Paskowy Aberdare -jego wysoko siga 4000 m n.p.m. Nie jest tak znany jak Mount Kenya. yje tu wiele zwierzt, wrd nich pantery, antylopy bongo, bawoy, sonie, lwy.

Aberdares National Park - rozciga si na obszarze 60 km gr. Jest to najbardziej dziewiczy park w caej Kenii. Ley blisko Nairobi. Najwiksz atrakcj s przepikne wodospady (Nuahururu - Thomsons Falls, Chania, Karuru, Gura) i malownicze widoki dolin poronitych dungl. Powyej wodospadw Thomsona yj hipopotamy.
Wysoko pooone wrzosowiska nadaj si znakomicie na wdrwki piesze, ktre wymagaj wczeniejszej zgody gwnego stranika. Postanowiono utworzy tu zamknity rezerwat nosorocw. Liczne gatunki ptakw zainteresuj wypraw do parku ornitologw.

Nyeri - stolica plemienia Kikuju, siedziba administracji Prowincji Centralnej, targowe miasto plantatorw kawy i herbaty - pooone na zielonych wzgrzach midzy Mount Kenya a paskowyem Aberdare. Spdzi tu ostatnie lata ycia twrca skautingu lord Robert Baden-Powel, w ktrego domu mieci si muzeum. Przy gwnej ulicy w Nyeri stoi pomnik czonkw plemienia Kikuju polegych w walce o niepodlego w latach 1951-1957.
Okolice Nyeri syn z upraw kukurydzy, fasoli, ziemniakw, manioku, bananw, trzciny cukrowej, prosa, dy, melonw, pomidorw, owocw cytrusowych, kapusty, marchwi, kawy i herbaty. To najszybciej rozwijajcy si region Kenii.