We wtorek prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i śródlądową.

Zgodnie ze zmianami skargi podróżnych będzie rozpatrywać dyrektor urzędu morskiego lub dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej. Zmianami zostanie objęty kodeks morski, prawo przewozowe, ustawa o żegludze śródlądowej i ustawa o usługach turystycznych.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych, które zobowiązują państwa członkowskie do wyznaczenia organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów odnośnie wykonywania przewozów i rejsów wycieczkowych na morzu lub po wodach śródlądowych.

W Polsce w tych gałęziach transportu nie ma urzędu centralnego, który byłby odpowiednikiem np. Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zmiany w przepisach zakładają, że egzekucją przepisów zajmą się odpowiedni terytorialnie dyrektorzy urzędów morskich i żeglugi śródlądowej. Ewentualne skargi pasażerów będzie natomiast rozpatrywać jeden, wskazany w rozporządzeniu, dyrektor urzędu morskiego i jeden, wybrany w ten sam sposób, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej.

Nowe prawo będzie pozwalało na nakładanie kar finansowych na naruszających swoje obowiązki przewoźników. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.