+ Odpowiedz na ten temat
Strona 2 z 3 PierwszyPierwszy 1 2 3 OstatniOstatni
Poka wyniki od 16 do 30 z 33

Temat: Przerne sondae turystyczne

 1. #16
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,519
  Prawie 90% spoeczestwa czyta recenzje internetowe przed podjciem decyzji zakupowych. Nie jest jednak pewne, e opinie zamieszczaj klienci, ktrzy faktycznie wykupili dan usug. Explore Research przeprowadzio badania na 500 dorosych Brytyjczykach, ktrzy byli w podry zagranicznej. Okazao si, e 33% osb zawsze sprawdza recenzje w internecie, 30% robi to czsto, 29% czasami, a tylko 8% - nigdy nie wchodzi do sieci, by uatwi sobie decyzj.

  Okoo 20% badanych przyznao si, e za recenzja wpyna na wybr innego miejsca podry czy hotelu. 69% ankietowanych szuka innych opinii przed wypracowaniem wasnej, ale rzadko w innych miejscach, serwisach itd.

  Explore Research zapytao take o wystawianie recenzji. 35% ankietowanych przyznao, e nigdy nie zamieszcza opinii z wypoczynku, czasami wypowiada si 41%, czsto 15%, a tylko 9% zawsze pisze o swoich odczuciach po wycieczce. Wikszo, bo 65% wystawia komentarze neutralne, tylko 7% negatywne.

  Wyniki bada jednoznacznie pokazuj, e recenzje internetowe nie s obiektywne. Prawie wszyscy czytamy opinie innych i si nimi sugerujemy, ale rzadko piszemy swoje. Nasz opini, czy opini o np. naszym hotelu, wyraa bardziej aktywna mniejszo. Dziki temu najbardziej wpywowi s ci najgoniejsi.

 2. #17
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,519
  Niemal poowa badanych polskich internautw (48%) przyznaa, e w ubiegym roku ograniczya wydatki turystyczne. W tym roku ch redukcji kosztw na wyjazdy turystyczne zadeklarowao ju tylko 40% badanych - wynika z badania na epanel.pl 3. #18
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,519
  Media naszych zachodnich ssiadw nie posiadaj si z radoci po publikacji danych Europejskiego Banku Centralnego o tym, e nawet Sowacy s bogatsi od Niemcw
  Przecitny Niemiec dysponuje mniejszym majtkiem ni przecitni obywatele wszystkich pozostaych krajw strefy euro — taki wniosek mona wysnu z opublikowanego wanie raportu Europejskiego Banku Centralnego, EBC. Raport powsta na podstawie ankiet w ktrych uczestniczyo 62 tys. gospodarstw domowych z eurolandu. Za wyznacznik sucy porwnaniu uzyskanych danych, posuya mediana, czyli warto dzielca uzyskane dane na p. Oznacza to, e poniej i powyej mediany znajduje si dokadnie tyle samo gospodarstw domowych. Okazao si, e biorc pod uwag warto netto zgromadzonego majtku, wczajc warto nieruchomoci przy uwzgldnieniu zaduenia, mediana w Niemczech to 51 tys. euro. Jest ona nisza ni nawet w Sowacji gdzie wynosi 61 tys. euro. Przy tym rednia eurolandu wynosi 109 tys. Bogatsi przy uyciu takiej metody s take Portugalczycy, Austriacy i nawet Grecy. Hiszpanie na tym tle to bogacze z wartoci 183 tys. euro na gospodarstwo. Bogatsi od Niemcw maj by Francuzi (116 tys.) i Cypryjczycy (267 tys.). Dane te dotycz jednak sytuacji z 2010 roku a wic z czasw przed zaamaniem si rynku nieruchomoci w Hiszpanii czy bankructwem Cypru.
  Oczywicie cakiem inaczej wyglda rednia statystyczna. Niemcy nie s ju w tej hierarchii na ostatnim miejscu ze redni wartoci posiadanego majtku w wys. 195 tys. euro na gospodarstwo. Jest i to tak poniej redniej eurolandu ksztatujcej si na poziomie 231 tys. euro. W tej statystyce Niemcw wyprzedzaj nadal Hiszpanie (291 tys.), Wosi (275 tys.) czy Cypryjczycy (671 tys.) nie mwic ju o mieszkacach Luksemburga bijcych wszystkich na gow w kadej statystyce.
  Co wicej, biorc pod uwag rednie dochody na jedno gospodarstwo Niemcy z 44 tys. euro rocznie s ju w czowce i wyprzedzaj ich jedynie Luksemburczycy (84 tys.), Belgowie (50 tys.), Holendrzy (46 tys.) i Finowie (45 tys.). Sowacy zamykaj t stawk z 14 tys. euro rocznie.

