Brzegi Wisły łączą cztery bezpłatne przeprawy promowe:

• "SŁONKA": Cypel Czerniakowski - Saska Kępa
• "PLISZKA": Most Poniatowskiego - Stadion Narodowy
• "WILGA": Podzamcze-Fontanny - ZOO
• "TURKAWKA": Nowodwory - Łomianki

W ciągu kilku minut można się przeprawić na drugą stronę rzeki, promy zabierają na pokład 12 osób oraz 12 rowerów, a prom "Wilga" zabiera na pokład 40 osób i 40 rowerów.
Promy od 29 kwietnia do 30 czerwca pływają tylko w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz dodatkowo 2 maja i 16 czerwca. Od 1 lipca do 31 sierpnia również w dni powszednie, a we wrześniu w pierwszą i drugą sobotę i niedzielę.