Szanujemy prywatno naszych uytkownikw i chcemy, aby korzystajc z naszej strony czuli si bezpiecznie. Poniej przedstawiamy fragment naszej Polityki Prywatnoi odnoszcy si do tzw. plikw Cookies.
Szanowny Uytkowniku!
  1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mog by zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyane przez nasz serwer albo serwisy, do ktrych odwoujemy si w naszych witrynach, np. pokazujc multimedia.
  2. Ciasteczka i podobne technologie uywane s w witrynach internetowych przede wszystkim ze wzgldu na wygod uytkownikw, m.in po to, by jak najlepiej dostosowa treci i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwa, a take w celach statystycznych.
  3. Pliki ciasteczek wysyamy wyjtkowo. Su one tworzeniu statystyk, ktre pomagaj dostosowa zawarto stron do oczekiwa uytkownikw, zapamitaniu preferowanego wygldu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu gosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez uytkownika kilkuetapowych czynnoci (np. dodania artykuu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy rwnie z ciasteczek sucych dopasowaniu wywietlanych reklam do zainteresowa odwiedzajcych witryny.
  4. Oprcz ciasteczek wysyanych z naszego serwera za porednictwem naszych witryn, pliki cookies mog by wysyane take z serwerw stron, do ktrych si odwoujemy, np. YouTube czy serwisw spoecznociowych.
  5. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w aden sposb nie przetwarzamy.
  6. Kady uytkownik moe zmieni ustawienia dotyczce ciasteczek w uywanej przez siebie przegldarce, w tym zupenie wyczy moliwo ich zapisywania. Jeli nie wyczysz moliwoci zapisywania ciasteczek pochodzcych z naszych witryn, oznacza to Twoj zgod na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
  7. Jeeli zdecydujesz si na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie bdzie moliwe korzystanie z niektrych treci treci i usug udostpnianych w naszych witrynach, w szczeglnoci wymagajcych logowania. Wyczenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku moliwoci przegldania stron w naszych witrynach.
Jak wyczy ciasteczka?

Kady uytkownik Internetu moe dostosowa poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym cakowicie zablokowa moliwo pozostawiania plikw cookies. Zwiksza to poziom bezpieczestwa i ochrony danych, ale moe take uniemoliwia niektre funkcje, np. zalogowanie si do witryny.

Informacje na temat ustawie dotyczcych ciasteczek w poszczeglnych przegladarkach dostpne s na poniszych stronach:Jeli korzystasz z urzdzenia przenonego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj si z opcjami dotyczcymi ochrony prywatnoci w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urzdzenia.

Zastrzeenia prawne
Witryna www.voyageforum.pl jest udostpniania na warunkach opisanych poniej, z dodatkowymi zastrzeeniami zawartymi w dokumencie Prawa autorskie.
Witryna www.voyageforum.pl jest dostpna w takim stanie w jakim uytkownik j otrzymuje z serwera obsugujcego. Waciciel witryny nie udziela adnych gwarancji co do dostpnoci serwisu, ktra moe by ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania uytkownika.
Mimo dooenia wszelkich moliwych stara nie gwarantujemy, e informacje i ceny zawarte na naszych stronach s wolne od uchybie i bdw, ktre nie mog by jednak podstaw do roszcze. Dlatego te informacje znajdujace si tam wymagaj potwierdzenia.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany zawartoci witryny w kadej chwili przez wyczanie stron wczeniej dostpnych i wczanie nowych stron, nie bierzemy te adnej odpowiedzialnoci za zdarzenia wynike podczas przegldania stron witryny www.voyageforum.pl. Ponadto wszelka zawarto witryny ma wycznie charakter informacyjny i nie moe by traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W celu poprawienia funkcjonalnoci witryny www.voyageforum.pl istnieje prawdopodobiestwo zamieszczania odwoa hipertekstowych do zasobw internetowych podmiotw trzecich. W takim przypadku uytkownik powinien zapozna si z ograniczeniami prawnymi majcymi zastosowanie dla tych zasobw.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do zawartoci witryny internetowej www.voyageforum.pl s w caoci zastrzeone na rzecz B.P. F.Fogg. Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nonikach, bez wczeniejszej pisemnej zgody BP.F.Fogg jest zabronione poza wyjtkami opisanym poniej. Uytkownik witryny ma prawo przegldania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plikw tymczasowych. Ponadto uytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego uytku.
Prawo uytkowania caej witryny jest ograniczone do zastosowa prywatnych i niekomercyjnych. Wykorzystanie materiaw okrelonych jako "prasowe" jest dozwolone pod warunkiem zacytowania rda informacji.

Deklaracja poszanowania prywatnoci

BP. F.Fogg owiadcza, e:
Informacje o charakterze nie osobowym s zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na jej podstawie tworzone s statystyki zbiorcze dotyczce ruchu na witrynie, uytkownikw i ich zachowa. Informacje osobowe zbierane s wycznie w sposb jawny i za wyran zgod uytkownika. Dane te nie s przekazywane podmiotom trzecim bez zgody uytkownika. Ponadto uytkownik ma prawo ich przegldania, modyfikowania lub wymazania w kadej chwili. Powzito wszelkie adekwatne kroki w celu prawidowego zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych, ze szczeglnym uwzgldnieniem zablokowania nieautoryzowanego dostpu. Jednak z przyczyn technicznych odpowiedzialno BP F.Fogg z tego tytuu jest ograniczona wycznie do zagroe wynikajcych z racego niedbalstwa. W celu usprawnienia dziaania witryny, na dysku twardym komputera uytkownika mog by zapisywane pliki tekstowe, tzw. cookie. Ich celem jest identyfikacja komputera uytkownika w celu szybszego dostpu do niezbdnych zasobw oraz w celach statycznych.