Dawny zamek wyburzono, aby w XVI w. wybudowa renesansow budowl na wodzie wykorzystujc filary dawnego myna. Z czasem powsta most czcy zamek z drugim brzegiem rzeki (dziki Dianie z Poitiers) a potem na nim wybudowano galeri stanowic sal balow (dziki Katarzynie Medycejskiej). Nad galeri nadbudowno take dwa pitra przenaczone na apartamenty prywatne.

Z holu jest przejcie do obszernej galerii przebiegajcej przez ca dugo zamku. Monumentalny kominek na jej kocu jest jedynie atrap, to przez niego prowadz schody pozwalajce zej na drugi brzeg rzeki. Oczywicie, przechodzimy aby podziwia najbardziej malowniczy widok na zamek przegldajcy si w rzecznym zwierciadle.