 4. #19
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,519
  Do jakich dziaa s w stanie posun si turyci, by jak najwicej zaoszczdzi na wakacjach? Okazuje si, e sposobw jest wiele. Podczas pobytu w hotelu mona udawa nowoecw kilka lat po lubie, witowa wyimaginowane urodziny, czy obchodzi rocznic p roku wczeniej. Niestety pomysy marketingowcw, ktrzy chc przycign jak najwicej turystw okazuj si zgubne. Wedug bada przeprowadzonych na Brytyjczykach przez firm OnePool, a zleconych przez ICE klienci hoteli uciekaj si do coraz to ciekawszych sposobw na ograniczenie wydatkw podczas podry wakacyjnych. Jak wynika z ankiety turyci oszczdzaj przede wszystkim na jedzeniu. Turyci pakuj jedzenie serwowane podczas niada, by unikn pacenia za lunch.

  11,2 % ankietowanych przyznao si, e potrafili zakra si do basenu ssiedniego orodka, po to by "wypoyczy" sprzt. Z kolei 7,65 % respondentw korzysta z usug transportowych innych hoteli. Do tego procederu przyznaje si a 39 proc. badanych. S te tacy, ktrzy opuszczaj restauracj lub bar bez pacenia rachunku.

  Rodzice dzieci zaniaj ich wiek, po to by paci mniej za bilety wstpu do parkw rozrywki - przyznao si 11,2 procent ankietowanych. Jedna trzecia badanych zadeklarowaa, e w trakcie podry wakacyjnych ucieka si do "innych" sposobw na oszczdzanie w trakcie wakacji.

 5. #20
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,519
  33% polskich internautek przyznaje, e to one w ich gospodarstwach domowych decyduj o wyborze kierunku wakacyjnego, za w przypadku kolejnych 40% - decyzja podejmowana jest wsplnie z partnerem, lecz z wiodc rol pa. Planujc wakacje Polki kieruj si gwnie rekomendacjami znajomych, a podczas wakacji chc przede wszystkich spdzi wicej czasu z rodzin. Polki s zadowolone ze swoich wakacji. 67% z nich przyznaje, e wakacje byy bardzo lub dosy udane, zdecydowanie niezadowolonych lub raczej niezadowolonych jest 16% badanych, za 17% respondentek nie byo w tym roku na wakacjach.

  Planujc wakacje Polki najczciej kieruj si rekomendacjami znajomych (59%), przegldaj rwnie portale turystyczne (48%) oraz czytaj opinie na forach internetowych (34%).

  Czym s wakacje dla Polek?
  najbardziej popularne odpowiedzi (moliwo udzielenia kilku odpowiedzi)


 6. #21
  Maxitravelek Maxitravelek jacky is on a distinguished road Avatar jacky
  Zarejestrowany
  Feb 2011
  Skd
  Redenovo
  Postw
  4,447
  i cu w tym jest -od dawna obserwuj prawie e wyczn aktywno pci pikniejszej w poszukiwaniu zotego runa urlopowego...
  takie wyjtki jak ja - to wypadek przy pracy - np. sondaowni :-)
  a co tym sdzi Grzeku i Ewa ?
  to przyjemne czasami y marzeniami twardo stpajc po ziemi...

