+ Odpowiedz na ten temat
Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12

Temat: Rezygnacja z imprezy a koszty rezygnacji

 1. #1
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476

  Rezygnacja z imprezy a koszty rezygnacji

  Organizatorzy turystyki nie mogą w umowach zastrzegać, że z ceny wycieczki potrącą większą część, jeżeli klient zrezygnuje tuż przed datą wyjazdu.

 2. #2
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j.t. Dz. U. Nr 223 z 2004 r., poz. 2268 z późn. zm. – zwana dalej Ustawą) w art. 12 i 13 formułuje w sposób dokładny i zrozumiały określone obowiązki przedsiębiorcy wobec klienta dotyczące informacji pisemnej przedstawianej jeszcze przed zawarciem umowy.

  – Zawartej w ulotkach, broszurach i innych materiałach reklamowych i dotyczącej:
  • ceny imprezy turystycznej lub usługi turystycznej albo sposobu jej ustalenia;
  • miejsca pobytu lub trasy imprezy;
  • rodzaju, klasy, kategorii lub charakterystyki środka transportu;
  • położenia, rodzaju i kategorii obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu;
  • ilości i rodzaju posiłków;
  • programu zwiedzania i atrakcji turystycznych;
  • kwoty lub procentowego udziału zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usługi turystycznej oraz terminu zapłaty całej ceny;
  • terminu powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń;
  • podstaw prawnych umowy i konsekwencji prawnych wynikających z umowy;
  • ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.
  – Przedstawionej w formie dodatkowej informacji, poza wymienionymi materiałami reklamowymi, i dotyczącej:
  • ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej;
  • informacji o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia;
  • szczególnych zagrożeń (także tych, które mogą powstać po zawarciu umowy) życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia się na tę okoliczność.
  Z tego dość obszernego katalogu zobowiązań informacyjnych w praktyce niektóre biura turystyczne – zupełnie bezprawnie – próbują wywodzić związanie klienta tą ofertą, z którą został zapoznany, zgodnie z obowiązującą ustawą. Jest to działanie bezprawne.

  Do czasu podpisania umowy klient nie jest związany z oferentem żadną więzią prawną rodzącą po jego stronie jakiekolwiek zobowiązania wobec ewentualnego przyszłego kontrahenta! Błędne jest także twierdzenie, że jest to rodzaj umowy przedwstępnej.

 3. #3
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową (art. 3 pkt 11 Ustawy).

  Jednak kiedy dochodzi do rezygnacji z usługi już po zawarciu umowy, należy rozróżnić dwie sytuacje, kiedy to klient:
  1. rezygnuje z uwagi na zachowanie kontrahenta w zakresie nieprawidłowości dotyczących zamówionej usługi lub innych zdarzeń od niego niezależnych,
  2. rezygnuje z przyczyn własnych, niemających związku z zachowaniem kontrahenta w zakresie jego usługi.
  Ad. 1. Rezygnacja z uwagi ze względu na przyczyny leżące po stronie biura podróży:
  • jeżeli były niezawinione np.: zmiana istotnych warunków umowy itp. – konsument ma prawo do zwrotu pełnej kwoty, jaką wpłacił, bez żadnych potrąceń na rzecz biura lub jakiegokolwiek podmiotu (osób trzecich) np.: ubezpieczyciela, pośrednika itp.;
  • jeżeli były zawinione przez biuro podróży, konsumentowi – ponad zwrot wpłaconej gotówki – przysługuje prawo do odszkodowania.
  Ad. 2. Rezygnacja z uwagi na przyczyny leżące po stronie klienta biura podróży. Niezależnie od tego, czy są to okoliczności za które konsument ponosi winę, czy też nie, organizator turystyki ma prawo pobrać jedynie taką kwotę, która odpowiada kosztom faktycznie przez niego już poniesionym w związku z rezygnacją konsumenta z zamówionej imprezy turystycznej np.: zaliczki i przedpłaty na rezerwację miejsc czy sprzętu lub przygotowanie atrakcji zamówionych w umowie przez klienta, które wymagały odpowiedniego wyprzedzenia czasowego itp.

  Dlatego warto pomyśleć o ubezpieczeniu się na wypadek rezygnacji z imprezy, o którym zresztą, jak już wspomnieliśmy, kontrahent winien powiadomić klienta jeszcze przed zawarciem umowy.

  Innym atrakcyjnym rozwiązaniem jest znalezienie zastępstwa na swoje miejsce. Zamiana będzie skuteczna, jeżeli zostanie dokonana tak, iż klient powiadomi biuro turystyczne o tym fakcie jeszcze przed rozpoczęciem imprezy turystycznej i w terminie dokładnie określonym w umowie.

  Natomiast dla ważności tej czynności nie potrzebna jest zgoda biura podróży. Warto jednak na swego „zastępcę” wybrać osobę godną zaufania, gdyż za nieopłaconą cześć kosztów wycieczki zarówno rezygnujący jak i jego zastępca, odpowiadają solidarnie wobec organizatora turystyki.

  Rezygnacja jest niewątpliwie sytuacją nieekonomiczną z punktu widzenia przedsiębiorcy i nic dziwnego, że – zwłaszcza kiedy rezygnujemy z przyczyn własnych nie organizatora – będzie on próbował zrekompensować swoje straty kosztem klienta. Należy więc zadbać, aby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi regułami, a nawet poszukać rozwiązania, które nie przyniesie żadnych konsekwencji finansowych.

 4. #4
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Prawa turystów w związku z sytuacją w Egipcie

  W związku z nadzwyczajną sytuacją w Egipcie oraz innych państwach arabskich ogarniętych lub zagrożonych zamieszkami, Europejskie Centrum Konsumenckie przypomina o prawach konsumentów i obowiązkach biur podróży w sytuacji zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych.

  Sytuacja powstała w Egipcie odbiega od normalnej rzeczywistości rynkowej. Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych jednoznacznie wskazuje na ryzyko związane z podejmowaniem decyzji co do podróży, wskazując na zagrożenia przestępczością pospolitą oraz utrudnieniami komunikacyjnymi.
  W interesie zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców jest uwzględnienie nadzwyczajnych okoliczności pozaumownych.
  • Zgodnie za art. 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 Nr 223, poz. 2268 późn. zm.) organizator turystyki jest zobowiązany poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Obowiązek ten dotyczy także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy.

  • Jeżeli z przyczyn od stron niezależnych, klient odstępuje od umowy lub jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną, klient ma prawo, według swojego wyboru:
  - odstąpić od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej;

  - przyjąć proponowaną przez biuro podróży zmianę umowy (inny termin wycieczki lub kierunek, np. wyjazd do Turcji zamiast do Egiptu).
  Przypominamy także, że w sytuacjach nadzwyczajnych, np. opóźnienia czy odwołania lotów, organizatorzy turystyczni mają obowiązek zapewnienia swoim klientom opieki, jeśli impreza turystyczna już się rozpoczęła (czyli od momentu, kiedy turysta przybył na lotnisko). Oznacza to, że klientowi linii lotniczych lub biura podróży przysługuje:
  - prawo do otrzymania informacji (np. dotyczących praw przysługujących pasażerowi , rozwoju sytuacji, odwołania lotów, czasu trwania opóźnień itp.);
  - prawo do otrzymania posiłków i napojów w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania,
  - bezpłatnego zakwaterowania, jeśli występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy
  - dwóch bezpłatnych rozmów telefonicznych, faksowych lub e-mailowych
  Do kogo zgłosić się po poradę?

  - w razie problemów z negocjowaniem rozliczenia z operatorem turystycznym zalecamy kontakt z rzecznikami konsumentów lub Federacja Konsumentów;

  - jeśli umowa została zawarta z biurem podróży zarejestrowanym poza Polską, w jednym z krajów UE, porad udzielą prawnicy z Europejskiego Centrum Konsumenckiego (22 55 60 118);

  - w sprawach dotyczących obowiązków przewoźników doradzamy kontakt z Urzędem Lotnictwa Cywilnego (22 520 74 84).

 5. #5
  Moderator Maxitravelek pixi is on a distinguished road Avatar pixi
  Zarejestrowany
  Feb 2011
  Postów
  7,491

  Kiedy klient może odzyskać pieniądze za niewykorzystany wyjazd?

  Klient, który w dniu wyjazdu na upragniony urlop trafia do szpitala, nie może liczyć, że odzyska całość wpłaconej sumy. Nawet jeśli wykupił odpowiednie ubezpieczenie.

  Zakupiona wycieczka nie podlega zwrotowi. Możemy co prawda odstąpić od podróży, ale wówczas musimy zapłacić tzw. odstępne, które stanowi określony procent ceny całej imprezy. Suma wzrasta im bliżej terminu wyjazdu.

  Organizator wyjazdu, często z dużym wyprzedzeniem, ponosi określone koszty (np. rezerwacja hotelu, zakup biletów lotniczych). W chwili rozwiązania umowy ma prawo do zwrotu sumy, którą już wydał. Powinien jednocześnie zwrócić resztę klientowi.

  Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, znajdujące się w umowach klauzule dotyczące automatycznego potrącania w chwili odstąpienia od umowy określonych kwot (bywa, że sięgają one 100 proc. zapłaconej ceny, w chwili, gdy wycieczka została odwoływana na kilka dni przed wyjazdem) są bezprawne - donosi 'Rzeczpospolita".

  Klient może zażądać zwrotu odpowiedniej części pieniędzy. W rzeczywistości jednak nie uda się uniknąć sporu i będzie musiał dowodzić swoich racji na drodze sądownej.

  Dla klienta będzie bezpieczniej, gdy opłaci swój wyjazd nieco dokładając i wykupując ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (zwykle wynosi ono ok. 5 proc. wartości imprezy). Tego typu polisa nie daje gwarancji, że firma zwróci 100 proc. wpłaconej przez nas kwoty, jednak dzięki niej odzyskamy na pewno 80 proc. tej sumy.

  Takie ubezpieczenie jest wręcz konieczne, jeśli wybieramy się na urlop z dziećmi, czy kupujemy drogie imprezy.

  Warto dokładnie przestudiować dostępne ubezpieczenia, zanim zapadnie ostateczna decyzja. Polisa powinna być dopasowana do klienta i jego planów, w jaki sposób chce spędzić swój urlop.

 6. #6
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Przy wyborze biura podróży czytajcie warunki uczestnictwa i patrzcie tez na koszty rezygnacji. Miałam ostatnio przypadek przy ofercie "first minute", ze klient stracił 29% wartości imprezy, przy rezygnacji złożonej na 5 miesięcy przed wylotem. Uważam, że to przesada bo inne biura miały w swym zapisie np. 10%. Jedyne co pozostaje zrobić w takich przypadkach, to w dniu planowanego odlotu złożyć pismo do owego Organizatora z prośbą o rzeczywiste przeliczenie kosztów rezygnacji.

 7. #7
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Radca prawny z krakowskiej kancelarii Bielański i Wspólnicy, dr Piotr Cybula zastanawia się, skąd touroperator na prawie 3 miesiące przed wyjazdem wie, że rzeczywiste koszty związane z rezygnacją klienta to akurat tyle ile podano w warunkach uczestnictwa?

  Zgodnie z warunkami uczestnictwa zamieszczonymi na stronie internetowej Rainbow Tours, w przypadku rezygnacji z imprezy w terminie do 45 dni przed jej początkiem organizator obciąża klienta opłatą manipulacyjną w wysokości 7% ceny wycieczki. Biuro podaje ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń względem całkowitej wartości umowy. Jeżeli klient rezygnuje z wyjazdu w terminie od 44 do 31 dni przed realizacją wyjazdu potrącenie wynosi 20%. Odpowiednio za rezygnację od 30 do 21 dni potrącenie wyniesie 30%, od 20 do 15 dni - 50%, od 14 do 8 dni - 70%, od 7 do 2 dni - 80%. Rezygnujący na 1 dzień lub mniej muszą liczyć się z potrąceniem o wysokości 90% wartości dokonanej rezerwacji.

  W przypadku Itaki wysokości potrąceń są podobne. Przy rezygnacji do 40 dni przed wyjazdem organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 200 zł za osobę. Pozostałe potrącenia przedstawiają się następująco:
  • od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu - do 20% ceny imprezy,
  • od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu - do 30% ceny imprezy,
  • od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu - do 50% ceny imprezy,
  • od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu - do 70% ceny imprezy,
  • od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu - do 80% ceny imprezy,
  • na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej - do 90% ceny imprezy.
  Biuro w warunkach uczestnictwa, podobnie jak Rainbow Tours twierdzi, że jest to jedynie podana w celach informacyjnych ukształtowana historycznie średnia kosztów potrąceń względem całkowitej wartości umowy.
 8. #8
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Także Neckermann zastrzega, że przedstawione w warunkach wysokości potrąceń mają charakter informacyjny i wyliczenia kosztów rezygnacji odbywają się w sposób indywidualny. Koszty Rezygnacji w Neckermannie:

  Podróże samolotem (i wszystkie wycieczki krótkie oraz miejskie):
  • do 30 dni przed rozpoczęciem 20% ceny imprezy,
  • od 29 do 22 dni przed rozpoczęciem 25% ceny imprezy,
  • od 21 do 15 dni przed rozpoczęciem 35% ceny imprezy,
  • od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem 55% ceny imprezy,
  • od 6 do 3 dni przed rozpoczęciem 70% ceny imprezy,
  • od 2 do 1 dnia przed rozpoczęciem 80% ceny imprezy,
  • w dniu przystąpienia do podróży przy nie pojawieniu się lub przy rezygnacji po rozpoczęciu podróży 90% ceny imprezy.
  Podróże samochodem, koleją i autokarem (z wyłączeniem rezerwacji mieszkań wakacyjnych):
  • do 22 dni przed rozpoczęciem podróży 20% ceny imprezy,
  • od 21 do 15 dni przed rozpoczęciem 30% ceny imprezy,
  • od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem 45% ceny imprezy,
  • od 6 dni przed rozpoczęciem 55% ceny imprezy,
  • w dniu przystąpienia do podróży przy nie pojawieniu się lub przy rezygnacji po rozpoczęciu podróży 75% ceny imprezy.
  Mieszkania wakacyjne - za jeden apartament:
  • do 45 dni przed ustalonym rozpoczęciem najmu 20% ceny imprezy,
  • od 44 do 35 dnia przed ustalonym rozpoczęciem najmu 50% ceny imprezy,
  • od 34 dnia przed ustalonym rozpoczęciem najmu, jak i w przypadku niestawiennictwa, w szczególności rezygnacji po rozpoczęciu najmu 80% ceny imprezy.
  Inne zasady odstąpienia, zmiany rezerwacji i zmiany uczestnika przy podróży samolotami rejsowymi (katalog NPL FERN):
  • do 30 dni przed rozpoczęciem 70% imprezy,
  • od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem 80% imprezy,
  • od 14 dni do 1 dnia przed rozpoczęciem 90% ceny imprezy,
  • w dniu przystąpienia do podróży przy nie pojawieniu się lub przy rezygnacji po rozpoczęciu podróży 95% imprezy.

 9. #9
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Jak pozostali organizatorzy, także i Wezyr Holidays podaje graniczne wysokości dokonywanych potrąceń, które przedstawiają się w następujący sposób:

 10. #10
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  TUI przewiduje także taryfikatory stanowiące wyjątki od określonej, standardowej reguły.
 11. #11
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Studiując warunki rezygnacji widać, że organizatorzy wyciągnęli wnioski z klauzuli niedozwolonej, którą w 2007 roku otrzymał Rainbow Tours, a o czym na blogu przypomina dr Cybula. Wśród pięciu największych touroperatorów w Polsce, wszyscy w warunkach uczestnictwa zamieszczają wpisy o tym, że podane wartości potrąceń mają charakter informacyjny, a nie normatywny. Najczęściej podają, że ostateczne koszty rezygnacji są wyliczane dzień po zakończeniu imprezy.

  Inną sprawą jest zagadnienie tzw. ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i tego czy touroperatorzy dobrze informują klientów jak z tego skorzystać. O ile w trakcie wizyty w stacjonarnym biurze, czy to biurze własnym touroperatora, czy w agencyjnym klient może dopytać sprzedawcy o szczegóły. Gorzej wygląda sytuacja ze sprzedażą przez internet, gdzie klient musi wszystko doczytać we własnym zakresie, ewentualnie zadzwonić z pytaniami na infolinię. Bardzo często zdarza się, że klienci po prostu nie zgłębiają tematu przed potwierdzeniem rezerwacji.

  Jak poinformował rzecznik prasowy Rainbow Tours Radomir Świderski, całe zamieszanie z rezerwacją prof. Łętowskiej wynikło z tego, że zgłosiła ona rezygnację w trybie zwykłym, a nie w trybie wynikającym z gwarancji. Jeśli tak znany i dobry prawnik jak prof. Łętowska miała problemy ze skorzystaniem z zakupionej gwarancji to wielu klientów, którzy nie posiadają aż tak gruntownej znajomości prawa i mechanizmów nim rządzących tym bardziej mogą nie potrafić skorzystać z zakupionych gwarancji.

 12. #12
  Administrator Maxitravelek Natasza ma wyłączoną reputację Avatar Natasza
  Zarejestrowany
  Jan 2011
  Postów
  30,476
  Wydawałoby się, że śmierć bliskiej osoby jest wystarczającą przesłanką do rezygnacji z wyjazdu turystycznego i uruchomienia ochrony z ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Jeden z ubezpieczycieli miał inne zdanie na ten temat i odmówił wypłaty odszkodowania. Para klientów jednego z biur podróży miała wykupione ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Gdy zmarł ojciec jednego z nich, musieli zrezygnować z uczestniczenia w wyjeździe. Ubezpieczyciel odmówił wypłacenia odszkodowania argumentując, że wycieczka rozpoczynała się cztery miesiące po śmierci, wobec czego klienci mogli wziąć w niej udział. Klienci swoją rezygnację argumentowali koniecznością załatwienia formalności pogrzebowych, oraz koniecznością opieki nad owdowiałą i chorą matką. Sprawa trafiła do sądu.

  Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej przyznał rację poszkodowanym, zasądzając odszkodowanie wraz z odsetkami.

+ Odpowiedz na ten temat

Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów