+ Odpowiedz na ten temat
Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9

Temat: Szlaki turystyczne na hrubieszczyźnie

 1. #1
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,862

  Szlaki turystyczne na hrubieszczyźnie

  Szlak Gocki

  Szlak turystyczny przebiega z miejscowości* Masłomęcz do Kryłowa.
  Masłomęcz w II-V w. był stolicą kotliny Hrubieszowskiej zamieszkiwanej przez Gotów. W dalszej części przebiega przez Mieniany i Kosmów położony w Nadbużańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Kolejnym etapem jest podróż przez Kolonie Kryłów obok figury św. Mikołaja z wilkiem i cudownym źródełkiem (ciekawostką jest legenda krążąca wokół figury wilka, który pozbawiony jest częściowo jednego ucha), aż do Kryłowa gdzie znajdują się ruiny zamku na wyspie, brama pałacowa, mury poklasztorne, a także zabytkowy Kościół.
  „Szlak gocki" prowadzi nie tylko przez najbardziej atrakcyjne miejsca wykopalisk południowej części Kotliny Hrubieszowskiej ale również przez ciekawe miejsca krajobrazowe, historyczne i unikalne, wspaniałe relikty przyrody takie jak:
  1. Masłomęcz - chata gocka; jest rekonstrukcją obiektu z IV w. po Chr. odkrytego w Hrubieszowie na Podgórzu. Całkowita jej powierzchnia użytkowa (200 m2) dzieli się na część: mieszkalną i gospodarczą. Części nadziemną odtworzono na podstawie analogii skandynawskich i mołdawskich.
  *
  2. Cmentarzysko gockie zniszczone ostrzałem artyleryjskim w I wojnie przecina dzisiaj szosa. Odkryto pozostałości szkieletów i drobnych przedmiotów z wyposażenia grobów z III w.
  *
  3. Masłomęcz „Stolica" gockiej Kotliny Hrubieszowskiej, zajmuje rozległy obszar pomiędzy szosą z Hrubieszowa do Mircza a ulicą Zieloną w Masłomęczu, sięgając Cichobórskiego Lasu.
  *
  W starożytności, równolegle pomiędzy nimi, przecinała ją droga. Szacuje się, że jej zabudowę mogło tworzyć nawet 200 chat, takich, jak ta zrekonstruowana. To największa osada gocka z Kotliny Hrubieszowskiej.
  *
  *4. Masłomęcz Za zabudowaniami gospodarstwa Mazurów, na niewielkim wyniesieniu znajdowało się rozpoznane w całości cmentarzysko. Ogrodzone płotem na planie rombu miało w środku okrągły plac. Znajdowało się na nim 556 grobów, rozmieszczanych w rzędach i na łukach. U schyłku starożytności była tutaj też mała budowla słupowa o lekkiej konstrukcji ścian (kapliczka). Zabytki z cmentarzyska można oglądać w muzeach w Hrubieszowie
  i w Zamościu.
  *
  5. Mieniany - trasa wiedzie przez zaplecze gospodarcze masłomęckiej osady. Badano tutaj niewielką zagrodę rolną z III/IV w. W jej pobliżu odkryto w latach 50-tych XX wieku skarb monet rzymskich, które uległy rozproszeniu.
  *
  6. Kosmów - trasa biegnie wzdłuż rzeczki Bukowej, południowej granicy grupy masłomęckiej. Krawędź jej doliny, to był prawdziwy raj dla osadników już w epoce kamienia. Nie znamy przyczyny, dla której gockie osadnictwo nie chciało tak długo jej przekroczyć.
  *
  7. Kosmów U ujścia Bukowej do Bugu znajdowała się spora osada gocka, być może strzegąca tego kluczowego miejsca. Na polach pomiędzy parkiem dworskim a wsią jeszcze w XIX w. widoczne było kurhanowe cmentarzysko wczesnosłowiańskie z VII-VIII w.
  *
  8. Szlak prowadzi przez południową część Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie znajduje się siedlisko czapli siwej (największe na Zamojszczyźnie), wdzięczny obiekt dla obserwacji ornitologicznych.
  *
  9. Wschodnia strona doliny Bukowej była w czasach gockich długo „ziemią niczyją", ale penetrowaną przez Gotów intensywnie. Najprawdopodobniej dopiero w końcu IV w. podporządkowali sobie oni ten obszar na kolejne 100 lat.
  *
  10. Kolonia Kryłów - przy „cudownym źródełku" znajduje się kamienna figura Św. Mikołaja (naturalnej wielkości), mającego z jednej strony kosz chleba, z drugiej postać kamiennego wilka. Tradycja procesji do tego miejsca sięga połowy XIX w.
  *
  11. Kryłów - najstarsza wzmianka z 1473 r. (Crilov); w roku 1520 pisano o nim jako o grodzie, a w r. 1523 już na pewno był miastem.
  Z wybudowanego w 1820 roku dworu Chrzanowskich zachowała się piętrowa oficyna, studnia i aleja dojazdowa. Z rozległego parku pozostała neogotycka brama. Kościół w stylu neogotyckim wzniesiono w latach 1859-1860 najprawdopodobniej w miejscu wcześniejszych świątyń drewnianych. Z klasztoru O.O. Reformatów zachowały się resztki piwnic i ogrodzenia oraz rokokowa figura św. Jana Nepomucena. Nie ma śladów po istniejących tutaj cerkwi Przemienienia Pańskiego i po synagodze. Na cmentarzu są nagrobki z pierwszej połowy XIX w.; kaplica cmentarna z 1855 r. i największy na Lubelszczyźnie grobowiec ziemny.
  *
  12. Kryłów Zamek Ostrorogów - zbudowany na wyspie opływanej odnogą Bugu, jak głosi legenda, w miejscu grodu wchodzącego w średniowieczu w system obronny grodów czerwieńskich. Do dzisiaj zachowały się imponujące wały okalające trójkątny majdan. Przed 1458 r. gród był w rękach księcia Romana Lubartowicza, od tej daty przeszedł na własność Mikołaja Tęczyńskiego, który zbudował zamek murowany w miejsce drewnianej warowni. Dokument z 1585 roku odnotowuje jako dziedziczkę zamku kasztelanową międzyrzecką z Tęczyńskich Ostrorogową. W 1651 roku gościł tutaj król Jan Kazimierz. W 1656 r. zamek złupili Szwedzi. W wieku XVIII twierdza popadła w ruinę. Do dzisiaj zachowały się malownicze, imponujące, nie do końca rozpoznane ruiny. Badania archeologiczne ujawniły ślady osadnictwa na wyspie przynajmniej od epoki brązu.