 7. #22
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,519
  Prawie 70 proc. klientw oglnopolskiej sieci Wakacyjny wiat zdecydowao si w tym sezonie na wypoczynek trwajcy do omiu dniu. Blisko 40 proc. wyjedajcych rezerwowao miejsca ponad miesic wczeniej.

  Pierwsza dziesitka najpopularniejszych wakacyjnych kierunkw wybieranych przez turystw w sezonie letnim, nie zaskakuje. Klienci Wakacyjnego wiata, bdcego czci grupy eTravel, najczciej kupowali w minione wakacje wczasy w Grecji, Turcji i Hiszpanii. Grecj wybiera co czwarty kupujcy. W pierwszej pitce znalazo si take miejsce dla Bugarii, ktrej popularno stale ronie z roku na rok od kilku sezonw. List dziesiciu najczciej wybieranych pastw zamyka do niespodziewanie Rumunia, co pokazuje, e coraz czciej turyci decyduj si take na kierunki mniej komercyjne.

  Poziom ceny za osob za pobyt wakacyjny w ciepym kraju, utrzymuje si od jakiego czasu na podobnym poziomie i w tym roku rednia cena za osob wyniosa 2 439 z, przy redniej cenie rezerwacji 6 068 z. Statystyczna rezerwacja obejmowaa 2,5 osoby, co wiadczy o tym, e najchtniej Polacy podruj rodzinnie, z maymi dziemi. Najdrosza w minionym sezonie bya Portugalia, gdzie rednia cena osigna poziom 3,4 tys. z.

  Dane sieci biur Wakacyjny wiat pokazuj, e zaskakujco wielu z kupujcych zagraniczne wyjazdy w minione wakacje, czekao z zakupem na ostatni chwil. A 24,5 proc. klientw sieci dokonywao wyboru mniej ni siedem dni przed terminem wyjazdu. Tym samym nie dziwi wybr samolotu jako rodka transportu przez ponad 93 proc. klientw.

  W okresie pewnej niepewnoci, czsto sprzecznych komunikatw pyncych z rynku, wida, e osoby planujce wakacje z biurami podry stawiaj na sprawdzone kierunki, cieszce si sta popularnoci wrd Polakw. Zdecydowanie chtniej te wyjedaj tylko na tydzie, co najczciej uwarunkowane jest cen.

 8. #23
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,519


  Waciciel portali turystycznych Wakacje.pl i EasyGo podsumowa wyniki i trendy w turystyce zorganizowanej w 2013 roku.

 9. #24
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,519
  W najciszych chwilach kryzysu najwiksz odporno przejawiaa turystyka. Korzystne tendencje w tej brany powinny si utrzyma w 2014 r., skoro zaledwie 11 proc. Europejczykw nie zamierza wcale wyjeda z domu.

  Opublikowane wyniki najnowszego badania Eurobarometru wskazuj na usugi turystyczne jako prawdziwy motor stymulowanego popytem wzrostu gospodarek krajowych w roku 2013, przy czym coraz wicej osb wybierao wyjazdy zagraniczne, nie wykraczajc wszake poza Uni.

  Nie mniej ni 38 proc. Europejczykw spdzio swoje najwaniejsze wakacje 2013 r. w innym kraju Unii, a wic o 5 punktw procentowych wicej, ni w roku 2012. Jednoczenie wczasami we wasnym kraju zadowolio si 42 proc. badanych, co oznacza spadek o 5 punktw procentowych w porwnaniu do roku 2012. Ponadto w 2013 r. jedynie co pity badany (19%) wybra si na wczasy poza dwudziestoma omioma krajami UE. Wskanik ten spad o 2 proc. w porwnaniu do wczeniejszego roku.

