+ Odpowiedz na ten temat
Poka wyniki od 1 do 9 z 9

Temat: Szlak turystyczny "wite miejsca Warmii"

 1. #1
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513

  Szlak turystyczny "wite miejsca Warmii"

  Siedem sanktuariw pielgrzymkowych, m.in. w Gietrzwadzie, Stoczku Klasztornym i witej Lipce znajdzie si na tworzonym szlaku turystycznym "wite miejsca Warmii". Turyci, ktrzy nim pod, bd mogli m.in. oglda w infokioskach filmy o historii sanktuariw i ich architektonicznych osobliwociach.
  Sanktuaria w Gietrzwadzie i witej Lipce nale do najbardziej znanych w kraju - pierwsze jest jedynym w Polsce miejscem objawie Maryjnych uznanych przez Koci katolicki, wita Lipka nazywana per baroku synie m.in. z piknych ruchomych organw.
  "Pozostae sanktuaria na Warmii cho s bardzo cenne pod wzgldem zabytkowym i historycznym, nie s tak znane ani wystarczajco promowane, std pomys na utworzenie szlaku pielgrzymkowego" - powiedziaa PAP wojewdzki konserwator zabytkw w Olsztynie Barbara Zalewska. To wanie Warmisko-Mazurski Urzd Ochrony Zabytkw koordynuje powstawanie szlaku i na ten cel pozyska z Regionalnego Programu Operacyjnego ponad p miliona zotych.
  Na szlaku "wite miejsca Warmii" oprcz Gietrzwadu i witej Lipki znajd si barokowe kocioy w Stoczku Klasztornym, gdzie w latach 1953-54 wiziony by kardyna Stefan Wyszyski, Kronie i Chwalcinie (wszystkie te sanktuaria znajduj si w powiecie lidzbarskim) oraz witynie w Tokowie i Glotowie k. Dobrego Miasta.
  "Na szlaku pielgrzymkowym stan talice informacyjne, drogowskazy oraz pi kioskw multimedialnych" - dodaa Zalewska. W kioskach tych maj by m.in. wywietlane filmy i mapy. Jeden z filmw ma by powicony sanktuarium w Stoczku Klasztornym. Zalewska zapowiedziaa, e w tej prezentacji zostanie pooony nacisk na posta kardynaa Wyszyskiego, poniewa w 2011 roku przypada 30. rocznica jego mierci.
  Pozostae filmy maj mwi o historii sanktuariw i ich osobliwociach, np. o tym, e do w. Rocha z kocioa w Tokowie przez lata ludzie pielgrzymowali ze zwierztami - psami, krowami, komi, owcami. Niewykluczone, e na potrzeby filmu o tym kociele pielgrzymka taka zostanie odtworzona. W prezentacji zostan te pokazane wartoci architektoniczne wity.
  W kadej ze wity biorcych udzia w projekcie znajd si informacje o pozostaych obiektach na szlaku, tak by uatwi turystom dojazd do nich.
  Szlak turystyczny "wite miejsca Warmii" ma zosta stworzony w przyszym roku.

 2. #2
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513

 3. #3
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Na tworzonym wanie szlaku turystycznym "wite miejsca Warmii" znajdzie si siedem sanktuariw pielgrzymkowych, m.in. w Gietrzwadzie, Stoczku Klasztornym oraz witej Lipce. Jedn z atrakcji przygotowanych dla turystw bd wywietlane w infokioskach filmy o historii sanktuariw oraz ich architektonicznych osobliwociach. Sanktuarium w Gietrzwadzie jest jedynym w Polsce miejscem objawie Maryjnych, ktre zostay uznane przez koci katolicki. wita Lipka, nazywana per baroku jest znana w caej Polsce m.in. z ruchomych organw. Pozostae miejsca kultu nie s Polakom tak dobrze znane, zatem Warmisko-Mazurski Urzd Ochrony Zabytkw podj si koordynacji tworzenia szlaku. Pozyska rwnie na ten cel ponad p mln z z Regionalnego Programu Operacyjnego.

  Na nowym szlaku znajd si take barokowe kocioy w Stoczku Klasztornym, (w ktrych w latach 1953-54 by wiziony kardyna Stefan Wyszyski), Kronie i Chwalcinie (powiat lidzbarski), witynie w Tokowie oraz Glotowie k. Dobrego Miasta.

  Na szlaku pielgrzymkowym zostan umieszczone tablice informacyjne, drogowskazy, a take pi kioskw multimedialnych. W kioskach bdzie mona obejrze m.in. filmy oraz mapy. Filmy bd opowiada nie tylko o historii sanktuariw, ale rwnie rnych osobliwociach tudzie ciekawostkach z nimi zwizane.

