Dotychczasowe Białostockie Muzeum Wsi będzie od września samodzielną placówką o nazwie Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.
Białostockie Muzeum Wsi należy do chętnie odwiedzanych placówek muzealnych w regionie. Kierownik tej placówki dr Artur Gaweł opisuje, że w 2015 roku skansen odwiedziło ponad 95,3 tysiąca osób (w 2012 roku było to 69 tysięcy, w 2014 roku już 88,3 tysiąca). Dużą popularnością cieszą się różne festyny etnograficzne organizowane w skansenie, a także zajęcia edukacyjne z sokołami.

Białostockie muzeum Wsi powstało w 1982 roku jako oddział ówczesnego Muzeum Okręgowego w Białymstoku. Skansen ma 28 hektarów, ale tylko połowa tych gruntów jest zagospodarowana. Na jego terenie obecnie znajduje się 40 różnych obiektów, w tym, np. budynki mieszkalne ( np. chaty typu trojak czy chaty ze wschodniego Podlasia), gospodarskie, dwór z Bobry Wielkiej, różne obiekty tzw. małej architektury, np. kapliczki, krzyże. Gaweł wylicza, że kolejne 9 obiektów czeka już na przeniesienie na teren skansenu. Jednym z nich jest zabytkowy spichlerz z Kalinówki. Łącznie w Białostockim Muzeum Wsi jest ok. 20 tys. różnych eksponatów, działa 12 wystaw stałych. Skansen zatrudnia 22 pracowników.
http://www.muzeum.bialystok.pl/s,bia...um-wsi,60.html