  Eurobarometr bada rwnie przyczyny, dla ktrych Europejczycy gotowi s wyjecha z domu oraz przeszkody, jakie napotykaj, najpopularniejsze cele podry, rda informacji uywane przy planowaniu wyjazdu, sposb organizacji wakacji w roku 2013, a take poziom zadowolenia z oferowanych usug - z uwzgldnieniem zapewnianego poziomu bezpieczestwa.

  "Nie bd kry entuzjazmu, z jakim - jako komisarz odpowiedzialny za sektor turystyczny - przyjmuj wyniki Eurobarometru. Stan zapatrywa Europejczykw na podre, jaki wyania si z ogoszonych wanie bada, wykazuje wyjtkowe osignicia sektora turystycznego, ktry jest w dalszym cigu lokomotyw gospodarczej odnowy Unii Europejskiej. Liczby mwi same za siebie. Opinie i upodobania odzwierciedlone w tym badaniu pokazuj, e dotychczasowy prny wzrost turystyki i odporno brany na wstrzsy gospodarcze utrzymaj si w roku 2014" - komentuje komisarz ds. przemysu i przedsibiorczoci Antonio Tajani.

  W 2013 r. w podr z przynajmniej jednym noclegiem udao si 70 proc. Europejczykw. Tylko 11 proc. mieszkacw Unii planuje wyjazdu w roku 2014 z uwagi na panujce warunki gospodarcze. Czterech na dziesiciu badanych zamierza spdzi najwaniejsze wakacje we wasnym kraju (wikszo respondentw z Chorwacji, Grecji, Bugarii i Woch). Trzech na dziesiciu deklaruje, e miejsce ich gwnych wakacji pozostaje w obrbie UE, a ponad cztery dziesite pytanych planuje przynajmniej jeden wyjazd w ramach Unii w roku 2014. Co czwarty (24%) turysta wybiera si do kraju poza wsplnot europejsk, przy czym jedynie dla 16 proc. bdzie to cel najwaniejszych wakacji w roku.

  Kolejne ciekawostki z ostatniego Eurobarometru:


  Nie mniej ni 70 proc Europejczykw odbyo w 2013 r. podr - czy to prywatnie, czy subowo - z przynajmniej jednym noclegiem. Jeli wemiemy pod uwag tylko podre w celach prywatnych, w 2013 r. wikszo badanych (57%) spdzio od 4 do 13 nocy poza domem. W duej mierze podobny schemat podry odzwierciedlaj plany wyjazdowe na 2014 r.
  Europejczycy chtnie wybieraj wczasy spdzane na play (46%).
  Taka sama ilo respondentw deklaruje, e ch powrotu do tego samego miejsca wypoczynku wynika z warunkw naturalnych.
  Czoowa pitka najchtniej wybieranych miejsc wypoczynku w Unii Europejskiej pozostaje bez zmian od roku 2012. S to: Hiszpania (15%, +5), Francja (11%, +3), Wochy (10%, +2), Niemcy (7%, +2) i Austria (6%, +2). Warto zauway, e wszystkie te kraje nie tylko utrzymay status najpopularniejszych destynacji odwiedzanych w czasie urlopu, ale te od roku 2012 notuj rosnc popularno.Mieszkacy Bugarii, Chorwacji, Grecji i Woch w najwikszym stopniu skaniaj si do krajowych wakacji, podczas gdy Luksemburczycy i Belgowie przoduj w wyjazdach do innych pastw UE.
  Respondenci pytani o satysfakcj z wczasw w 2013 r. w wikszoci poruszanych kwestii deklaruj wysoki stopie zadowolenia. Zdecydowana wikszo bya zadowolona z zapewnianego bezpieczestwa (95%) oraz jakoci noclegw (95%).