 4. #4
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Stoczek Klasztorny- Sanktuarium Maryjne  http://www.stoczek.pl/

 5. #5
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  wita Lipka - ta niewielka miejscowo znana ju od XV wieku jako miejsce licznych pielgrzymek, pooona jest w pobliu Ktrzyna nad jeziorem Dejnowa. Co roku, ponad 100tys. turystw przyjedajcych na Mazury, odwiedza znajdujce si tu Sanktuarium Maryjne. Z.powodu licznych grup pielgrzymw, wita Lipka czsto nazywana jest "Czstochow Pnocy".
  wita Lipka - to sawne sanktuarium Maryjne ju od redniowiecza przycigajce rzesze pielgrzymw nie tylko z Warmii i Prus, ale take z najdalszych zaktkw Polski.-
  wita Lipka - to take obiekt zabytkowy niezwykej wartoci, zaliczany do najwspanialszych okazw pnego baroku w Polsce. Zesp architektoniczny zoony z kocioa, kruganku i klasztoru, posiada zachowan w idealnym stanie bogat i rnorodn dekoracj. Skadaj si na ni rzeby, freski, obrazy na ptnie, wyroby zotnicze oraz rzadko spotykane w takiej obfitoci dziea artystycznego kowalstwa. W ostatnich latach wita Lipka staa si take miejscem wypoczynku i rekreacji. Lasy i jeziora przycigaj coraz wiksze rzesze wczasowiczw.

  http://www.swlipka.org.pl/index.php?...&id=3&Itemid=2

 6. #6
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Gietrzwad ley w poowie drogi midzy Ostrd i Olsztynem, na skraju poudniowej Warmii, otoczony niewielkimi wzgrkami nad rzek Giw, prawym dopywem Paski. Akt lokacyjny osadzie wydaa 19 maja 1352 roku Warmiska Kapitua Katedralna. Gietrzwad sta si sawny dziki Objawieniom Matki Boej, ktre trway od 27 czerwca do 16 wrzenia 1877 roku. Gwnymi wizjonerkami byy: trzynastoletnia Justyna Szafryska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie pochodziy z niezamonych polskich rodzin. Matka Boa przemwia do nich po polsku, co podkreli ks. Franciszek Hipler, "w jzyku takim, jakim mwi w Polsce". Matka Boa, na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jeste? Odpowiedziaa: "Jestem Najwitsza Panna Maryja Niepokalanie Poczta." Na pytanie czego dasz Matko Boa? pada odpowied: "ycz sobie, abycie codziennie odmawiali raniec !"

  http://sanktuariummaryjne.pl/start/

 7. #7
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Gotowo: Warmiska Jerozolima

  Gotowo synie z Kalwarii, zbudowanej na wzr jerozolimskiej. Zbudowano j w XIX za pienidze miejscowego kupca, ktry z pielgrzymki do Ziemi witej wrci z takim wanie pomysem.
  Johannes Merten, bo tak zwa si w kupiec, mae kamyki, ktre znalaz na Drodze Krzyowej w Jerozolimie, zabra ze sob jako relikwie. Zostay umieszczone w kaplicach - stacjach.

  Kalwari budowano w latach 1878-1893 na obszarze 7 hektarw. Zadbano nawet o to, aby wiernie odzorowa dugo i nachylenie Drogi Krzyowej z Jerozolimy. W sumie w Gotowie jest 14 stacji Drogi Krzyowej oraz kaplica Pana Jezusa w Ogrjcu i grota Matki Boej z Lourdes ze rdem.


  Gotowo ley w wojewdztwie warmisko - mazurskim, 5 kilometrw na poudnie od Dobrego Miasta, przy drodze 530.


  http://www.glotowo.pl/


 8. #8
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Sanktuarium Maryjne w Kronie
  Koci zbudowano w latach w latach 1709-1759 na dbowych palach. Budow samego kocioa zakoczono w 1720 roku. Wykaczanie wntrza i zdobienia fasady zakoczono jednak dopiero w 1759 roku.
  Koci ma siedem otarzy. Jest otoczony krugankami z XVIII w. Sanktuarium p.w. Nawiedzenia NMP wzorowane byo na witej Lipce. Kult maryjny w Kronie zwizany by ze znalezieniem w kocu XIV w. w rzece figurki Matki Boej.
  W latach 1710-14 zmieniono koryto rzeki, aby otarz gwny postawi dokadnie w miejscu znalezienia figurki.

  http://www.szlak-pielgrzymkowy.pl/Kr...je-sanktuarium

 9. #9
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,513
  Sanktuarium Podwyszenia Krzya witego w Chwalcinie

  Najmniejsze z warmiskich sanktuariw, oywia sie w niedziele o 11:00, kiedy z odlegych o 9 kilometrw Bayn ksidz proboszcz przyjeda odprawi msz. W pozostae dni kociek otoczony krugankami pi, niedostepny dla przypadkowych, rzadkich przejezdnych. Chyba e... chyba e zapukamy do drzwi domu z czerwonej cegy po przeciwnej stronie drogi i poprosimy o pokazanie nam wntrza wityni. Ja tak zrobiam. Warto byo.

  Koci w Chwalcinie przetrwa wszystkie historyczne burze. Jego wystrj pochodzi z I poowy XVIII wieku - wtedy wzniesiono wityni na miejscu niszczejcej kaplicy z czarnym krucyfiksem, do ktrego od stuleci cigny pielgrzymki.

  Krucyfiks, datowany na ok. 1400 rok, umieszczony zosta w centralnej czci barokowego otarza gwnego i jest tam do dzi. Opisy cudownych uzdrowie, jakie nastpiy za jego pomoc, znale mona pord barwnych malowide na sklepieniach.


  https://www.facebook.com/chwalecin
  http://www.szlak-pielgrzymkowy.pl/Ch...je-sanktuarium

+ Odpowiedz na ten temat

Uprawnienia

 • Nie moesz zakada nowych tematw
 • Nie moesz pisa wiadomoci
 • Nie moesz dodawa zacznikw
 • Nie moesz edytowa swoich postw