 2. #2
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,862
  Szlak cerkiewny

 3. #3
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,862
  Szlak historyczny
  Ziemia hrubieszowska posiada bogatą, ciekawą historię. Aby ją poznać należy zapoznać się z zabytkami, które po sobie zostawiła. Szlak historyczny prowadzi po terenach najważniejszych wydarzeń historycznych w rejonie. Wiele z nich odegrało znaczącą rolę w kształtowaniu historii Polski.
  *
  Hrubieszów (Muzeum im. ks. Stanisława Staszica, cerkiew prawosławna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny i dawna cerkiew greko- katolicka p.w. Św. Mikołaja, obecnie kościół Św. Stanisława Kostki, dworek zbudowany w II połowie XIX w., dworek Du Chateau).
  Czerniczyn (zabytkowy, murowany kościółek, wzniesiony w 1870 roku jako cerkiew unicka pw. Wszystkich Świętych).
  Masłomęcz (cmentarzysko i była osada Gotów II-IV wieku.).
  Mieniany (kaplica grobowa rodziny de Magura Madan).
  Kozodawy (kopiec-mogiła z okresu I wojny światowej)
  Gródek („Królewski Kąt”, największe w Europie cmentarzysko gockie, dawniej jeden z najważniejszych Grodów Czerwieńskich).
  Czumów ( pałac z przełomu XIX-XX wieków, wzniesiony dla rodziny Pohoreckich).
  Kryłów ( ruiny zamku Ostrorogów z XVI-XVII w., kościół pw. Narodzenia N.M.P z 1859-60r., neogotycka brama pałacowa J.B Chrzanowskich z 1820r. ).
  Dołhobyczów ( pałacowy zespół budowany przez Antonio Corazzi, cerkiew* Św. Szymona Słupnika z 1910r, która w czerwcu 2010r została wyremontowana., kościół neogotycki wybudowany w latach 1911-1914).

