złotówkę. Zgodnie z nowym prawem cena musi zawierać wszystkie opłaty doliczane do ceny podstawowej biletu oraz podatki. Kamil Wnuk, rzecznik taniej linii lotniczej Centralwings wyznał - Od piątku będziemy już podawać ceny brutto, czyli ze wszystkimi opłatami dodatkowymi.

  Iwona Smolak, radca prawny w kancelarii Gardocki i Partnerzy, zaznacza, że konsument, który zauważy złamanie ustawy może żądać zaniechania nieuczciwej praktyki handlowej, odszkodowania lub też zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny. Jeżeli sprawa zakończy się przed sądem, wówczas przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że klient się myli i oskarżyć go o wprowadzanie w błąd. Firmie grozić może także kara pieniężna. Smolak przyznaje - Będzie ona raczej niewielka: od 20 zł do 5 tys. zł, ale w tym wypadku firmy powinny się raczej bać utraty renomy niż kary pieniężnej.

  Według Smolak lawiny pozwów raczej nie będzie, gdyż Polacy nie mają amerykańskiego temperamentu do występowania w sądzie. Dodaje, że z badań prezentowanych przez agencję reklamową Tequila Polska wynika, że aż 46% Polaków uważa, że reklama kłamie.

 3. #3
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Cena biletu lotniczego musi zawierać wszystkie opłaty dodatkowe


  Nabywcy biletów lotniczych nie mogą być wprowadzani w błąd; cena biletu musi obejmować wszystkie podatki i opłaty dodatkowe - brzmi nowe rozporządzenie zaaprobowane przez Parlament Europejski.
  Rozporządzenie ma na celu ukrócenie wprowadzających nabywców w błąd praktyk publikowania cen biletów bez dodatkowych opłat, które musi ponieść pasażer.
  Eurodeputowani zatwierdzili bez zmian przyjęte już przez Radę ministrów UE rozporządzenie.
  Zobowiązuje ono wszystkich operatorów lotniczych do podawania do publicznej wiadomości wyczerpujących informacji o taryfach. Informacja o dodatkowych opłatach uzupełniających musi być podana w "wyraźny, przejrzysty i jednoznaczny sposób na początku każdego procesu rezerwacji". Dotyczy to także zakupów przez internet.
  Źródło : PAP

 4. #4
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Podróżni muszą znać całkowity koszt biletu już podczas rezerwacji

  Linie lotnicze muszą informować klientów o wszystkich opłatach, od których zależy ostateczny koszt biletu - tak zdecydował Parlament Europejski. Na cenę biletu mają wpływ taryfy lub stawki lotnicze, podatki, opłaty lotniskowe, a także inne dopłaty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaznacza, że przewoźnicy nie zawsze rzetelnie informują o kosztach, które pasażerowie muszą ponieść. Linie lotnicze zazwyczaj ukrywają należne marże oraz opłaty lotniskowe.

  Zgodnie z wchodzącym w życie 1 listopada 2008 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, przewoźnicy są zobowiązani do rzetelnego podawania ostatecznej ceny biletu, która musi uwzględniać wysokość taryfy, stawki lotniczej, podatków, a także dopłat znanych w momencie prezentowania oferty.

  Dzięki nowym przepisom pasażerowie będą wiedzieć, jaką część ceny biletu stanowi wynagrodzenie przewoźnika, a jaką rzeczywisty koszt związany z organizacją przelotu. Pozwoli to na porównywanie ofert dostępnych na rynku.

  Naruszenia przepisów Rozporządzenia można zgłaszać do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (kancelaria@ulc.gov.pl). Natomiast do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów należy kierować tylko zawiadomienia o możliwości naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Za wprowadzanie klientów w błąd grożą kary finansowe, które mogą sięgać 10% przychodów przedsiębiorcy z ubiegłego roku.