  Plany wakacyjne nie ponosz istotnego uszczerbku w zwizku z obecnym stanem gospodarki. Badanie uwzgldnia jednak inne czynniki wpywajce na zmian planw. Ponad poowa respondentw, ktrzy w 2013 r. nie byli na wakacjach stwierdza, e powody byy przynajmniej w czci finansowe, a 44 proc. uznao brak pienidzy za gwny powd. Tylko 11 proc. mieszkacw Unii nie nosi si z zamiarem wyjazdu w roku 2014 z uwagi na panujce warunki gospodarcze. Co ciekawe, ponad cztery dziesite badanych stwierdza, e nie zmienia swoich planw wakacyjnych na rok 2014, wobec jednej trzeciej zmuszonej do zmiany planw, ale nie do rezygnacji z wyjazdu.

  Proporcja Europejczykw wybierajcych si na wakacje niezalenie od czynnikw ekonomicznych jest zrnicowana - od 10 proc. wrd Grekw do 75 proc. Austriakw.

  Te pozytywne tendencje znajduj potwierdzenie w urzdowych danych statystycznych. Wedug Eurostatu sektor usug turystycznych osign w 2013 r. rekordowe wyniki

  Badanie to przeprowadzono w dniach 6-11 stycznia 2014 r. na prbie 31 122 badanych ze zrnicowanych grup spoecznych i demograficznych w 28 pastwach czonkowskich UE, w drodze wywiadw telefonicznych (na liniach stacjonarnych i komrkowych) prowadzonych w ich ojczystych jzykach. Badanie rozszerzono o siedem krajw spoza Unii, w szczeglnoci: Turcj, Macedoni, Islandi, Norwegi, Serbi, Czarnogr oraz Izrael. To wydanie Eurobarometru nawizuje do przeprowadzonego w styczniu 2013 r. badania Flash Eurobarometer nr 370. Badanie przeprowadzia firma TNS Political and Social.

 10. #25
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,519
  Wikszo Amerykanw uwaa, e USA powinna broni czonkw NATO przed hipotetycznym atakiem Rosji. Zdecydowanie mniejsze poparcie mieszkacy USA wyraaj jednak zapytani o obron konkretnych pastw nalecych do Sojuszu - informuje "Huffington Post", powoujc si na sonda przeprowadzony wsplnie z YouGov.
  Z sondau wynika, e 60 proc. Amerykanw popiera zaangaowanie USA w obron krajw nalecych do NATO, przeciwnych jest zaledwie 17 proc., a 23 proc. nie ma zdania.
  Wyniki te nie przekadaj si jednak - jak zauwaa "Huffington Post" - na poparcie dla interwencji w konkretnych pastwach nalecych do NATO, w razie gdyby zostay one zaatakowane przez Rosj. Wikszo opowiedziaa si tylko za obron Wielkiej Brytanii (56 proc., 23 proc. przeciw). W pierwszej trjce krajw, do ktrych USA powinny wysa wojska w razie ataku Rosji, znalazy si jeszcze Francja (46 proc. za, 29 proc. przeciw) i Polska (40 proc. za, 32 proc. przeciw).

  Amerykanie s z kolei przeciwni pomocy otwie (21 proc. za, 39 proc. przeciw) i Turcji (29 proc. za, 39 proc. przeciw).

  Ankietowani pytani byli take o pomoc nienalecej do NATO Ukrainie. A 41 proc. odpowiedziaa, e USA nie powinny interweniowa zbrojnie w przypadku ataku Rosji, za opowiedziao si 22 proc.

  Sonda przeprowadzono w dniach 27-30 marca 2014 r. na grupie 1000 dorosych osb. Margines bdu wynosi 3,5 proc.

 11. #26
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,519
  CNN stworzy wyjtkowy raport, w ktrym zapytano internautw, za co kochaj Polsk.
  W ten sposb powstao zestawienie 25 aspektw, ktre wyrniaj nasz kraj na arenie midzynarodowej.
  Raport powsta z okazji rocznicy wyborw 4 czerwca 1989 roku, ktrych konsekwencj by upadek rzdw komunistycznych w Polsce.