  Horoszyce ( cmentarz prawosławny- dawniej greckokatolicki z XVIII-XIX w.).
  Kościeszyn ( drewniana kapliczka pw. Św. Jana Nepomucena z 1889 r.).
  Myców ( kaplica grobowa rodziny Hulimków z 1900r.).
  Oszczów ( rzymskokatolicki kościół drewniany pw. Św. Barbary założony w 1949-52 r., skarbiec kościelny z 1746, barakowy dwór z II poł. XVIII w.,* barokowa figura Św. Jana Nepomucena z 1776 r.)
  Żniatyn (barokowy rzymskokatolicki kościół pw. św. Michała Archanioła z 1790r.).
  Werbkowice (pałac z I poł. XIX w., wraz z zespołem pałacowym, dawna cerkiew prawosławna, obecnie drewniany kościół p.w. NMB i Św. Michała).
  Podhorce ( cmentarz z okresu I wojny światowej).
  Turkowice ( dawny zespół klasztorny monasteru prawosławnego).
  Terebiń ( dawna cerkiew unicka, obecnie kościół p.w. Św. Piotra i Pawła).
  Trzeszczany ( zespół pałacowy Bełżeckich z XIX w., kościół z 1913-1923 r. p.w. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP).
  Uchanie ( cmentarz żydowski, kapliczka św. Jana i Antoniego, kościół renesansowy z 1625 roku p.w. NMP).
  Teratyn ( kościół p.w. Św. Stanisława BM z 1880 r., dawniej cerkiew prawosławna).
  Horodło (pozostałości zamku starostów horodelskich z XV w., znanego z zawartej w 1413 r. Unii Horodelskiej, tzw. „ Wały Jagiellońskie”- zamczysko, kościół parafialny p.w. św. Jacka, kościół filialny p.w. Św. Mikołaja i Podwyższenia Krzyża Świętego, budynek Urzędu Gminy z 1923 r.).
  Hrebenne (zespół dworski z ok. XIX w.)
  Kopyłów ( cmentarz prawosławny z II poł. XIX w., zespół dworski z ok. XIX w.)
  Strzyżów ( dawna cerkiew unicka z 1817r., aktualnie kościół p.w. Narodzenia NMP, dzwonnica z 1817r.).

 4. #4
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,862
  Królewski Kąt
  Jest to ścieżka historyczno-przyrodnicza. Pierwszym przystankiem siedmiokilometrowej trasy jest Gródek z okazałym ziemnym grodziskiem w widłach Huczwy i Bugu. Kopiec, o wysokości 20 metrów i sporym majdanie o wymiarach 40x60 m, oddzielony jest od okolicznych łąk głęboką fosą. W niedalekiej odległości znajdują się jeszcze: wzgórze Horodysko z reliktami jednej z dawnych osad towarzyszących grodowi Wołyń oraz wczesnośredniowieczny kurhan, zwany Księżycową Mogiłą, który według naukowców miałby kryć pochówek jakiegoś władcy. Od grodu Wołyń, zniszczonego przez Tatarów w 1240 roku, wzięła nazwę cała zachodnia dzielnica Rusi, później województwo wołyńskie w Rzeczypospolitej, a obecnie obwód wołyński w zachodniej Ukrainie.