  Urząd zaznacza też, że w przypadku opóźniania się lotu, pasażerowie mają prawo do otrzymania bezpłatnych posiłków, napojów i innych świadczeń. W razie potrzeby przewoźnik ma obowiązek zapewnić również nocleg w hotelu wraz z dojazdem do niego. W przypadku odwołania lotu, podróżni mają prawo do zwrotu kosztów biletu lub otrzymania oferty innego połączenia. Dodatkowo mogą domagać się też odszkodowania, gdy powiadomienie o jego odwołaniu nastąpiło zbyt późno. Jeżeli przewoźnik odmówi pasażerowi któregokolwiek z praw, należy złożyć pisemną skargę oraz uzyskać potwierdzenie jej złożenia. W sprawach odwołania i opóźnienia lotu oraz odmowy przyjęcia na pokład samolotu pomaga Komisja Ochrony Praw Pasażerów, która działa przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

  Konsument może również wystąpić o odszkodowanie za zniszczenie, uszkodzenie, opóźnienie lub stratę bagażu podczas lotu. Roszczenia związane z uszkodzonym bagażem należy składać w ciągu 7 dni od daty jego odbioru, a w przypadku bagażu opóźnionego w ciągu 21 dni.

  Poszkodowani pasażerowie linii lotniczych mogą zwrócić się też do wyspecjalizowanych instytucji, które zajmują się ochroną ich praw, między innymi: Federacji Konsumentów i Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Pomoc w rozwiązaniu sporów transgranicznych w trybie pozasądowym udziela także Europejskie Centrum Konsumenckie, które powstało na podstawie umowy pomiędzy UOKiK, a Komisją Europejską.


  Źródło: Centrum Prasowe TUR-INFO.PL

 5. #5
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Bilety lotnicze pod kontrolą

  Większość linii lotniczych w Europie sprzedaje już bilety w Internecie w sposób uczciwy i przejrzysty. Pozostali obiecują poprawę


  Po półtora roku monitów ze strony Komisji Europejskiej przewoźnicy zrezygnowali z nieuczciwych praktyk sprzedaży biletów w Internecie. Dziś pasażer od początku widzi, jaką cenę zapłaci. W przeszłości zdarzało się często, że pierwsza cena była tylko ułamkiem całkowitych kosztów, które na kolejnych etapach dokonywania transakcji przewoźnik powiększał o podatki, opłaty itp.
  Przewoźnicy pod wpływem krytyki Brukseli powoli rezygnują też ze zwyczaju zaznaczonych kratek, czyli wstawiania opcji, np. zakupu ubezpieczenia podróżnego jako z góry wybranej przez klienta. Kto nie chciał z niej skorzystać, musiał znaleźć rubrykę i odhaczyć tę opcję.
  Komisja początkowo przebadała 447 stron internetowych, przewoźników i biur sprzedaży, i na czarną listę wciągnęła 137. Do dziś 115 zmieniło swoje praktyki. – Obecnie 52 z 67 dużych linii lotniczych działających w Europie ma czysty rachunek – oznajmiła wczoraj Meglena Kuneva, unijna komisarz ds. konsumentów. Ale np. KLM, Air France i British Airways do tej pory się nie dostosowały do zaleceń. Ale wczoraj obiecały, że wkrótce to zrobią.
  Na czarnej liście wciążEmirates, Turkish, Royal Air Maroc, Aeroflot, Northewest i Olympic, które w ogóle nie przysłały odpowiedzi na wątpliwości Komisji. Linie lotnicze i biura podróży mają ostateczny termin do lipca na uczynienie swoich stron przejrzystymi i wprowadzenie praktyki podawania od razu pełnych cen za podróż.
  Rzeczpospolita

 6. #6
  Tanie latanie okazuje się nie zawsze takie tanie, dlatego międzynarodowe linie autobusowe nadal znajduję swoich klientów nawet na głównych kierunkach.

+ Odpowiedz na ten temat

Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów