+ Odpowiedz na ten temat
Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8

Temat: Konsularne i praktyczne zalecenia

 1. #1
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,519

  Konsularne i praktyczne zalecenia

  Obywatele RP korzystają z prawa do swobodnego przepływu ludności w ramach UE/EOG. Z uwagi na przynależność Polski i Islandii do strefy Schengen zniesiono kontrolę dokumentów uprawniających do podróży na granicach lądowych i morskich. Stan ten nie zwalnia jednak obywateli polskich od obowiązku posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego, który na życzenie odpowiednich władz należy okazać.
  Obywatele polscy mogą przebywać na terenie Islandii bez konieczności posiadania zezwolenia na pobyt i rejestracji do 3 miesięcy. Podjęcie pracy lub przedłużenie pobytu wiąże się z obowiązkiem dokonania rejestracji w Narodowym Rejestrze (www.skra.is).

  Nie ma obowiązku meldunkowego w przypadku pobytu turystycznego.

 2. #2
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,519
  Islandia jest krajem bezpiecznym, w którym nie istnieje szczególne zagrożenie przestępczością.

  Nie ma ograniczeń. Należy jednak pamiętać o surowości klimatu, bardzo dużych odległościach między obszarami zamieszkanymi oraz gwałtownych zmianach warunków atmosferycznych niezależnie od pory roku. W Islandii jest wiele dróg nie utwardzonych, szutrowych, często są one bardzo wąskie (na szerokość jednego samochodu), dotyczy to również mostów. Zalecana jest więc daleko idąca ostrożność podczas jazdy samochodem. Drogi w górach w środkowej części Islandii mają nawierzchnię szutrową, nieutwardzoną. Wiele dróg w górach jest otwarta tylko w okresie letnim. Do poruszania się po nich niezbędny jest samochód terenowy z napędem na cztery koła i wysokim zawieszeniem. Zalecana jest jazda w grupach (dwa, trzy samochody). Przed planowaną podróżą samochodem w rejonach górskich należy zapoznać się z informacją o stanie dróg na stronie internetowej Urzędu Drogowego: (www.vegagerdin.is/english/). Obowiązują wysokie mandaty za przekroczenie prędkości oraz tzw. jazdę "off-road" poza wyznaczonymi miejscami.

 3. #3
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,519
  Podczas pobytu o charakterze turystycznym honorowane jest polskie prawo jazdy (maksymalnie przez 6 miesięcy). Obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok i używanie pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach pojazdu. Dzieci (dotyczy to również niemowląt) przewożone są w specjalnych fotelikach. W okresie zimowym bezwzględnie wymagane są opony zimowe, a w szczególnie trudnym terenie również łańcuchy. Dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/godz., 80 km/godz. na drogach o utwardzonej nawierzchni poza obszarem zabudowanym i 90 km/godz. na drogach asfaltowych poza obszarem zabudowanym. Islandzkie prawo zabrania jazdy samochodem poza wyznaczonymi drogami.

 4. #4
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,519
  Policja i służby celne w Islandii mają bardzo szeroki zakres uprawnień. W szczególności uprawnione są do kontrolowania pojazdów i osób nie tylko na przejściach granicznych, ale również na terenie całego kraju i w każdej sytuacji. Noszenie w miejscu publicznym noża lub ostrego narzędzia o długości ostrza ponad 7 cm jest traktowane przez policję na równi z posiadaniem broni. W związku z tym na jego posiadanie wymagane jest specjalne zezwolenie miejscowych władz. W przypadku konfliktu z prawem karnym i zatrzymania przez policję każdy cudzoziemiec ma prawo do tłumacza i bezpłatnej pomocy adwokackiej.

 5. #5
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,519
  W Islandii nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Szczepienia przed przyjazdem nie są obowiązkowe. Obywatele RP objęci systemem ubezpieczenia (NFZ) w kraju mają zagwarantowany dostęp do pomocy medycznej na terenie Islandii w nagłych przypadkach na takich samych zasadach jak osoby objęte islandzkim systemem ubezpieczenia zdrowotnego - po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym do Islandii zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, ew. następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz transport chorego do kraju. Szczegółowe informacje o EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl.

  W Islandii uzyskanie porady medycznej związane jest z opłaceniem tzw. udziału własnego (opłata zryczałtowana nie podlegająca refundacji). Dotyczy to również osób objętych islandzkim systemem ubezpieczenia. Koszty leczenia w Islandii dla osoby nie ubezpieczonej są bardzo wysokie.

 6. #6
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,519
  Islandia nie jest w pełni objęta unią celną, dlatego też obowiązują tu inne niż w Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwozu towarów przez turystów.

  Bez cła i innych podatków można wwieźć do Islandii oprócz rzeczy osobistych potrzebnych na czas podróży:

  - żywność (do 3 kg o wartości nie przekraczającej 13 tys. ISK, z wyjątkiem produktów surowych),
  - napoje alkoholowe ( 1litr mocnego alkoholu (o zawartości alkoholu powyżej 22%) i 1litr wina i 6 litrów piwa, ewentualnie 1 litr mocnego alkoholu i 9 litrów piwa lub 1,5 litra wina i 9 litrów piwa lub 12 litrów piwa
  - 200 szt. papierosów lub 250 g innych wyrobów tytoniowych,
  - napoje alkoholowe mogą wwozić osoby, które ukończyły 20 rok życia, wyroby tytoniowe i papierosy osoby, które ukończyły 18 rok życia.

  Przedmioty, których wwóz jest zabroniony bez specjalnego zezwolenia:

  - telefony i inne wyposażenie telekomunikacyjne (nie dotyczy to jednego używanego telefonu komórkowego GSM),
  - sprzęt wędkarski, sprzęt oraz odzież do jazdy konnej (jeśli przedmioty te były używane poza terenem Islandii, można je wwieźć pod warunkiem przedstawienia organom celnym zaświadczenia upoważnionych służb weterynaryjnych innych państw o wykonanej dezynfekcji; przedmioty te można poddać dezynfekcji przy wjeździe do Islandii na koszt właściciela),
  - broń i amunicja (o ile samo wwożenie tego typu przedmiotów jest dozwolone, to podlega zgodzie komendanta policji). Posiadacz europejskiego pozwolenia na broń, może jednak bez odrębnego pozwolenia wwieźć broń wyszczególnioną w posiadanym dokumencie, o ile planowany pobyt w Islandii nie przekracza trzech miesięcy,
  - zwierzęta domowe (wwóz jest możliwy na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa Republiki Islandii pod warunkiem odbycia kwarantanny),
  - lekarstwa (niewielka ilość lekarstw niezbędnych na czas pobytu, maksimum na 100 dni, jest dozwolona; funkcjonariusz służby celnej ma prawo zażądać okazania świadectwa lekarskiego),
  - kwiaty, nasiona i inne rośliny (bez zezwolenia można wwieźć np. bukiet kwiatów zawierający maksimum 25 szt.).

  Przedmioty, których wwóz jest zabroniony:
  - narkotyki i środki odurzające,
  - tytoń do żucia i tabaka,
  - surowe produkty żywnościowe (np. surowe mięso i wędliny, nie przegotowane mleko, surowe jaja itp.; zakaz dotyczy również suszonego, wędzonego, solonego mięsa i innych suszonych produktów żywnościowych)
  - różnego rodzaju broń (sztylety o ostrzu przekraczającym długość 12 cm, noże i sztylety sprężynowe, kastety, pałki, kajdanki itp.).

  Obowiązkiem turysty jest zgłoszenie służbom celnym przedmiotów, których wwóz objęty jest zakazem. Nie ma limitu wartościowego wwożonej gotówki, o ile wwożąca lub wywożąca ją osoba jest jej prawowitym właścicielem i w razie wątpliwości ze strony służb celnych może udowodnić tytuł własności. Osoba wjeżdżająca do Islandii lub opuszczająca ten kraj jest obowiązana zgłosić służbom celnym posiadane środki finansowe w gotówce przekraczające równowartość 15 tys. EUR.

  Można uzyskać zwrot podatku VAT za zakupione w wyznaczonych sklepach towary przeznaczone do użytku poza granicami Islandii. Podstawą do ubiegania się o zwrot VAT przy wyjeździe z Islandii jest wydany przez sklep specjalny druk Tax free, dowód zapłaty za towar, okazanie zakupionych przedmiotów w stanie nienaruszonym w zaplombowanym przez obsługę sklepu opakowaniu oraz dokument podróży.
  Szczegółowe informacje w języku angielskim na stronie www.tollur.is .

 7. #7
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,519
  • Islandia jest krajem o niezwykle czystej wodzie. Można pić wodę zimną z kranów bez przegotowania.
  • Działa zintegrowany system alarmowy policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Numer telefonu - 112.
  • Aktualne informacje o warunkach życia na Islandii w języku polskim mozna znaleźć na stronie www.mcc.is.
  • Przy wymianie waluty urzędnik bankowy ma prawo poprosić o okazanie dokumentu tożsamości. O taki dokument może być również poproszona osoba dokonująca płatności kartą płatniczą lub kredytową wydaną poza Skandynawią. Na Islandii powszechne są płatności kartami płatniczymi lub kredytowymi.
  • W związku z kryzysem gospodarczym, który dotknął Islandię w drugiej połowie roku 2008, dużym wahaniom podlegają kursy islandzkiej korony. Dokonując transakcji należy zwrócić uwagę na aktualny kurs miejscowej waluty. Wprowadzone zostały ograniczenia w obrocie walutami zagranicznymi.
  • Strona internetowa www.informacje.is publikuje wybór najświeższych wiadomości prasowych w języku polskim.
  • Miasto Reykjavik prowadzi stronę internetową w języku polskim, którą można otworzyć klikając na znaczek w polskich barwach narodowych na stronie www.reykjavik.is. Znaleźć można na niej różne przydatne informacje dotyczące życia na Islandii oraz wiadomości o aktualnych wydarzeniach kulturalnych w stolicy Islandii.
  • Zalecane jest dokonanie rozeznania na islandzkim rynku pracy i przynajmniej wstępne umówienie się co do podjęcia zatrudnienia z pracodawcą przed przyjazdem do tego kraju. Osoby nie znające języka angielskiego muszą zdawać sobie sprawę, iż znalezienie zatrudnienia jest prawie niemożliwe. Zdecydowanie odradza się wyjazd do pracy bez wcześniejszego zapewnienia kontraktu z pracodawcą oraz znalezienia mieszkania.
  • W Centrum Międzykulturowym, Intercultural Center przy ulicy Laugavegur 71 w centrum Reykjaviku można otrzymać istotne dla cudzoziemców informacje prawne, socjalne oraz kulturalne (telefon: 00354 530 93 00, www.ahus.is lub www.asetur.is, adres mailowy: asetur@asetur.is).
  • Znajomość języka angielskiego na terenie Islandii jest powszechna.
  • Przewóz zwierząt
  • Przepisy regulujące przywóz zwierząt zza granicy są bardzo skomplikowane. Nie ma możliwości przywozu psa, kota czy fretki na podstawie tzw. europejskiego paszportu. Obowiązkowe jest uzyskanie zezwolenia na wwóz zwierzęcia do Islandii i zamówienie kwarantanny przed przyjazdem. Szczegółowe informacje na temat wwozu zwierząt można uzyskać w Ministerstwie Rybołówstwa i Rolnictwa: Ministry of Fisheries and Agriculture, Chief Veterinary Office, Skulagata 4, 150 Reykjavik, tel. 00354 545 83 00, faks 00354 552 11 60.

 8. #8
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,519
  Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, w Reykjaviku rozpoczęła działanie ambasada RP w Republice Islandii. Głos i rola Polaków, którzy stanowią dziś najliczniejszą grupę narodowościową w Islandii, będą teraz jeszcze silniejsze.

  Utworzenie ambasady w Reykjaviku ma służyć wzmocnieniu kontaktów politycznych między Polską, a Islandią, a także zacieśnieniu współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowej. Otwarcie ambasady ma szczególne znacznie dla polskich obywateli, których na terenie Islandii przebywa obecnie ponad 10 tysięcy.

  Stanowią największą grupę narodowościową, spośród obywateli państw obcych mieszkających na Islandii – to ponad połowa ogółu zarejestrowanych cudzoziemców. Podniesienie znaczenia i roli naszych obywateli w społeczeństwie islandzkim i jego środowiskach opiniotwórczych jest jednym z ważniejszych zadań ambasady.
  Wszelkie dane adresowe oraz kontaktowe urzędu pozostają bez zmian (Islandia, 105 Reykjavík, Ţórunnartun 2). W dniu utworzenia nowej polskiej placówki dyplomatycznej w Islandii stanowisko kierownika urzędu w randze chargé d’affaires objął Lech Mastalerz.
  Jest to piąta – po Helsinkach, Sztokholmie, Kopenhadze i Oslo – ambasada polska w krajach nordyckich.

  Utworzenie ambasady RP w Islandii jest elementem realizowanej przez ministra Radosława Sikorskiego racjonalizacji sieci zagranicznych przedstawicielstw Polski.

  Adres:
  Ambasada RP
  w Reykjaviku

  Ţórunnartún 2
  105 Reykjavik

+ Odpowiedz na ten temat

Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów