+ Odpowiedz na ten temat
Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7

Temat: Umowa z biurem turystycznym

 1. #1
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476

  Umowa z biurem turystycznym

  Przed wykupieniem wycieczki lub wczasów w biurze podróży, turysta powinien dokładnie przeczytać podpisywaną umowę. Wyłączanie odpowiedzialności, utrudnianie rezygnacji z wyjazdu, zmiany miejsca zakwaterowania lub programu zwiedzania należą do najczęstszych, sprzecznych z prawem działań biur podróży - pisze Rzeczpospolita.


  Turysto, dokładnie czytaj umowę z biurem turystycznym

  Przed wykupieniem wycieczki lub wczasów w biurze podróży, turysta powinien dokładnie przeczytać podpisywaną umowę. Wyłączanie odpowiedzialności, utrudnianie rezygnacji z wyjazdu, zmiany miejsca zakwaterowania lub programu zwiedzania należą do najczęstszych, sprzecznych z prawem działań biur podróży - pisze Rzeczpospolita.
  Gazeta pisze również, iż turyści powinni sprawdzić, czy biuro działa legalnie. Organizatorzy imprez turystycznych oraz pośrednicy muszą być wpisani do rejestru, który prowadzi marszałek województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Dodatkowo w Ministerstwie Gospodarki prowadzona jest Centralna Ewidencja Organizatorów i Pośredników Turystycznych, w której warto sprawdzić organizatora wypoczynku.

  Biura podróży zazwyczaj stosują wzór umowy taki sam dla wszystkich klientów. Jednak nie oznacza to, że nie może ona zostać zmieniona. Klient może negocjować warunki umowy.

 2. #2
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Co powinna zawierać umowa o świadczeniu usług?
  - nazwę organizatora turystyki oraz numer jego wpisu do rejestru, numer NIP, a także imię, nazwisko i pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisuje,
  - miejsce pobytu lub trasę wycieczki,
  - czas trwania imprezy,
  - program imprezy turystycznej wraz z rodzajem, jakością i terminami oferowanych usług, a w tym: rodzaj, charakter, kategorię środka transportu, datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu oraz położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów, które nie są zaliczane do rodzajów i kategorii, a także ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej,
  - cenę imprezy turystycznej z wyszczególnieniem wszystkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są zawarte w cenie, a także wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny i sposób zapłaty,
  - rodzaj oraz zakres ubezpieczenia turystów, a także nazwę i adres ubezpieczyciela,
  - termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń,
  - termin zawiadomienia o przeniesieniu uprawnień oraz przejęciu obowiązków (np. klient może wskazać zastępcę na wycieczkę),
  - sposób oraz termin zgłaszania reklamacji,
  - wymagania specjalne, o których klient powiadomił organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego i na które strony wyraziły zgodę (np. posiłki wegetariańskie),
  - podstawy prawne umowy oraz konsekwencje prawne z niej wynikające.

 3. #3
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  UOKiK zachęca turystów do sprawdzania nieuczciwych zapisów w umowach przed zakupem wycieczki

  Im bliżej sezonu, tym niższe rabaty - wiedzą o tym wszyscy ci, którzy już teraz korzystają z wakacyjnych ofert first minute. UOKiK przypomina jednak turystom, że przed wyborem oferty first minute warto dokładnie sprawdzić cenę wyjazdu, opłaty dodatkowe oraz zajrzeć do rejestru klauzul niedozwolonych, sprawdzając, czy wybrane biuro nie stosuje w swoich umowach nieuczciwych zapisów.
  W 2009 roku UOKiK wydał 50 decyzji dotyczących rynku turystycznego, z łączną karą 6 809 461 mln zł. W tej chwili w rejestrze znajduje się 1849 klauzul, z czego ponad 600 dotyczy turystyki.

  Dlatego UOKiK już teraz przypomina konsumentom o ich prawach w kilku ważnych kwestiach: zmiany ceny, kosztów rezygnacji z imprezy, odpowiedzialności touroperatora za bagaż turysty oraz za istotne punkty oferty.

  Nadal największą obawę konsumentów kupujących wycieczki kilka miesięcy przed urlopem budzi zmiana ceny. Zgodnie z przepisami, cena wycieczki nie może się zmienić, chyba że umowa wyraźnie to przewiduje. Dotyczy to tylko wzrostu kursów walut, kosztów transportu oraz podatków, opłat urzędowych, lotniskowych czy przeładunkowych w portach morskich. Biuro podróży powinno udokumentować wpływ na zmianę ceny, a konsument może się nie zgodzić na propozycję, wypowiedzieć umowę i odzyskać wszystkie wpłacone pieniądze. Niestety, przedsiębiorcy nadal nie respektują tego prawa.

  Ostatnio wątpliwości Urzędu wzbudziły praktyki Oasis Tours z Warszawy, Rainbow Tours z Łodzi, Viva Tours z Chorzowa oraz Witours z Bielska-Białej, na które Prezes Urzędu nałożyła łączną karę 744 689 zł.

  UOKiK zakwestionował m.in. treść komunikatów rozsyłanych klientom przez spółkę Oasis Tours. Informowała ona o podwyższeniu ceny wycieczki ze względu na wzrost opłaty paliwowej, wskazując, że w takiej sytuacji prawo nie przewiduje możliwości odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów wycieczki. Zgodnie z prawem, w sytuacji zmiany istotnych warunków umowy, np. ceny, programu, miejsca odlotu, konsument może bezkosztowo zrezygnować z wycieczki. W związku z tym Prezes Urzędu uznała, że spółka naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Nałożono na nią karę w wysokości 389 023 zł.

  Wątpliwości UOKiK wzbudziły także postanowienia stosowane przez Viva Tours. Spółka m.in. procentowo określała kwotę jaką może potrącić, jeżeli konsument zrezygnuje z wycieczki. Zgodnie z prawem, w takiej sytuacji biuro podróży może zatrzymać część wpłaconych pieniędzy, ale musi ona odpowiadać faktycznie poniesionym przez nie kosztom. Za stosowanie klauzul wpisanych do rejestru postanowień niedozwolonych na przedsiębiorcę została nałożona kara 143 270 zł.

  Również wzorce umów Rainbow Tours zawierały sprzeczne z prawem postanowienie. Organizator nie ponosił odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pozostawionych w bagażu pieniędzy, kart płatniczych, biżuterii, sprzętu fotograficznego itp. Zdaniem Urzędu konsument ma prawo oczekiwać, że podczas wycieczki także jego bagaż będzie bezpieczny. Warto przypomnieć, że biuro podróży nie odpowiada wtedy, gdy szkoda jest spowodowana działaniem konsumenta, osób trzecich lub siły wyższej. Odpowiada natomiast za zaniedbania przewoźników, hotelu i innych pośredników. Prezes Urzędu, za stosowanie postanowień z rejestru klauzul niedozwolonych, nałożyła na biuro podróży karę 210 012 zł.
  Decyzje nie są ostateczne. Przysługuje od nich odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  UOKiK zwraca również uwagę na kwestie związane z uczestnictwem w imprezach turystycznych:
  - cena nie może się zmienić na 20 dni przed wyjazdem; warto dokładnie przeczytać umowę i poprosić o doprecyzowanie ogólnych postanowień. Spokojna okolica, niedaleko plaży, śniadanie kontynentalne, pokój z widokiem - dla organizatora imprezy i dla nas mogą oznaczać coś zupełnie innego; trzy gwiazdki w Polsce, nie oznaczają takiego samego standardu hotelu np. w Egipcie, czy Tunezji. Jeżeli umawialiśmy się, że będziemy nocować w hotelu trzygwiazdkowym, a na miejscu okazało się, że jest inaczej - mamy prawo do reklamacji;

  - reklamować możemy nie tylko niezgodną z umową kategorię hotelu, ale zgubiony bagaż, opóźniony samolot, dłuższą odległość od plaży i inne nieprawidłowości. Reklamację składamy ją na piśmie u organizatora wyjazdu, żądając zmniejszenia ceny. Pomocna będzie tabela frankfurcka, która procentowo określa możliwości obniżki. Przykładowo, za brak balkonu możemy żądać do 10 proc., za hałas w nocy do 40 proc., a za brak wyżywienia do 50 proc. niższej ceny. Nie jest to jednak dokument oficjalny, ale jedynie pomocny konsumentowi w oszacowaniu odszkodowania;

  - w sytuacji, w której organizator podczas wycieczki nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, powinien zapewnić świadczenie zastępcze (np. zamiast rejsu po Nilu - wycieczkę na safari, ognisko itp). Konsument nie może ponosić dodatkowych kosztów, a w przypadku gdy nowa propozycja jest tańsza, ma prawo żądać zwrotu różnicy. Może także nie zgodzić się na pomysł organizatora. W takiej sytuacji musi on zapewnić konsumentowi powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy.

 4. #4
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Klauzula dotycząca zmian umowy o imprezę turystyczną

  Klauzula dotycząca zmian umowy o imprezę turystyczną "w szczególnie uzasadnionych przypadkach" w rejestrze klauzul niedozwolonych.
  Do Rejestru wpisywane są postanowienia umowne uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


  21 października 2010 r. do rejestru klauzul niedozwolonych pod nr. 2046 została wpisana klauzula umowna o treści:

  W przypadkach szczególnie uzasadnionych Organizator zastrzega sobie po wcześniejszym udokumentowaniu, prawo zmiany warunków umowy zawartej z Uczestnikiem: terminu, programu i ceny imprezy z powodu następujących okoliczności:
  - wzrostu kosztów transportu,
  - wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych
  - wzrostu kursu walut
  - (pkt 5 warunków uczestnictwa)
  .

  Podstawą wpisu jest wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 6 sierpnia 2010 r. w sprawie o sygn. VI ACa 91/10.

 5. #5
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Problem klauzul abuzywnych nie od wczoraj gnębi wiele biur podróży. W rejestrze niedozwolonych wpisów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znalazły się paragrafy z umów czterech przedsiębiorców działających w branży turystycznej. Kto tym razem znalazł się pod lupą UOKiK?

  Hubert Szprengier - Biuro Podróży "ANTEA" Szprengier Hubert z siedzibą w Zamościu
  Postanowienie uznane za niedozwolone:

  ""Uczestnik może domagać się rekompensaty jedynie w odpowiednim stosunku i proporcji do tego, jakie warunki były zagwarantowane przy ustaleniu całej wartości imprezy, a nie zostały zrealizowane"

  Stanisław Przytuła
  Postanowienie uznane za niedozwolone:

  "4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie, uporczywie narusza ustalony porządek lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń.Wszelkie wynikłe z tego powodu koszty ponosi uczestnik lub jego ustawowy opiekun - z tego tytułu nie przysługuje Uczestnikowi jakiekolwiek odszkodowanie"

  Małgorzata Ratuszna
  Postanowienie uznane za niedozwolone:

  "Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień przewidzialnych w punkcie 9 nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania"

  Dobre Miejsce Sp. z o.o. w Warszawie
  Postanowienie uznane za niedozwolone:

  "Jeżeli rezygnacja Uczestnika z przyczyn niezależnych od Biura, nastąpi w terminie krótszym niż 60 dni przed rozpoczęciem Pielgrzymki, to kwota wpłacona jako "I wpłata-zaliczka" jako zadatek, stanowi pokrycie kosztów organizacji i zostaje zatrzymana przez Biuro"

 6. #6
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Jakie dokumenty powinien otrzymać klient?

  Umowa o świadczenie usług turystycznych, polegających na organizowaniu imprez turystycznych, wymaga formy pisemnej. Jeden egzemplarz tej umowy powinien otrzymać klient. Również – najpóźniej w dniu zawarcia umowy – klient powinien otrzymać warunki uczestnictwa, regulamin, program imprezy. Z reguły dokumenty te są zawarte w katalogu. Aby uniknąć niemiłych niespodzianek, warto dokładnie zapoznać się z ich treścią, ponieważ są one wiążące dla stron umowy, chyba że umowa zawiera odmienne postanowienia. Np. w katalogu napisano, że hotel jest trzygwiazdkowy, natomiast umowa określa ten hotel na dwugwiazdkowy. Wówczas pierwszeństwo ma umowa. Zazwyczaj dzieje się tak dlatego, że katalogi wydawane są z dużym wyprzedzeniem i kategoria hotelu może ulec zmianie. Należy te wątpliwości wyjaśnić przed podpisaniem umowy.

  Wszelkie informacje pisemne, w szczególności zawarte w broszurach, katalogach, folderach powinny być napisane w sposób dokładny, zrozumiały dla klienta i nie mogą wprowadzać go w błąd.

  Innym dokumentem, który organizator turystyki jest obowiązany wydać klientowi wpłacającemu należność za imprezę lub zaliczkę przekraczającą 10% tej sumy, jest pisemne potwierdzenie posiadania przez niego gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów (jest to zabezpieczenie finansowe). Dokumenty te powinny wskazywać sposób ubiegania się o wypłatę środków z gwarancji lub umowy ubezpieczenia. Żądajmy tego dokumentu – może ułatwić nam życie w razie bankructwa firmy turystycznej.

 7. #7
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Czasem, w działalności organizatora turystyki zdarza się, że któraś z atrakcji oferowanych w katalogu przestaje być dostępna. O ile wprowadzenie zmiany na stronie internetowej, to już zmiany w wydrukowanych katalogach mogą być problematyczne.
  Właśnie w takiej sytuacji został postawiony jeden z organizatorów turystyki. W katalogu znalazła się informacja, że jeden z hoteli w Tajlandii oferował bezpłatny transfer łódką na plażę pobliskiej wyspy. Jednak hotel po jakimś czasie wycofał się z organizacji tegoż transferu. Touroperator wycofał ten zapis z umów z klientami, jak i ze strony internetowej. W wydrukowanych już wcześniej katalogach taka informacja pozostała. Nie spodobało się to Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uznał to za naruszenie zbiorowych interesów klienta. Prezes urzędu nałożył na organizatora turystyki karę w wysokości ponad 80 tys. zł.

  Biuro podróży odwołało się do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd zgodził się ze stanowiskiem prawników reprezentujących touroperatora, że zgromadzony przez UOKiK materiał dowodowy nie dawał podstaw do stwierdzenia, iż miało miejsce naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Zdaniem sądu pierwszej instancji nie można było stwierdzić, że brak bezpłatnego transferu na atrakcyjną plażę wpłynąłby na decyzję przeciętnego konsumenta o zawarciu lub niezawarciu umowy.

  Od tego wyroku z kolei apelację złożył prezes UOKiK zarzucając Sądowi Okręgowemu naruszenie prawa zarówno materialnego, jak i procesowego. Sąd Apelacyjny w Warszawie częściowo uwzględnił apelację urzędu.
  Sąd zauważył, że jednocześnie, zgodnie z umowami, także tymi zawartymi od października 2012 r., "aktualny katalog" był integralną częścią umowy. W katalogu papierowym touroperator nie dokonał żadnych zmian,
  a więc w treści druku umowy nie zostało powtórzone postanowienie, które było jednym ze składników Katalogu, który stanowił jednak część umowy.
  Sąd przyjął, że transfer łódką na plażę był istotną częścią umowy. Zdaniem sądu, o istotności tej informacji świadczy również fakt, że powód dokonał rekompensaty w kwocie 150 zł klientom, którzy przed październikiem zawarli umowę, czyli de facto obniżył cenę wycieczki, na co klienci się zgodzili. Pozostali klienci, a więc ci, którzy zawierali umowy w okresie późniejszym, nie otrzymali gratyfikacji, gdyż zdaniem powoda, ich umowa nie przewidywała bezpłatnego transferu.

  Sąd biorąc pod uwagę, iż wycieczki akurat do tego hotelu stanowiły marginalną część oferty biura podróży, obniżył karę wymierzoną przez prezesa UOKiK z ponad 80 tys. do 44 tys. PLN.

  W przypadku zdezaktualizowania się, którejś z informacji zawartych w katalogu, touroperatorzy stają w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Jak uznał sąd strony są związane postanowieniami zarówno katalogu w formie drukowanej, jak i online. O ile w przypadku zawierania umowy z klientem przez internet, można się jeszcze bronić, że skoro umowa bywa zawierana w taki sposób, to klienta obowiązują postanowienia ze strony internetowej biura, z dnia zawarcia umowy. Natomiast w przypadku zawierania umowy w biurze, nie da się w ten sposób wytłumaczyć. Katalog w formie drukowanej nie jest edytowalny, a jak się okazuje za zmiany powstałe po jego wydrukowaniu można słono zapłacić.

+ Odpowiedz na ten temat

Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów