Bułgaria, Rumunia, Serbia i Chorwacja przygotowały wspólny projekt turystyczny pod nazwą "Szlak Cesarzy Rzymskich". Wszystkie cztery państwa mogą się pochwalić dobrze zachowanymi i odrestaurowanymi pomnikami archeologicznymi z epoki rzymskiej.
Projekt będzie realizowany w trakcie kilku kolejnych lat. Wybrano już główne obiekty szlaku. Rumunia zaprezentuje zabytki z epoki rzymskiej zlokalizowane na wybrzeżu czarnomorskim oraz w delcie Dunaju. Konstanca - miasto portowe zwane w starożytności jako Tomis, stało się miejscem zesłania Owidiusza - rzymskiego poety zmarłego w 17 roku n.e.

W Bułgarii "Szlak Cesarzy Rzymskich" będzie biegł przez ruiny miasta Nicopolis ad Istrum, 18 kilometrów na północ od Wielkiego Tyrnowa i przez Swisztow nad Dunajem - tam stała rzymska twierdza Novae. W Swisztowie stacjonował również pierwszy legion italski, który bronił dunajskiej granicy cesarstwa.

W Nicopolis ad Istrum odsłonięto podczas trwających od końca XIX wieku prac wykopaliskowych między innymi agorę z posągami i kolumnadą, teatr i brukowaną sieć uliczną.

Następnym przystankiem na szlaku będzie Sofia, gdzie turyści obejrzą odrestaurowane pomniki epoki rzymskiej znajdujące się na nowych stacjach metra, a także kamienną zachodnią bramę starożytnej Serdiki (dziś - Sofia), przez którą wjeżdżali do miasta cesarze oraz odrestaurowany odcinek decumanus maximus (główna ulica).

W Sofii mają stanąć przy rzymskich zabytkach tablice informacyjne, na których zostaną umieszczone wiadomości dotyczące edyktu tolerancyjnego cesarza Galeriusza, ogłoszonego w 311 roku w Serdice. To pierwszy akt prawny w historii, który ustanawiał na terenie Cesarstwa Rzymskiego wolność religijną dla chrześcijan.

Również z Galeriuszem wiąże się odcinek szlaku wiodący przez Serbię. Cesarz urodził się w Felix Romuliana (koło dzisiejszego Zajczaru). Ruiny tego miasta uchodzą za jeden z ważniejszych obiektów na liczącym 600 kilometrów szlaku w Serbii. Jego trasa wiedzie przez Nisz (dawny Naissus) oraz Sremską Mitrovicę (kiedyś rzymskie Sirmium), gdzie stoi wielki nieodsłonięty rzymski hipodrom, okryty współczesną zabudową miasta. W Sirmium urodzili się słynni cesarze: Trajan, Aurelian i Konstancjusz II.

Na terenie Chorwacji szlak biegnie wzdłuż wybrzeża dalmatyńskiego. Turyści obejrzą tutaj zbudowany na przełomie III i IV wieku pałac Dioklecjana w Spalatum (obecnie - Split), którego projekt powstał na wzór warownego obozu rzymskiego. To jeden z najpiękniejszych obiektów na szlaku. Obejmie ona również Pulę na półwyspie Istria ze znanym, dobrze zachowanym amfiteatrem.