  Za "ukryte" zamki, ktre mona znale w wielu rejonach Polski ,
  Za natur nietknit rk czowieka ,
  Za zwyczaj picia kawy ,
  Za krakowski rynek ,
  Za kopalni soli,
  Za oscypki,
  Za Mazury,
  Za ochron sztuki i historii,
  Za Zakopane,
  Za malowane domy w Zalipiu,
  Za Fryderyka Chopina,
  Za elastyczno mieszkacw,
  Za Wis,
  Za Przystanek Woodstock,
  Za zapach palonego drewna,
  Za rnorodno kulturow,
  Za poznask starwk,
  Za Kaszuby,
  Za poczucie humoru,
  Za zjawiskowe zachody Soca,
  Za sopockie molo,
  Za architektur,
  Za ludzi

 12. #27
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,519
  Jakie zdanie na temat polskiej turystyki maj zagraniczni turyci? Co najbardziej spodobao im si w naszym kraju? Ile osb uwaa, e Polska jest warta poznania?
  Polska Organizacja Turystyczna opublikowaa raport na temat opinii zagranicznych turystw o Polsce. Dane zawarte w analizie pochodz z ankiet umieszczonych na zagranicznych stronach w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku. Uzyskane dane porwnano z raportem z drugiego procza 2013 roku.

  Z raportu wynika, e Polska postrzegana jest gwnie jako kraj warty poznania (94%), ktry ma bogate dziedzictwo i histori (94%). A 76% badanych stwierdzio, e Polska jest pena energii yciowej.


  Badani zapytani o gwne atrakcje oraz moliwoci wypoczynku kojarzone z Polsk wskazali zwiedzanie zabytkw, spdzanie czasu w lasach i parkach narodowych oraz zwiedzanie obiektw wpisanych na list UNESCO. Turyci najczciej przyjedaj do naszego kraju, aby zwiedzi gwne miasta oraz obejrze zabytki UNESCO. A 80% respondentw wypeniajcych ankiet chce przyjecha do Polski.


  Spord ponad 280 respondentw (58%), ktrzy byli ju w Polsce zdecydowana wikszo wysoko ocenia ostatni wizyt w Polsce (92%). Tylko 1% respondentw wyrazio niezadowolenie z wizyty. Wynik ten jest prawie identyczny, jak osignity w 2 proczu 2013 roku.

 13. #28
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,519
  Polacy coraz chtniej wyjedaj na wakacje. W lecie sprzedano ponad 28 proc. wycieczek wicej ni w analogicznym okresie w 2013 roku. Hitem tegorocznych wakacji jest Grecja. Wyjechao tam blisko 25 proc. turystw. Wci duy zainteresowaniem ciesz si te Turcja i Egipt. Polacy jednak coraz czciej wybieraj egzotyczne kierunki, gdzie dziki lepszym poczeniom lotniczym mona dosta si szybciej i bardziej komfortowo.
  W tym roku prawdziwym wakacyjnym hitem okazaa si Grecja, przede wszystkim wyspy, gdzie wyjechao blisko 25 proc. Polakw. Na kolejnych miejscach uplasoway si Turcja, Egipt i Hiszpania (odpowiednio 15, 13 i blisko 11 proc.) Jeli udajemy si na wyjazd wakacyjny, to przede wszystkim samolotem. W kocwce lata i we wrzeniu udzia imprez lotniczych wynis ponad 93 proc. Polacy wybieraj te wypoczynek w komfortowych warunkach. W hotelach 4- i 5-gwiazdkowych spdzio urlop 64 proc. (dane Travelplanet), jeszcze wicej osb wybrao opcj all inclusive (78 proc.) Najczciej na wyjazd decyduj si osoby w wieku 18-45 lat, ktre na wakacje zagraniczne wydaj ok. 2,3 tys. z.

  Ze statystyk wynika rwnie, e coraz chtniej wyjedamy ju po zakoczeniu wakacji. Ministerstwo Sportu i Turystyki wyliczyo, e w 2013 roku we wrzeniu wyjechao 1,2 mln osb (w 2011 mniej ni 0,5 mln osb, w 2012 - 0,95 mln). Biorc pod uwag wiksz liczb rezerwacji i sprzeday (w ostatnim tygodniu sierpnia dynamika sprzeday ofert na kolejne tygodnie wyniosa ponad 21 proc.), w tym roku wynik moe by jeszcze lepszy.
  Poza sezonem coraz wiksz popularnoci ciesz si kraje egzotyczne, jak Dominikana, Kuba i Tajlandia. Duym uatwieniem jest te fakt, e biura podry oferuj przeloty bezporednie, czsto Dreamlinerem.

  Duy ruch biura podry notuj rwnie w zimie. Z danych biur podry wynika, e zainteresowanie takimi wyjazdami wzroso o 40 proc. Jest to te dobry okres dla szukajcych korzystnych cenowo ofert.

 14. #29
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,519
  Grecja znw bdzie krlow letnich wakacji Polakw. Wybiera si tam niemal co trzeci turysta, ktry zdecydowa si na zagraniczny urlop z biurem podry. Od kilku sezonw wakacje w Grecji taniej - jeszcze 2 - 3 lata temu redni koszt wakacji by ok. 400 z wyszy ni obecnie.

  Drug pozycj utrzymuje Turcja. Podobnie jak do Grecji, zamierza tam spdzi letni urlop o 24 proc. turystw wicej ni poprzedniego lata. Mimo e koszt, jaki trzeba ponie za wakacje jest zbliony do ubiegorocznego i wcale nie naley do najniszych. "Oprcz doskonaej oferty turystw wabi do Turcji przyjemno z kpieli w najcieplejszej wodzie w tym wanie zaktku Morza rdziemnego" - tumaczy Radosaw Damasiewicz, dyrektor marketingu i e-commerce Travelplanet.pl.

  O 4 procent mniej turystw pojedzie latem do Egiptu, ale a blisko 1/4 mniej - do Tunezji a 1/3 mniej - do Maroka. Poza zwyczajowo mniejsz popularnoci krajw arabskich w rodku lata, gdzie panuj wwczas ekstremalne upay, wida rwnie efekt marcowego zamachu w Tunezji, ktry niejako rykoszetem trafi w pozostae popularne destynacje. Sama za Tunezja ucierpiaa na polskim rynku rwnie w efekcie zawieszenia rezerwacji do tego kraju przez wiele czoowych biur do koca kwietnia.

  Zyskay na tym, zgodnie z przewidywaniami, europejskie destynacje: Hiszpania (wzrost wyjazdw z Polski o 33 proc.) i przede wszystkim Bugaria (wzrost o 54 proc. na tym kierunku), ktra awansowaa z 5. na 3. miejsce w rankingu popularnoci wakacyjnych kierunkw. Bugaria to najtasze wakacje z przelotem. Tamtejsi hotelarze nie podnosz cen, by wypeni pustk po rosyjskich pracownikach administracji pastwowej, ktrzy maj urzdowy zakaz wyjedania na wakacje do tego kraju.

  Na drugim biegunie jeli chodzi o koszty wypoczynku, znajduj si Portugalia i Maroko- to ok. 3600 - 3300 z za osob. Najbardziej zdroay wakacje we Woszech i Chorwacji. Jeli chodzi o Wochy, duy wzrost zainteresowania urlopem w tym kraju przeoy si na wiksze zainteresowanie wypoczynkiem z dolotem (Sycylia i Kalabria) kosztem popularnych wczeniej wycieczek objazdowych (Rzym oraz pnocne Wochy). W wypadku Chorwacji z kolei zauwaalne jest odchodzenie od tradycyjnego modelu wypraw do tego kraju - tego lata turyci znacznie czciej ni poprzedniego dotr tam nie wasnymi samochodami czy autokarami lecz samolotami. Odsetek rezerwacji wakacji w Chorwacji z przelotem wzrs z 27 proc. na lato 2014 do 33 proc. obecnie. Najwicej za wypoczynek polscy turyci pac w Portugalii i Maroku.

 15. #30
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyczon reputacj Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postw
  30,519
  Ktrzy touroperatorzy najbardziej zmienili ceny wyjazdw w ostatnim tygodniu? Ktre kierunki zanotoway najwiksze wahania cen?

  W porwnaniu do poprzedniego tygodnia rednie ceny imprez szczytu sezonu lato 2015 spady, ale zaledwie o 1 zoty. Najwiksze spadki cen dotyczyy Gran Canarii i Portugalii - 74 i 64 zote, a mniejsze zniki wystpiy na Synaju i Turcji Egejskiej - o 34 i 33 zote. Skala wzrostw rednich cen bya podobna, a najwiksze z nich wystpiy na Cyprze i wyspach Korfu i Kos - rednio o 109, 74 i 33 zote, a mniejsze na kierunkach dotychczas taniejcych z powodu spadku liczby turystw rosyjskich, czyli w Bugarii i na Tureckiej Riwierze - o 20 i 17 zotych.
  Sporo drosze ni przed rokiem s te Lanzarote oraz Gran Canaria - o 204 i 183 zote, co spowodowao, e kolejny raz posza w gr dodatnia rnica cen wobec ubiegego roku na Kanarach - z 72 do 83 zotych. Na tle ubiegego roku znaczco podroay rwnie kierunki greckie i Bugaria, a zmiany w rnicy poziomw cen wyniosy odpowiednio - z minus 36 do plus 8 zotych oraz z minus 90 do minus 62 zotych. Nadal na tle zeszego sezonu tasze s kierunki tureckie - rednio o 93 zote, a szczeglnie Turecka Riwiera tasza o 144 zote. Jedynym duym kierunkiem, w ktrym ceny pogbiy przecen wobec ubiegego sezonu bya Tunezja - z minus 39 do minus 77 zotych, co jest niewtpliwie skutkiem prb zachcenia turystw do powrotu na ten kierunek przy pomocy atrakcyjniejszych ofert.

  Z duych biur podry w relacji do roku ubiegego najbardziej obnione ceny maj Neckermann oraz TUI - o rednio 130 i 90 zotych. Oferta tych biur bya tradycyjnie postrzegana jako kosztowna, co znacznie pomogo w imponujcych karierach rynkowych atrakcyjniejszych pod tym wzgldem konkurentw. By moe s to nowe symptomy zmian w polityce cenowej obu spek - crek koncernw niemieckich.

  Mniejsze obniki, czyli w granicach 40 - 50 zotych wobec ubiegego roku prezentuj obecnie Sun & Fun i Wezyr, a jeszcze mniejsze, rzdu 15 zotych Grecos. Po obnice cen w ostatnim tygodniu zblione ceny do ubiegego sezonu ma Rainbow Tours, nieco wysze prezentuje Exim Tours, a istotnie wysze, po korektach ofert w gr Alfa Star i Itaka. Obecnie w 22 analizowanych letnich destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli najwiksz liczb najtaszych ofert dysponuje Rainbow Tours (18), a kolejn pozycj zajmuje Itaka (16). Du liczb atrakcyjnych ofert prezentuj rwnie biura Alfa Star, Wezyr Holidays oraz do tani szczeglnie w niszych kategoriach hoteli oraz na Kanarach i w Turcji Egejskiej Exim Tours - wszyscy po 11 takich ofert. Wrd mniejszych biur nadal tanimi ofertami dysponuje biuro Net Holiday (17).

+ Odpowiedz na ten temat
Strona 2 z 3 PierwszyPierwszy 1 2 3 OstatniOstatni

Uprawnienia

 • Nie moesz zakada nowych tematw
 • Nie moesz pisa wiadomoci
 • Nie moesz dodawa zacznikw
 • Nie moesz edytowa swoich postw