  Wąwóz lessowy w Gródku
  Do interesujących obiektów przyrody ożywionej należą: wąwóz lessowy w Gródku, wyprowadzający ze swego mrocznego latem wnętrza na rozległe łąki nadbużańskie; ostaniec lessowy w Gródku, wznoszący się nad brzegami Huczwy, wykorzystywany w średniowieczu jako miejsce obronne. Na szczególną uwagę zasługuje przełom Huczwy przez osady lessu między Gozdowem a Podhorcami, który możemy podziwiać z jeszcze nie zdemontowanego mostu kolejki wąskotorowej .

 5. #5
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,862
  Szlak Nadbużański
  Znakowany na czerwono
  Kózki - Hrubieszów - Dołhobyczów
  Na terenie gminy i miasta Hrubieszów prowadzi przez:
  Husynne (szlak bocianich gniazd; cmentarz wojenny) - Moroczyn (ruiny zespołu dworskiego z XIX w.; park podworski ze stawem, starym cmentarzem prawosławnym i mogiłą podchorążego Stanisława Bąka z 1939 r.) - Dziekanów (pomnik Stanisława Staszica; zarządcówka Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego;
  kuźnia TRH; grobowiec pierwszego prezesa TRH - Józefa Grotthusa i jego żony Tekli; kaplica grobowa rodziny Grotthusów) - Hrubieszów (dom rodzinny prof. Wiktora Zina; dawna kwatera majora Henryka Dobrzańskiego, późniejszego „Hubala”; pomnik Bolesława Prusa i stara plebania - miejsce urodzenia autora Lalki i Faraona; dworek Du Chateau - Muzeum im. ks. St. Staszica, informacja turystyczna, siedziba Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego; jedyna w Polsce, XIII-to kopułowa cerkiew prawosławna; Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej) - Gródek (wczesnośredniowieczne grodzisko; stanowisko susła perełkowanego; wąwóz lessowy; stanowisko żołny; płaty roślinności stepowej; miejsce częstych prac wykopaliskowych) -*"Królewski Kąt", bagniste obniżenie na pograniczu gródecko-czumowskim, miejsce przeprawy przez Bug Bolesława Chrobrego, podczas wyprawy na Kijów w 1018 roku (wieża widokowa, płaty roślinności stepowej) - Czumów (eklektyczny pałacyk z XIX w.) - Ślipcze (tajemnicze kurhany z "Mogiłą Chrobrego"; przełom Bugu) - Kosmów (park podworski; kopiec-pomnik z okresu zarazy morowej).
  *

 6. #6
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,862
  Transgraniczna Trasa Turystyczna
  Składa się z dwóch pętli: nadbużańsko-archeologicznej i historyczno-staszicowskiej.
  Pętla nadbużańsko-archeologiczna
  znakowana na zielono

  Gródek (płaty roślinności stepowej; most kolejowy na Bugu - początek jedynej w Polsce linii szerokotorowej LHS; dolina rzeki Bug) - Czumów (eklektyczny pałacyk z XIX w. - kraniec ścieżki historyczno - przyrodniczej „Królewski Kąt”)
  - Ślipcze (tajemnicze kurhany z „Mogiłą Chrobrego”; przełom Bugu) - Kosmów (park podworski; kopiec-pomnik z okresu zarazy morowej) - Cichobórz („Czapliniec”- ostoja czapli siwej) - Masłomęcz (miejsce sensacyjnych odkryć archeologicznych dotyczących skandynawskich Gotów, replika Chaty Gockiej) - Czerniczyn (zabytkowy, murowany kościółek - dawna cerkiew unicka) - Gródek (wieża widokowa, panorama „Królewskiego Kąta”)

 7. #7
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,862
  Brodzica
  We wsi zachował się zabytkowy most kolejki wąskotorowej na Huczwie.
  Ciekawostką jest również „podwodna droga” prowadząca równolegle z mostkiem dla pieszych przez Huczwę. Droga ta łączy Brodzicę z Obrowcem.
  Atrakcją turystyczną jest również zegar słoneczny usytuowany obok miejscowej świetlicy.

 8. #8
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,862

 9. #9
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,862

+ Odpowiedz na ten temat

Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów